فروش ویژه
منو
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

لوستر مدل کلاسیک پنج شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 95 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل کلاسیک پنج شعله دارکار مقایسه

440,000 تومان

لوستر مدل تایتانیک دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل تایتانیک دارکار مقایسه

753,300 تومان

لوستر مدل افسون پنج شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 85 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل افسون پنج شعله دارکار مقایسه

470,000 تومان

لوستر مدل افسون هشت شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 240 وات
 • ارتفاع : 90 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل افسون هشت شعله دارکار مقایسه

568,350 تومان

لوستر مدل رومی سه شعله دارکار

 • تعداد شعله : 3 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 80 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل رومی سه شعله دارکار مقایسه

329,400 تومان

لوستر مدل رومی چهار شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 120 وات
 • ارتفاع : 75 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل رومی چهار شعله دارکار مقایسه

471,150 تومان

لوستر مدل رومی شش شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
1 از 5
لوستر مدل رومی شش شعله دارکار مقایسه

627,075 تومان

لوستر مدل رومی هشت شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 240 وات
 • ارتفاع : 82 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل رومی هشت شعله دارکار مقایسه

762,750 تومان

لوستر مدل اورانوس سایز کوچک دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 75 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل اورانوس سایز کوچک دارکار مقایسه

301,050 تومان

لوستر مدل اورانوس سایز متوسط دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل اورانوس سایز متوسط دارکار مقایسه

342,900 تومان

لوستر مدل اورانوس سایز بزرگ ورساچه دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل اورانوس سایز بزرگ ورساچه دارکار مقایسه

409,725 تومان

لوستر مدل رومینا شش شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل رومینا شش شعله دارکار مقایسه

842,400 تومان

لوستر مدل رومینا هشت شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 240 وات
 • ارتفاع : 81 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل رومینا هشت شعله دارکار مقایسه

1,112,400 تومان

لوستر مدل رزا سه شعله دارکار

 • تعداد شعله : 3 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 90 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل رزا سه شعله دارکار مقایسه

359,100 تومان

لوستر مدل رزا چهار شعله دارکار

 • تعداد شعله : 4 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 120 وات
 • ارتفاع : 90 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل رزا چهار شعله دارکار مقایسه

438,750 تومان

لوستر مدل رزا پنج شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 94 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل رزا پنج شعله دارکار مقایسه

517,050 تومان

لوستر مدل رزا شش شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 94 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل رزا شش شعله دارکار مقایسه

594,000 تومان

لوستر مدل منچستر چهارشعله دارکار

 • تعداد شعله : 4 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 120 وات
 • ارتفاع : 86 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل منچستر چهارشعله دارکار مقایسه

583,200 تومان

لوستر مدل منچستر چهار شعله سربالا دارکار

 • تعداد شعله : 4 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 120 وات
 • ارتفاع : 86 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل منچستر چهار شعله سربالا دارکار مقایسه

583,200 تومان

لوستر مدل منچستر شش شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 81 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل منچستر شش شعله دارکار مقایسه

803,250 تومان

لوستر مدل منچستر شش شعله سربالا دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 81 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل منچستر شش شعله سربالا دارکار مقایسه

730,350 تومان

لوستر مدل لویی شش شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : نصب روی سقف
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل لویی شش شعله دارکار مقایسه

776,250 تومان

لوستر پایون مدل 8 شعله توسکا

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : نصب روی سقف
 • جنس بدنه : چوبی
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی :
 • ارتفاع :
0 از 0
لوستر پایون مدل 8 شعله توسکا مقایسه

1,934,400 تومان

لوستر پایون مدل بلوط دوطبقه

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب :
 • جنس بدنه : چوبی
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی :
 • ارتفاع :
0 از 0
لوستر پایون مدل بلوط دوطبقه مقایسه

3,705,000 تومان

لوستر پایون مدل چشمک 6 شعله طلا

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب :
 • جنس بدنه : چوبی
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی :
 • ارتفاع :
0 از 0
لوستر پایون مدل چشمک 6 شعله طلا مقایسه

1,404,000 تومان

لوستر پایون مدل سپهر 4 شعله طرح چرم

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب :
 • جنس بدنه : چوبی
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی :
 • ارتفاع :
0 از 0
لوستر پایون مدل سپهر 4 شعله طرح چرم مقایسه

1,352,000 تومان

لوستر پایون مدل سپهر 8 شعله

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب :
 • جنس بدنه : چوبی
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی :
 • ارتفاع :
0 از 0
لوستر پایون مدل سپهر 8 شعله مقایسه

2,704,000 تومان

لوستر پایون مدل نگین

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب :
 • جنس بدنه : چوبی
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی :
 • ارتفاع :
0 از 0
لوستر پایون مدل نگین مقایسه

635,700 تومان

لوستر مدل تخت جمشید دو شعله دارکار

 • تعداد شعله : 2 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 60 وات
 • ارتفاع : 63 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل تخت جمشید دو شعله دارکار مقایسه

247,725 تومان

لوستر مدل تخت جمشید چهارشعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 120 وات
 • ارتفاع : 60 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل تخت جمشید چهارشعله دارکار مقایسه

421,200 تومان

لوستر مدل تخت جمشید شش شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 57 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل تخت جمشید شش شعله دارکار مقایسه

557,550 تومان

لوستر مدل ویل چهار شعله دارکار

 • تعداد شعله : 4 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 120 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل ویل چهار شعله دارکار مقایسه

537,300 تومان

لوستر مدل ویل شش شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 78 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل ویل شش شعله دارکار مقایسه

762,750 تومان

لوستر مدل ویل هشت شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 240 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل ویل هشت شعله دارکار مقایسه

942,300 تومان

لوستر مدل افسون سه شعله دارکار

 • تعداد شعله : 3 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 82 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل افسون سه شعله دارکار مقایسه

259,200 تومان

لوستر مدل روستیک چهار شعله دارکار

 • تعداد شعله : 4 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 120 وات
 • ارتفاع :
0 از 0
لوستر مدل روستیک چهار شعله دارکار مقایسه

537,300 تومان

لوستر مدل روستیک شش شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 93 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل روستیک شش شعله دارکار مقایسه

693,225 تومان

لوستر مدل روستیک هشت شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 240 وات
 • ارتفاع : 86 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل روستیک هشت شعله دارکار مقایسه

865,350 تومان

لوستر مدل رویال کوچک دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 74 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل رویال کوچک دارکار مقایسه

342,900 تومان

لوستر مدل رویال بزرگ دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل رویال بزرگ دارکار مقایسه

409,725 تومان

لوستر مدل زوبین شش گوش دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 78 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل زوبین شش گوش دارکار مقایسه

314,550 تومان

لوستر مدل زوبین شش گوش منبت دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 78 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل زوبین شش گوش منبت دارکار مقایسه

337,500 تومان

لوستر مدل زوبین هشت گوش دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 90 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل زوبین هشت گوش دارکار مقایسه

371,250 تومان

لوستر مدل زوبین هشت گوش منبت دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 90 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل زوبین هشت گوش منبت دارکار مقایسه

383,400 تومان

لوستر مدل سکان کوچک دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل سکان کوچک دارکار مقایسه

290,250 تومان

لوستر مدل سکان بزرگ دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 85 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل سکان بزرگ دارکار مقایسه

421,200 تومان

لوستر مدل پرستیژ پنج شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 75 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل پرستیژ پنج شعله دارکار مقایسه

534,600 تومان

لوستر مدل پرستیژ هشت شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 240 وات
 • ارتفاع : 92 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل پرستیژ هشت شعله دارکار مقایسه

722,250 تومان

لوستر مدل چلسی سه شعله دارکار

 • تعداد شعله : 3 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 92 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل چلسی سه شعله دارکار مقایسه

430,650 تومان

لوستر مدل چلسی چهار شعله سربالا دارکار

 • تعداد شعله : 4 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 120 وات
 • ارتفاع :
0 از 0
لوستر مدل چلسی چهار شعله سربالا دارکار مقایسه

544,050 تومان