0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

لوستر چوبی مدل پرستیژ پنج شعله دارکار کد 204

 • تعداد شعله : 5 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 75 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل پرستیژ پنج شعله دارکار کد 204 مقایسه

764,400 تومان

لوستر چوبی مدل پرستیژ هشت شعله دارکار کد 200

 • تعداد شعله : 8 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 240 وات
 • ارتفاع : 92 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل پرستیژ هشت شعله دارکار کد 200 مقایسه

1,033,200 تومان

لوستر چوبی مدل چلسی سه شعله دارکار کد 201

 • تعداد شعله : 3 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 92 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل چلسی سه شعله دارکار کد 201 مقایسه

616,000 تومان

لوستر چوبی مدل چلسی چهار شعله سربالا دارکار کد 237

 • تعداد شعله : 4 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 120 وات
 • ارتفاع : 78 سانتی‌متر
0 از 0
لوستر چوبی مدل چلسی چهار شعله سربالا دارکار کد 237 مقایسه

778,400 تومان

لوستر چوبی مدل چلسی پنج شعله دارکار کد 202

 • تعداد شعله : 5 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 79 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل چلسی پنج شعله دارکار کد 202 مقایسه

998,200 تومان

لوستر چوبی مدل چلسی شش شعله سربالا دارکار کد 238

 • تعداد شعله : 6 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 77 سانتی‌متر
0 از 0
لوستر چوبی مدل چلسی شش شعله سربالا دارکار کد 238 مقایسه

1,017,800 تومان

لوستر چوبی مدل کلاسیک سه شعله دارکار کد 205

 • تعداد شعله : 3 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 90 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل کلاسیک سه شعله دارکار کد 205 مقایسه

411,600 تومان

لوستر چوبی مدل کلاسیک پنج شعله دارکار کد 203

 • تعداد شعله : 5 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 95 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل کلاسیک پنج شعله دارکار کد 203 مقایسه

616,000 تومان

لوستر چوبی مدل روستیک چهار شعله دارکار کد 207

 • تعداد شعله : 4 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 120 وات
 • ارتفاع : 80 سانتی‌متر
0 از 0
لوستر چوبی مدل روستیک چهار شعله دارکار کد 207 مقایسه

770,000 تومان

لوستر چوبی مدل روستیک شش شعله دارکار کد 206

 • تعداد شعله : 6 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 93 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل روستیک شش شعله دارکار کد 206 مقایسه

991,200 تومان

لوستر چوبی مدل روستیک هشت شعله دارکار کد 211

 • تعداد شعله : 8 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 240 وات
 • ارتفاع : 86 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل روستیک هشت شعله دارکار کد 211 مقایسه

1,183,000 تومان

لوستر چوبی مدل رویال کوچک دارکار کد 209

 • تعداد شعله : 3 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 74 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل رویال کوچک دارکار کد 209 مقایسه

استعلام موجودی

لوستر چوبی مدل رویال بزرگ دارکار کد 208

 • تعداد شعله : 5 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل رویال بزرگ دارکار کد 208 مقایسه

استعلام موجودی

لوستر چوبی مدل زوبین شش گوش کلاسیک دارکار کد 258

 • تعداد شعله : 3 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 78 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل زوبین شش گوش کلاسیک دارکار کد 258 مقایسه

استعلام موجودی

لوستر چوبی مدل زوبین شش گوش منبت دارکار کد 258

 • تعداد شعله : 3 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 78 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل زوبین شش گوش منبت دارکار کد 258 مقایسه

استعلام موجودی

لوستر چوبی مدل زوبین هشت گوش کلاسیک دارکار کد 210

 • تعداد شعله : 5 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 90 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل زوبین هشت گوش کلاسیک دارکار کد 210 مقایسه

استعلام موجودی

لوستر چوبی مدل زوبین هشت گوش منبت دارکار 259

 • تعداد شعله : 5 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 90 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل زوبین هشت گوش منبت دارکار 259 مقایسه

استعلام موجودی

لوستر چوبی مدل سکان کوچک دارکار کد 236

 • تعداد شعله : 3 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E14
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل سکان کوچک دارکار کد 236 مقایسه

554,400 تومان

لوستر چوبی مدل سکان بزرگ دارکار کد 214

 • تعداد شعله : 5 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 85 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل سکان بزرگ دارکار کد 214 مقایسه

603,400 تومان

لوستر چوبی مدل تایتانیک دارکار کد 215

 • تعداد شعله : 8 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E14 ,E27
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل تایتانیک دارکار کد 215 مقایسه

1,078,000 تومان

لوستر چوبی مدل تخت جمشید دو شعله دارکار کد 216

 • تعداد شعله : 2 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 60 وات
 • ارتفاع : 63 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل تخت جمشید دو شعله دارکار کد 216 مقایسه

354,200 تومان

لوستر چوبی مدل تخت جمشید چهارشعله دارکار کد 218

 • تعداد شعله : 4 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 120 وات
 • ارتفاع : 60 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل تخت جمشید چهارشعله دارکار کد 218 مقایسه

603,400 تومان

لوستر چوبی مدل تخت جمشید شش شعله دارکار کد 220

 • تعداد شعله : 6 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 57 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل تخت جمشید شش شعله دارکار کد 220 مقایسه

798,000 تومان

لوستر چوبی مدل ویل چهار شعله دارکار کد 217

 • تعداد شعله : 4 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 120 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل ویل چهار شعله دارکار کد 217 مقایسه

770,000 تومان

لوستر چوبی مدل ویل شش شعله دارکار کد 219

 • تعداد شعله : 6 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 78 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل ویل شش شعله دارکار کد 219 مقایسه

1,092,000 تومان

لوستر چوبی مدل ویل هشت شعله دارکار کد 221

 • تعداد شعله : 8 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 240 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل ویل هشت شعله دارکار کد 221 مقایسه

1,349,600 تومان

لوستر چوبی مدل افسون سه شعله دارکار کد 224

 • تعداد شعله : 3 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 82 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل افسون سه شعله دارکار کد 224 مقایسه

393,000 تومان

لوستر چوبی مدل افسون پنج شعله دارکار کد 222

 • تعداد شعله : 5 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 85 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل افسون پنج شعله دارکار کد 222 مقایسه

513,800 تومان

لوستر چوبی مدل افسون هشت شعله دارکار کد 225

 • تعداد شعله : 8 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 240 وات
 • ارتفاع : 90 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل افسون هشت شعله دارکار کد 225 مقایسه

813,400 تومان

لوستر چوبی مدل رومی سه شعله دارکار کد 232

 • تعداد شعله : 3 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E14 ,E27
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 80 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل رومی سه شعله دارکار کد 232 مقایسه

471,800 تومان

لوستر چوبی مدل رومی چهار شعله دارکار کد 233

 • تعداد شعله : 4 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E14 ,E27
 • توان مصرفی : 120 وات
 • ارتفاع : 75 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل رومی چهار شعله دارکار کد 233 مقایسه

658,000 تومان

لوستر چوبی مدل رومی شش شعله دارکار کد 226

 • تعداد شعله : 6 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E14 ,E27
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
1 از 5
لوستر چوبی مدل رومی شش شعله دارکار کد 226 مقایسه

826,000 تومان

لوستر چوبی مدل رومی هشت شعله دارکار کد 234

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 240 وات
 • ارتفاع : 82 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل رومی هشت شعله دارکار کد 234 مقایسه

1,092,000 تومان

لوستر چوبی مدل اورانوس سایز کوچک دارکار کد 242

 • تعداد شعله : 3 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 75 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل اورانوس سایز کوچک دارکار کد 242 مقایسه

429,800 تومان

لوستر چوبی مدل اورانوس سایز متوسط دارکار کد 244

 • تعداد شعله : 5 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل اورانوس سایز متوسط دارکار کد 244 مقایسه

490,000 تومان

لوستر چوبی مدل اورانوس سایز بزرگ ورساچه دارکار کد 246

 • تعداد شعله : 5 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل اورانوس سایز بزرگ ورساچه دارکار کد 246 مقایسه

638,400 تومان

لوستر چوبی مدل رومینا چهار شعله دارکار کد 260

 • تعداد شعله : 4 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E14 ,E27
 • توان مصرفی : 120 وات
 • ارتفاع : 74 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل رومینا چهار شعله دارکار کد 260 مقایسه

848,400 تومان

لوستر چوبی مدل رومینا شش شعله دارکار کد 261

 • تعداد شعله : 6 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E14 ,E27
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل رومینا شش شعله دارکار کد 261 مقایسه

1,204,000 تومان

لوستر چوبی مدل رومینا هشت شعله دارکار کد 262

 • تعداد شعله : 8 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E14 ,E27
 • توان مصرفی : 240 وات
 • ارتفاع : 81 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل رومینا هشت شعله دارکار کد 262 مقایسه

1,590,400 تومان

لوستر چوبی مدل رزا سه شعله دارکار کد 264

 • تعداد شعله : 3 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 90 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل رزا سه شعله دارکار کد 264 مقایسه

513,800 تومان

لوستر چوبی مدل رزا چهار شعله دارکار کد 265

 • تعداد شعله : 4 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 120 وات
 • ارتفاع : 90 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل رزا چهار شعله دارکار کد 265 مقایسه

628,600 تومان

لوستر چوبی مدل رزا پنج شعله دارکار کد 266

 • تعداد شعله : 5 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 94 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل رزا پنج شعله دارکار کد 266 مقایسه

680,400 تومان

لوستر چوبی مدل رزا شش شعله دارکار کد 267

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 94 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل رزا شش شعله دارکار کد 267 مقایسه

849,800 تومان

لوستر چوبی مدل منچستر چهارشعله دارکار کد 270

 • تعداد شعله : 4 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 120 وات
 • ارتفاع : 86 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل منچستر چهارشعله دارکار کد 270 مقایسه

834,400 تومان

لوستر چوبی مدل منچستر چهار شعله سربالا دارکار کد 273

 • تعداد شعله : 4 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 120 وات
 • ارتفاع : 86 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل منچستر چهار شعله سربالا دارکار کد 273 مقایسه

864,400 تومان

لوستر چوبی مدل منچستر شش شعله دارکار کد 271

 • تعداد شعله : 6 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 81 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل منچستر شش شعله دارکار کد 271 مقایسه

1,149,400 تومان

لوستر چوبی مدل منچستر شش شعله سربالا دارکار کد 274

 • تعداد شعله : 6 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 81 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل منچستر شش شعله سربالا دارکار کد 274 مقایسه

1,044,400 تومان

لوستر چوبی مدل لویی شش شعله دارکار کد 228

 • تعداد شعله : 6 شعله
 • نوع نصب : نصب روی سقف
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل لویی شش شعله دارکار کد 228 مقایسه

1,110,200 تومان

لوستر پایون مدل 8 شعله توسکا

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : نصب روی سقف
 • جنس بدنه : چوبی
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی :
 • ارتفاع :
0 از 0
لوستر پایون مدل 8 شعله توسکا مقایسه

1,934,400 تومان

لوستر پایون مدل بلوط دوطبقه

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب :
 • جنس بدنه : چوبی
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی :
 • ارتفاع :
0 از 0
لوستر پایون مدل بلوط دوطبقه مقایسه

3,705,000 تومان