0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

لوستر چوبی مدل پرستیژ پنج شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 75 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل پرستیژ پنج شعله دارکار مقایسه

764,400 تومان

لوستر چوبی مدل پرستیژ هشت شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 240 وات
 • ارتفاع : 92 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل پرستیژ هشت شعله دارکار مقایسه

1,033,200 تومان

لوستر چوبی مدل چلسی سه شعله دارکار

 • تعداد شعله : 3 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 92 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل چلسی سه شعله دارکار مقایسه

616,000 تومان

لوستر چوبی مدل چلسی چهار شعله سربالا دارکار

 • تعداد شعله : 4 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 120 وات
 • ارتفاع :
0 از 0
لوستر چوبی مدل چلسی چهار شعله سربالا دارکار مقایسه

778,400 تومان

لوستر چوبی مدل چلسی پنج شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 79 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل چلسی پنج شعله دارکار مقایسه

998,200 تومان

لوستر چوبی مدل چلسی شش شعله سربالا دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع :
0 از 0
لوستر چوبی مدل چلسی شش شعله سربالا دارکار مقایسه

1,017,800 تومان

لوستر چوبی مدل کلاسیک سه شعله دارکار

 • تعداد شعله : 3 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 90 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل کلاسیک سه شعله دارکار مقایسه

411,600 تومان

لوستر چوبی مدل کلاسیک پنج شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 95 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل کلاسیک پنج شعله دارکار مقایسه

616,000 تومان

لوستر چوبی مدل روستیک چهار شعله دارکار

 • تعداد شعله : 4 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 120 وات
 • ارتفاع :
0 از 0
لوستر چوبی مدل روستیک چهار شعله دارکار مقایسه

770,000 تومان

لوستر چوبی مدل روستیک شش شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 93 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل روستیک شش شعله دارکار مقایسه

991,200 تومان

لوستر چوبی مدل روستیک هشت شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 240 وات
 • ارتفاع : 86 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل روستیک هشت شعله دارکار مقایسه

1,183,000 تومان

لوستر چوبی مدل رویال کوچک دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 74 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل رویال کوچک دارکار مقایسه

استعلام موجودی

لوستر چوبی مدل رویال بزرگ دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل رویال بزرگ دارکار مقایسه

استعلام موجودی

لوستر چوبی مدل زوبین شش گوش دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 78 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل زوبین شش گوش دارکار مقایسه

استعلام موجودی

لوستر چوبی مدل زوبین شش گوش منبت دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 78 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل زوبین شش گوش منبت دارکار مقایسه

استعلام موجودی

لوستر چوبی مدل زوبین هشت گوش دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 90 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل زوبین هشت گوش دارکار مقایسه

استعلام موجودی

لوستر چوبی مدل زوبین هشت گوش منبت دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 90 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل زوبین هشت گوش منبت دارکار مقایسه

استعلام موجودی

لوستر چوبی مدل سکان کوچک دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل سکان کوچک دارکار مقایسه

554,400 تومان

لوستر چوبی مدل سکان بزرگ دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 85 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل سکان بزرگ دارکار مقایسه

603,400 تومان

لوستر چوبی مدل تایتانیک دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل تایتانیک دارکار مقایسه

1,078,000 تومان

لوستر چوبی مدل تخت جمشید دو شعله دارکار

 • تعداد شعله : 2 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 60 وات
 • ارتفاع : 63 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل تخت جمشید دو شعله دارکار مقایسه

354,200 تومان

لوستر چوبی مدل تخت جمشید چهارشعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 120 وات
 • ارتفاع : 60 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل تخت جمشید چهارشعله دارکار مقایسه

603,400 تومان

لوستر چوبی مدل تخت جمشید شش شعله دارکار

 • تعداد شعله : 6 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 57 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل تخت جمشید شش شعله دارکار مقایسه

798,000 تومان

لوستر چوبی مدل ویل چهار شعله دارکار

 • تعداد شعله : 4 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 120 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل ویل چهار شعله دارکار مقایسه

770,000 تومان

لوستر چوبی مدل ویل شش شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 78 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل ویل شش شعله دارکار مقایسه

1,092,000 تومان

لوستر چوبی مدل ویل هشت شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 240 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل ویل هشت شعله دارکار مقایسه

1,349,600 تومان

لوستر چوبی مدل افسون سه شعله دارکار

 • تعداد شعله : 3 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 82 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل افسون سه شعله دارکار مقایسه

393,000 تومان

لوستر چوبی مدل افسون پنج شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 85 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل افسون پنج شعله دارکار مقایسه

513,800 تومان

لوستر چوبی مدل افسون هشت شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 240 وات
 • ارتفاع : 90 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل افسون هشت شعله دارکار مقایسه

813,400 تومان

لوستر چوبی مدل رومی سه شعله دارکار

 • تعداد شعله : 3 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 80 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل رومی سه شعله دارکار مقایسه

471,800 تومان

لوستر چوبی مدل رومی چهار شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 120 وات
 • ارتفاع : 75 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل رومی چهار شعله دارکار مقایسه

658,000 تومان

لوستر چوبی مدل رومی شش شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
1 از 5
لوستر چوبی مدل رومی شش شعله دارکار مقایسه

826,000 تومان

لوستر چوبی مدل رومی هشت شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 240 وات
 • ارتفاع : 82 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل رومی هشت شعله دارکار مقایسه

1,092,000 تومان

لوستر چوبی مدل اورانوس سایز کوچک دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 75 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل اورانوس سایز کوچک دارکار مقایسه

429,800 تومان

لوستر چوبی مدل اورانوس سایز متوسط دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل اورانوس سایز متوسط دارکار مقایسه

490,000 تومان

لوستر چوبی مدل اورانوس سایز بزرگ ورساچه دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل اورانوس سایز بزرگ ورساچه دارکار مقایسه

638,400 تومان

لوستر چوبی مدل رومینا چهار شعله دارکار

 • تعداد شعله : 4 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 120 وات
 • ارتفاع : 74 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل رومینا چهار شعله دارکار مقایسه

848,400 تومان

لوستر چوبی مدل رومینا شش شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل رومینا شش شعله دارکار مقایسه

1,204,000 تومان

لوستر چوبی مدل رومینا هشت شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 240 وات
 • ارتفاع : 81 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل رومینا هشت شعله دارکار مقایسه

1,590,400 تومان

لوستر چوبی مدل رزا سه شعله دارکار

 • تعداد شعله : 3 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 90 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل رزا سه شعله دارکار مقایسه

513,800 تومان

لوستر چوبی مدل رزا چهار شعله دارکار

 • تعداد شعله : 4 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 120 وات
 • ارتفاع : 90 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل رزا چهار شعله دارکار مقایسه

628,600 تومان

لوستر چوبی مدل رزا پنج شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 94 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل رزا پنج شعله دارکار مقایسه

680,400 تومان

لوستر چوبی مدل رزا شش شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 94 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل رزا شش شعله دارکار مقایسه

849,800 تومان

لوستر چوبی مدل منچستر چهارشعله دارکار

 • تعداد شعله : 4 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 120 وات
 • ارتفاع : 86 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل منچستر چهارشعله دارکار مقایسه

834,400 تومان

لوستر چوبی مدل منچستر چهار شعله سربالا دارکار

 • تعداد شعله : 4 شعله
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 120 وات
 • ارتفاع : 86 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل منچستر چهار شعله سربالا دارکار مقایسه

864,400 تومان

لوستر چوبی مدل منچستر شش شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 81 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل منچستر شش شعله دارکار مقایسه

1,149,400 تومان

لوستر چوبی مدل منچستر شش شعله سربالا دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 81 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل منچستر شش شعله سربالا دارکار مقایسه

1,044,400 تومان

لوستر چوبی مدل لویی شش شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : نصب روی سقف
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
0 از 0
لوستر چوبی مدل لویی شش شعله دارکار مقایسه

1,110,200 تومان

لوستر پایون مدل 8 شعله توسکا

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : نصب روی سقف
 • جنس بدنه : چوبی
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی :
 • ارتفاع :
0 از 0
لوستر پایون مدل 8 شعله توسکا مقایسه

1,934,400 تومان

لوستر پایون مدل بلوط دوطبقه

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب :
 • جنس بدنه : چوبی
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی :
 • ارتفاع :
0 از 0
لوستر پایون مدل بلوط دوطبقه مقایسه

3,705,000 تومان