منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 100/09

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 59 متر
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 100/09 مقایسه

760,800 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 200/06 1.5HP

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 39 متر
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 200/06 1.5HP مقایسه

760,800 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 200/06 A 1.5HP

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 39 متر
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 200/06 A 1.5HP مقایسه

760,800 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 200/08 2HP

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 52 متر
 • توان پمپ : 1.5 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 200/08 2HP مقایسه

854,400 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 100/14 1.5HP

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 93 متر
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 100/14 1.5HP مقایسه

973,200 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0508

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 38
 • توان پمپ : 0.75kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0508 مقایسه

1,056,200 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0309

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 4.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 54
 • توان پمپ : 0.55kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0309 مقایسه

1,084,500 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 100/18 2HP 2HP

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 120 متر
 • توان پمپ : 1.5 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 100/18 2HP 2HP مقایسه

1,128,000 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 140/14 2HP

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 90 متر
 • توان پمپ : 1.5 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 140/14 2HP مقایسه

1,137,600 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 200/13 3HP

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 82 متر
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
1 از 2
پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 200/13 3HP مقایسه

1,149,600 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 200/17 4HP

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 108 متر
 • توان پمپ : 3 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 200/17 4HP مقایسه

1,336,800 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 200/17 A 4HP

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 12 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 108 متر
 • توان پمپ : 3 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 200/17 A 4HP مقایسه

1,336,800 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 400/08 3HP

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 24 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 51 متر
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
1 از 4
پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 400/08 3HP مقایسه

1,401,600 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 400/08 A 3HP

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 24 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 51 متر
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 400/08 A 3HP مقایسه

1,401,600 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0312

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 4.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 72
 • توان پمپ : 0.75kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0312 مقایسه

1,423,500 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0512

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 58
 • توان پمپ : 1.1kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0512 مقایسه

1,442,000 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 140/203HP

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 125 متر
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 140/203HP مقایسه

1,455,600 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 140/20 A 3HP

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 125 متر
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 140/20 A 3HP مقایسه

1,455,600 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 100/27 3HP

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 175 متر
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 100/27 3HP مقایسه

1,477,200 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0213

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 2.4
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 77
 • توان پمپ : 0.55kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0213 مقایسه

1,480,200 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0805

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 12
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 25
 • توان پمپ : 0.75kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0805 مقایسه

1,615,300 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 200/23 5.5HP

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 148 متر
 • توان پمپ : 4 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 200/23 5.5HP مقایسه

1,688,400 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 200/23 A 5.5HP

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 148 متر
 • توان پمپ : 4 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 200/23 A 5.5HP مقایسه

1,688,400 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0807

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 12
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 33
 • توان پمپ : 1.1kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0807 مقایسه

1,691,600 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0218

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 2.4
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 104
 • توان پمپ : 0.75kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0218 مقایسه

1,691,600 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0318

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 4.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 104
 • توان پمپ : 1.1kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0318 مقایسه

1,704,700 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 400/11 4HP

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 24 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 70 متر
 • توان پمپ : 3 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 400/11 4HP مقایسه

1,765,200 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0517

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 80
 • توان پمپ : 1.5kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0517 مقایسه

1,826,800 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0223

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 2.4
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 136
 • توان پمپ : 1.1kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0223 مقایسه

1,948,900 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1405

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 19
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 29
 • توان پمپ : 1.5kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1405 مقایسه

2,032,800 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0325

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 4.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 149
 • توان پمپ : 1.5kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0325 مقایسه

2,173,400 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 200/32 7.5HP

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 202 متر
 • توان پمپ : 5.5 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 200/32 7.5HP مقایسه

2,181,600 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0810

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 12
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 46
 • توان پمپ : 1.5kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0810 مقایسه

2,190,900 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0525

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 117
 • توان پمپ : 2.2kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0525 مقایسه

2,206,100 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 400/15 5.5HP

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 24 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 97 متر
 • توان پمپ : 4 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 400/15 5.5HP مقایسه

2,293,200 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0333

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 4.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 198
 • توان پمپ : 2.2kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0333 مقایسه

2,426,300 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1407

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 19
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 41
 • توان پمپ : 2.2kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1407 مقایسه

2,496,100 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0233

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 2.4
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 195
 • توان پمپ : 1.5kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0233 مقایسه

2,496,100 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0533

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 154
 • توان پمپ : 3.7kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0533 مقایسه

2,766,400 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 400/20 7.5HP

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 24 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 125 متر
 • توان پمپ : 5.5 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 400/20 7.5HP مقایسه

2,902,800 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1704

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 22
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 39
 • توان پمپ : 2.2kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1704 مقایسه

2,908,100 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0815

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 12
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 70
 • توان پمپ : 2.2kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0815 مقایسه

3,086,800 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1410

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 19
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 58
 • توان پمپ : 3.7kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1410 مقایسه

3,232,900 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0818

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 12
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 86
 • توان پمپ : 3.7kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0818 مقایسه

3,240,500 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0825

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 12
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 120
 • توان پمپ : 5.5kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0825 مقایسه

3,260,100 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0538

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 182
 • توان پمپ : 5.5kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0538 مقایسه

3,365,900 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1705

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 22
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 47
 • توان پمپ : 3.7kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1705 مقایسه

3,413,800 تومان

پمپ شناور استیل ابارا ONK 100M

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 2.7
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 62
 • توان پمپ : 0.75kw
0 از 0
پمپ شناور استیل ابارا ONK 100M مقایسه

3,459,600 تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-5

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 27 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 75 متر
 • توان پمپ : 4 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-5 مقایسه

3,544,800 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل لوارا SC205 C L40

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 4.5
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 47.7
 • توان پمپ : 0.75HP
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل لوارا SC205 C L40 مقایسه

3,685,000 تومان