جستجوی پیشرفته
× بستن

0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

فن سانتریفیوژ 20سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-20-20E4S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1350
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1600
0 از 0
فن سانتریفیوژ 20سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-20-20E4S مقایسه

1,580,000 تومان

فن تانژانت دمنده کم دور

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1100
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 100
0 از 0
فن تانژانت دمنده کم دور مقایسه

104,000 تومان

سانتریفیوژ 630 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • دبی مترمکعب بر ساعت :
0 از 0
سانتریفیوژ 630 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن مقایسه

8,000,000 تومان

سانتریفیوژ 250 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2800دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1800
0 از 0
سانتریفیوژ 250 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن مقایسه

2,000,000 تومان

سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 7200
0 از 0
سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن مقایسه

5,450,000 تومان

سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 7200
0 از 0
سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن مقایسه

5,200,000 تومان

سانتریفیوژ 250 بکوارد 2800 دور سه فاز پردیس فن

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 2800دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • دبی مترمکعب بر ساعت :
0 از 0
سانتریفیوژ 250 بکوارد 2800 دور سه فاز پردیس فن مقایسه

1,800,000 تومان

سانتریفیوژ 250 فوروارد 1400 دور پردیس فن

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • جنس پروانه :
 • دبی مترمکعب بر ساعت :
0 از 0
سانتریفیوژ 250 فوروارد 1400 دور پردیس فن مقایسه

استعلام موجودی

دم برقی 2 اینچ پردیس فن

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2800دور بر دقیقه
 • جنس پروانه :
 • دبی مترمکعب بر ساعت :
0 از 0
دم برقی 2 اینچ پردیس فن مقایسه

370,000 تومان

دم برقی 2.5 اینچ پردیس فن

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2800دور بر دقیقه
 • جنس پروانه :
 • دبی مترمکعب بر ساعت :
0 از 0
دم برقی 2.5 اینچ پردیس فن مقایسه

460,000 تومان

دم برقی 3 اینچ پردیس فن

 • برق : تک فاز
 • دور موتور :
 • جنس پروانه :
 • دبی مترمکعب بر ساعت :
0 از 0
دم برقی 3 اینچ پردیس فن مقایسه

620,000 تومان

سانتریفیوژ زیلابگ دوطرفه LXFF-2E120-145-M92-45

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2500
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 480
0 از 0
سانتریفیوژ زیلابگ دوطرفه LXFF-2E120-145-M92-45 مقایسه

1,100,000 تومان

سانتریفیوژ زیلابگ دوطرفه LXFF-2E133-190-M92-35-A215

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1800دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 960
0 از 0
سانتریفیوژ زیلابگ دوطرفه LXFF-2E133-190-M92-35-A215 مقایسه

1,495,000 تومان

سانتریفیوژ زیلابگ دوطرفه LXFF-2E133-190-M92-45-A232

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 700
0 از 0
سانتریفیوژ زیلابگ دوطرفه LXFF-2E133-190-M92-45-A232 مقایسه

1,560,000 تومان

سانتریفیوژ زیلابگ دوطرفه LXFF-2E146-190-M92-45-A232

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1800دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1100
0 از 0
سانتریفیوژ زیلابگ دوطرفه LXFF-2E146-190-M92-45-A232 مقایسه

1,740,000 تومان

سانتریفیوژ استوانه ای زیلابگ YGF 60-183

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1800دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 140
0 از 0
سانتریفیوژ استوانه ای زیلابگ YGF 60-183 مقایسه

215,000 تومان

سانتریفیوژ استوانه ای زیلابگ YGF 60-240

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2400دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 175
0 از 0
سانتریفیوژ استوانه ای زیلابگ YGF 60-240 مقایسه

235,000 تومان

سانتریفیوژ استوانه ای زیلابگ YGF 60-300

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1800دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 230
1 از 5
سانتریفیوژ استوانه ای زیلابگ YGF 60-300 مقایسه

305,000 تومان

سانتریفیوژ استوانه ای زیلابگ YGF 60-360

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1800دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 270
0 از 0
سانتریفیوژ استوانه ای زیلابگ YGF 60-360 مقایسه

315,000 تومان

سانتریفیوژ استوانه ای زیلابگ YGF 60-420

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1800دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 310
0 از 0
سانتریفیوژ استوانه ای زیلابگ YGF 60-420 مقایسه

360,000 تومان

فن تانژانت دمنده دورمتوسط

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1600
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 140
1 از 5
فن تانژانت دمنده دورمتوسط مقایسه

104,000 تومان

بلوور پکیج دمنده BIF-10-4H2S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1800دور بر دقیقه
 • جنس پروانه :
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 150
0 از 0
بلوور پکیج دمنده BIF-10-4H2S مقایسه

212,000 تومان

بلوور پکیج دمنده BIF-12-4H2S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1800دور بر دقیقه
 • جنس پروانه :
 • دبی مترمکعب بر ساعت :
0 از 0
بلوور پکیج دمنده BIF-12-4H2S مقایسه

228,000 تومان

فن کانوکشن دمنده مدل FCF-12H2S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 900 دور بر دقیقه
 • جنس پروانه :
 • دبی مترمکعب بر ساعت :
0 از 0
فن کانوکشن دمنده مدل FCF-12H2S مقایسه

65,000 تومان

فن کانوکشن دمنده مدل FCF-15H2S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 900 دور بر دقیقه
 • جنس پروانه :
 • دبی مترمکعب بر ساعت :
1 از 5
فن کانوکشن دمنده مدل FCF-15H2S مقایسه

65,000 تومان

موتورپروانه زیلابگ مدل B2E-190-44-P92-15

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2440
 • جنس پروانه : پلاستیک
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 520
0 از 0
موتورپروانه زیلابگ مدل B2E-190-44-P92-15 مقایسه

630,000 تومان

موتورپروانه زیلابگ مدل B2E-220-44-P92-25

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2500
 • جنس پروانه : پلاستیک
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 810
0 از 0
موتورپروانه زیلابگ مدل B2E-220-44-P92-25 مقایسه

685,000 تومان

موتورپروانه زیلابگ مدل B2E-250-56-M92-35

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2480
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1350
0 از 0
موتورپروانه زیلابگ مدل B2E-250-56-M92-35 مقایسه

790,000 تومان

موتورپروانه زیلابگ مدل B2E-280-50-M92-45

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2510
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1550
0 از 0
موتورپروانه زیلابگ مدل B2E-280-50-M92-45 مقایسه

860,000 تومان

موتورپروانه زیلابگ مدل B4E-315-100-M102-34

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1380
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1410
0 از 0
موتورپروانه زیلابگ مدل B4E-315-100-M102-34 مقایسه

1,320,000 تومان

موتورپروانه زیلابگ مدل B4E-355-100-M102-47

 • برق : تک فاز
 • دور موتور :
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی مترمکعب بر ساعت :
0 از 0
موتورپروانه زیلابگ مدل B4E-355-100-M102-47 مقایسه

1,450,000 تومان

موتورپروانه زیلابگ مدل B4E-400-100-M102-60

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1380
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 3050
0 از 0
موتورپروانه زیلابگ مدل B4E-400-100-M102-60 مقایسه

1,830,000 تومان

موتورپروانه زیلابگ مدل B4D-450-160-M137-50

 • برق : تک فاز
 • دور موتور :
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی مترمکعب بر ساعت :
0 از 0
موتورپروانه زیلابگ مدل B4D-450-160-M137-50 مقایسه

3,340,000 تومان

موتورپروانه زیلابگ مدل B6D-500-180-M180-75

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 910
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 5700
0 از 0
موتورپروانه زیلابگ مدل B6D-500-180-M180-75 مقایسه

4,200,000 تومان

پلاگ فن فولی تسمه مدل 400 پردیس فن

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : استیل
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 4500
0 از 0
پلاگ فن فولی تسمه مدل 400 پردیس فن مقایسه

استعلام موجودی

فن تانژانت دمنده پر دور

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2000
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 150
0 از 0
فن تانژانت دمنده پر دور مقایسه

112,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-D 100

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2500
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 240
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-D 100 مقایسه

3,037,100 تومان

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-D 125

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2500
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 310
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-D 125 مقایسه

3,230,700 تومان

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box 125

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2500
 • جنس پروانه : فولاد رنگ شده
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 240
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box 125 مقایسه

2,916,100 تومان

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box 150

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2600
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 553
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box 150 مقایسه

3,230,700 تومان

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-R 100-100*2

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 27
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-R 100-100*2 مقایسه

4,186,600 تومان

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-R 100-100*4

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : باکالیت
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 97
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-R 100-100*4 مقایسه

4,271,300 تومان

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Helix 140*60 2E

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2820 دور بردقیقه
 • جنس پروانه : فولاد رنگ شده
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 515
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Helix 140*60 2E مقایسه

3,690,500 تومان

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Helix 160*90 2E

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2745 دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : فولاد رنگ شده
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 730
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Helix 160*90 2E مقایسه

5,529,700 تومان

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Helix 200*102 4E

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1475 دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : فولاد رنگ شده
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1350
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Helix 200*102 4E مقایسه

10,309,200 تومان

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Helix 250*140 4E

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1310
 • جنس پروانه : فولاد رنگ شده
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 2000
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Helix 250*140 4E مقایسه

16,032,500 تومان

سانتریفیوژ 280 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2800دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • دبی مترمکعب بر ساعت : -
0 از 0
سانتریفیوژ 280 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن مقایسه

استعلام موجودی

سانتریفیوژ 280 بکوارد 2800 دور سه فاز پردیس فن

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 2800دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • دبی مترمکعب بر ساعت : -
0 از 0
سانتریفیوژ 280 بکوارد 2800 دور سه فاز پردیس فن مقایسه

استعلام موجودی

سانتریفیوژ 310 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2800دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • دبی مترمکعب بر ساعت : -
0 از 0
سانتریفیوژ 310 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن مقایسه

استعلام موجودی

سانتریفیوژ 310 بکوارد 2800 دور سه فاز پردیس فن

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 2800دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • دبی مترمکعب بر ساعت : -
0 از 0
سانتریفیوژ 310 بکوارد 2800 دور سه فاز پردیس فن مقایسه

استعلام موجودی