فروش ویژه
0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
× بستن

0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

فن سانتریفیوژ زیلابگ دوطرفه FTP LXFF-2E120-145-M92-45

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2500
 • توان موتور : 120w
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 480
0 از 0
فن سانتریفیوژ زیلابگ دوطرفه FTP LXFF-2E120-145-M92-45 مقایسه

% 41,661,000

1,594,560 تومان

هواکش سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • توان موتور : 3 اسب
 • جنس پروانه : آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 7200
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن مقایسه

8,650,000 تومان

فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • توان موتور : 3 اسب
 • جنس پروانه : آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 7200
0 از 0
فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن مقایسه

5,200,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 630 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • توان موتور : 5.5اسب
 • جنس پروانه : آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • دبی مترمکعب بر ساعت :
1 از 1
هواکش سانتریفیوژ 630 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن مقایسه

14,800,000 تومان

فن سانتریفیوژ 250 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2800دور بر دقیقه
 • توان موتور : 0.5 اسب
 • جنس پروانه : آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1800
0 از 0
فن سانتریفیوژ 250 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن مقایسه

3,480,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 250 بکوارد 2800 دور سه فاز پردیس فن

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 2800دور بر دقیقه
 • توان موتور : 0.5 اسب
 • جنس پروانه : آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • دبی مترمکعب بر ساعت :
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 250 بکوارد 2800 دور سه فاز پردیس فن مقایسه

1,800,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 250 فوروارد 1400 دور پردیس فن

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • توان موتور :
 • جنس پروانه :
 • دبی مترمکعب بر ساعت :
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 250 فوروارد 1400 دور پردیس فن مقایسه

استعلام موجودی

دم برقی 2 اینچ پردیس فن

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2800دور بر دقیقه
 • توان موتور : 155w
 • جنس پروانه :
 • دبی مترمکعب بر ساعت :
0 از 0
دم برقی 2 اینچ پردیس فن مقایسه

565,000 تومان

دم برقی 2.5 اینچ پردیس فن

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2800دور بر دقیقه
 • توان موتور : 260
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی مترمکعب بر ساعت :
0 از 0
دم برقی 2.5 اینچ پردیس فن مقایسه

640,000 تومان

دم برقی 3 اینچ پردیس فن

 • برق : تک فاز
 • دور موتور :
 • توان موتور :
 • جنس پروانه :
 • دبی مترمکعب بر ساعت :
0 از 0
دم برقی 3 اینچ پردیس فن مقایسه

900,000 تومان

فن سانتریفیوژ 20 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-20-20E4S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1350
 • توان موتور : 0.5 اسب
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1600
0 از 0
فن سانتریفیوژ 20 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-20-20E4S مقایسه

% 62,275,000

2,138,500 تومان

فن سانتریفیوژ 20 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-20-20E6S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 910
 • توان موتور : 0.5 اسب
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1350
0 از 0
 فن سانتریفیوژ 20 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-20-20E6S مقایسه

% 62,028,000

1,906,320 تومان

هواکش سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25-25E6S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 800دور بر دقیقه
 • توان موتور : 0.5 اسب
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 3000
0 از 0
 هواکش سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25-25E6S مقایسه

% 62,364,000

2,222,160 تومان

هواکش سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25-25E4S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1380
 • توان موتور : 1 اسب
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 2700
0 از 0
 هواکش سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25-25E4S مقایسه

% 62,642,000

2,483,480 تومان

فن سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25-25E4T

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 1350
 • توان موتور : 1 اسب
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 2600
0 از 0
فن سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25-25E4T مقایسه

% 62,642,000

2,483,480 تومان

فن سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25-30M6S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 800دور بر دقیقه
 • توان موتور : 1 اسب
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 3900
0 از 0
فن سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25-30M6S مقایسه

% 63,030,000

2,848,200 تومان

فن سانتریفیوژ 30 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-30-30M8S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 670rpm
 • توان موتور : 650w
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 4650
0 از 0
فن سانتریفیوژ 30 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-30-30M8S مقایسه

% 63,380,000

3,177,200 تومان

هواکش سانتریفیوژ 30 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-30-30M8T

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 680rpm
 • توان موتور : 540w
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 4800
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 30 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-30-30M8T مقایسه

% 63,380,000

3,177,200 تومان

هواکش سانتریفیوژ 38 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-38-30M8S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 670rpm
 • توان موتور : 1 اسب
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 5400
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 38 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-38-30M8S مقایسه

% 65,375,000

5,052,500 تومان

فن سانتریفیوژ 38 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-38-38M8S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 670rpm
 • توان موتور : 1.5
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 7000
0 از 0
فن سانتریفیوژ 38 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-38-38M8S مقایسه

% 65,830,000

5,480,200 تومان

فن سانتریفیوژ 38 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-38-38M6T

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 800دور بر دقیقه
 • توان موتور : 3 اسب
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 9700
0 از 0
فن سانتریفیوژ 38 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-38-38M6T مقایسه

% 65,830,000

5,480,200 تومان

فن سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته دمنده BEF-25-20F4S1

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • توان موتور : 0.5 اسب
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1650
0 از 0
فن سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته دمنده BEF-25-20F4S1 مقایسه

% 62,630,000

2,472,200 تومان

فن سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته دمنده BEF-25-25F4S1

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 800دور بر دقیقه
 • توان موتور : 0.5 اسب
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 2100
0 از 0
فن سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته دمنده BEF-25-25F4S1 مقایسه

% 62,753,000

2,587,820 تومان

هواکش سانتریفیوژ 20 سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-20-10L4S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1350
 • توان موتور : 0.5 اسب
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 940
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 20 سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-20-10L4S مقایسه

% 62,038,000

1,915,720 تومان

هواکش سانتریفیوژ 25 سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-25-10T4S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1380
 • توان موتور : 330w
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1100
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 25 سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-25-10T4S مقایسه

% 62,418,000

2,272,920 تومان

هواکش سانتریفیوژ 25 سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-25-10T6S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 900 دور بر دقیقه
 • توان موتور : 240w
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1400
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 25 سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-25-10T6S مقایسه

% 62,418,000

2,272,920 تومان

فن سانتریفیوژ 30 سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-30-10Z6S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 900 دور بر دقیقه
 • توان موتور : 330w
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1650
0 از 0
فن سانتریفیوژ 30 سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-30-10Z6S مقایسه

% 63,196,000

3,004,240 تومان

فن سانتریفیوژ 30 سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-30-10Z4S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1350
 • توان موتور : 1 اسب
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 2000
0 از 0
فن سانتریفیوژ 30 سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-30-10Z4S مقایسه

% 63,380,000

3,177,200 تومان

فن سانتریفیوژ 20 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-20-10L2S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2800دور بر دقیقه
 • توان موتور : 0.5 اسب
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 720
0 از 0
فن سانتریفیوژ 20 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-20-10L2S مقایسه

% 61,886,000

1,772,840 تومان

فن سانتریفیوژ 20 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-20-10L4S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1100
 • توان موتور : 170w
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 400
0 از 0
فن سانتریفیوژ 20 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-20-10L4S مقایسه

% 61,742,000

1,637,480 تومان

هواکش سانتریفیوژ 25 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-25-10L2S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2400دور بر دقیقه
 • توان موتور : 0.5 اسب
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1350
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 25 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-25-10L2S مقایسه

% 62,127,000

1,999,380 تومان

هواکش سانتریفیوژ 25 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-25-10L4S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • توان موتور : 0.5 اسب
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 790
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 25 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-25-10L4S مقایسه

% 61,921,000

1,805,740 تومان

هواکش سانتریفیوژ 30 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-30-10L4S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • توان موتور : 131w
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1350
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 30 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-30-10L4S مقایسه

% 62,318,000

2,178,920 تومان

فن سانتریفیوژ 40 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-40-14Z4S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • توان موتور : 540w
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 3200
0 از 0
فن سانتریفیوژ 40 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-40-14Z4S مقایسه

% 63,900,000

3,666,000 تومان

فن سانتریفیوژ 40 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-40-14Z6S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 900 دور بر دقیقه
 • توان موتور : 250w
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 2250
0 از 0
فن سانتریفیوژ 40 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-40-14Z6S مقایسه

% 63,900,000

3,666,000 تومان

فن سانتریفیوژ 40 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-40-14Z4T

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • توان موتور : 1 اسب
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 3300
0 از 0
فن سانتریفیوژ 40 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-40-14Z4T مقایسه

% 63,900,000

3,666,000 تومان

فن سانتریفیوژ 50 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50-18Z4S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • توان موتور : 1 اسب
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 6100
0 از 0
فن سانتریفیوژ 50 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50-18Z4S مقایسه

% 65,882,000

5,529,080 تومان

هواکش سانتریفیوژ 50 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50-18Z6S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 900 دور بر دقیقه
 • توان موتور : 0.5 اسب
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 3900
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 50 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50-18Z6S مقایسه

% 65,882,000

5,529,080 تومان

هواکش سانتریفیوژ 50 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50-18Z4T

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • توان موتور : 1 اسب
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 6100
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 50 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50-18Z4T مقایسه

% 65,882,000

5,529,080 تومان

هواکش سانتریفیوژ 50 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50-18Z6T

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 900 دور بر دقیقه
 • توان موتور : 0.5 اسب
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 4000
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 50 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50-18Z6T مقایسه

% 65,882,000

5,529,080 تومان

بلوئر هود 14 سانت قاب پلاستیکی دمنده BEF-14-7V2SP

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2280
 • توان موتور : 0.5 اسب
 • جنس پروانه : پلاستیک
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 550
1 از 4
بلوئر هود 14 سانت قاب پلاستیکی دمنده BEF-14-7V2SP مقایسه

483,000 تومان

بلوئر هود 14 سانت قاب فلزی دمنده BEF-14-7V2S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2400دور بر دقیقه
 • توان موتور : 0.5 اسب
 • جنس پروانه : پلاستیک
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 550
0 از 0
بلوئر هود 14 سانت قاب فلزی دمنده BEF-14-7V2S مقایسه

640,000 تومان

موتور پروانه رادیال 19 سانت طرح آلمان دمنده BEB-19-4V2S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2400دور بر دقیقه
 • توان موتور : 0.5 اسب
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 450
0 از 0
موتور پروانه رادیال 19 سانت طرح آلمان دمنده BEB-19-4V2S مقایسه

% 6384,000

360,960 تومان

موتور پروانه رادیال 22 سانت طرح آلمان دمنده BEB-22-4V2S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2400دور بر دقیقه
 • توان موتور : 0.5 اسب
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 600
1 از 1
موتور پروانه رادیال 22 سانت طرح آلمان دمنده BEB-22-4V2S مقایسه

% 6452,000

424,880 تومان

هواکش سانتریفیوژ 10 سانت زیلابگ FTP LXFF-2E108-50-M72-15

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2100
 • توان موتور : 45W
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 180
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 10 سانت زیلابگ FTP LXFF-2E108-50-M72-15 مقایسه

% 41,056,000

1,013,760 تومان

هواکش سانتریفیوژ 12 سانت زیلابگ FTP LXFF-2E120-60-M92-15

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1800دور بر دقیقه
 • توان موتور : 63W
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 300
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 12 سانت زیلابگ FTP LXFF-2E120-60-M92-15 مقایسه

% 41,166,000

1,119,360 تومان

هواکش سانتریفیوژ 13 سانت زیلابگ FTP LXFF-2E133-73-M92-35

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2500
 • توان موتور : 123W
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 400
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 13 سانت زیلابگ FTP LXFF-2E133-73-M92-35 مقایسه

% 41,397,000

1,341,120 تومان

هواکش سانتریفیوژ 14 سانت زیلابگ FTP LXFF-2E140-59-M92-35

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2280
 • توان موتور : 155w
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 460
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 14 سانت زیلابگ FTP LXFF-2E140-59-M92-35 مقایسه

% 41,650,000

1,584,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 15 سانت زیلابگ FTP LXFF-2E150-70-M92-45

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2280
 • توان موتور : 170w
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 690
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 15 سانت زیلابگ FTP LXFF-2E150-70-M92-45 مقایسه

% 41,782,000

1,710,720 تومان

هواکش سانتریفیوژ 16 سانت زیلابگ FTP LXFF-2E160-60-M92-45

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1840
 • توان موتور : 195w
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 600
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 16 سانت زیلابگ FTP LXFF-2E160-60-M92-45 مقایسه

2,035,000 تومان

برسی (( فن سانتریفیوژ ))‌ و نحوه عملکرد آن 

هواکش سانتریفیوژ هوا را از مرکز خود گرفته و در قسمت پروانه ها به گردش در آورده و با گردش در انتهای پروانه و محوطه هوزینگ در نهایت به محیط اطراف پرتاب می کند. در این حالت انرژی جنبشی با جریان هوا مخلوط شده و با کاهش حرکت، شدت جریان هوا قبل از تخلیه فشار استاتیکی افزایش می یابد. بیشترین کاربردی که این فن ها دارند در محیط هایی بوده که نیاز به فشار هوای بالا برای انتقال و جابجایی هوا است.

 فن سانتریفیوژ بصورت مکنده و دمنده، بکوارد و فوروارد و چمپیون (دیسک مکنده) دسته بندی می شوند که برای جابجایی هوای آلوده و یا هوا با ویژگی خاص (سرما و گرما) و جابجایی مواد استفاده می شود. به صورت کلی انواع بکوارد و فوروارد برای مقابله با افت فشار بالای استاتیکی در سیستم های کانال کشی قابل استفاده هستند.

فن سانتریفیوژ در کجا استفاده می شود؟

 • سوله ها و کارخانه های صنعتی
 • آشپزخانه های صنعتی
 • هتل ها
 • بیمارستان ها
 • سالن های اجتماعات و سینما
 • و ساختمان های اداری

 

{ فن سانتریفیوژ } از چه مواد و اجزائی ساخته شده است؟

هواکش سانتریفیوژ دارای اجزای مختلفی همچون هوزینگ فن، پروانه، محور محرکه پروانه فن، داکت ورودی و خروجی هوا و درایور است. جنس بدنه و نوع الکتروموتور با توجه به شرایط کاری و محیطی فن انتخاب می شود.

اجزای تشکیل دهنده هواکش سانتریفیوژ

بدنه یا هوزینگ فن سانتریفیوژ

جنس بدنه یا هوزینگ هواکش سانتریفیوژ معمولا از آلیاژهایی مثل ورقه گالوانیزه، استیل، آلومینیوم، PVC و ... استفاده می کنند.

فن سانتریفیوژ با جنس PVC برای کار در شرایط آزمایشگاهی و محیط های اسیدی مناسب هستند.

پروانه یا impller

پروانه هواکش سانتریفیوژ به اشکال مختلف پروانه خمیده Forward Curved، شیب دار رو به جلو Forward Inclined، پروانه شیب دار رو به عقب، شعاعی Radial Impeller، تیغه نازک Air Foil و ... استفاده می کنند که انواع پروانه شعاعی و بکوارد یکی از پرکاربردترین آن ها هستند.

از جمله مشکلاتی که ممکن است برای فن سانتریفیوژ بوجود آید و علل ایجاد آن

 • روشن نشدن؛ به دلیل پارگی تسمه، از جا درامدن پولی، گیرکردن پروانه به پوسته و یا نامناسب بودن ولتاژ ارسالی به الکتروموتور
 • صدای زیاد فن؛ برخورد پروانه به مخروط ورودی، سفت نبودن پیچ های الکتروموتور، خرابی یاتاقان ها، انتخاب نادرست فولی متصل به موتور و بالانس نبودن محور
 • هوادهی کمتری دارد؛ چرخش فن در جهت اشتباه، کم بودن سرعت چرخش، بسته بودن زیاد دمپرها، کثیفی فیلترها و کوچکی فن برای محیط
 • هوادهی بالا؛ چرخش در جهت نامناسب، بالا بودن سرعت چرخش، نصب نبودن دمپر و بزرگی فن برای کاربری

مراقبت و نگهداری از فن سانتریفیوژ

برای جلوگیری از خرابی فن لازم است که حتما به طور منظم مورد بازدید کارشناس مجرب قرار بگیرد. یکی از قسمت های مهم هواکش سانتریفیوژ که نیاز به توجه و مراقبت ویژه دارد، یاتاقان ها هستند که مورد فرسایش قرار میگیرند. با فرسایش آن ها شفت ها هم ساییده شده و پروانه لنگ می شود، بنابراین صدایی غیر عادی ایجاد می کند. برای جلوگیری از این فرسایش توجه کنید که محل نصب هواکش سانتریفیوژ نباید مرطوب و سرپوشیده باشد.

کاربرد هواکش سانتریفیوژ

به هنگام نصب فن سانتریفیوژ توجه به این نکات ضروری است:

 • توجه به تغییر شکل فیزیکی و میزان فشاری که پروانه ها و شفت تحمل می کنند.
 • نصب لرزه گیر به ترتیب و با مقدار فشردگی لازم باشد.
 • اتصال موتور کوپل شده به فن حتما طبق نمودار کارخانه سازنده موتور باشد.
 • به تکفاز و سه فاز بودن محصول توجه کنید.
 • کلیه این مراحل باید تحت نظر کارشناس فنی و متخصص انجام شود.

مشاوره قبل از خرید سانتریفیوژ

قبل از خرید هواکش سانتریفیوژ توجه به نکات زیر ضروری است تا شما را در انتخاب هواکش مناسب راهنمایی کند.

سوالاتی که قبل خرید هواکش سانتریفیوژ باید پاسخشان را بدانید

برای چه مکان یا در چه محیطی استفاده می شود؟

معمولا از هواکش سانتریفیوژ برای سوله، کارگاه، اتاق کار، اداری، آشپزخانه، باشگاه و سرویس های منازل استفاده می شود.

آیا صدای هواکش سانتریفیوژ مهم است یا خیر؟

اگر صدای هواکش برای شما مهم است و نیاز است که صدای آن کنترل شود توصیه می گردد که از موتورهایی با دور پایین استفاده شود یا در باکس طراحی شده و سایلنسر روی آن نصب شود.

برق محیطی که هواکش در آن نصب می شود سه فاز است یا تکفاز؟

امکان نصب سانتریفیوژ ساده و آسان برای محیطی که برق آن تکفاز است، وجود دارد. اما برای سه فاز 100% نیاز به تابلو برق و محافظ دارد.

ابعاد محیط چقدر است؟ (طول، عرض و ارتفاع)

ابعاد محیط با توجه به جدول ضرایب و برحسب مترمکعب بر ساعت به دست می آید.

نوع آلودگی چیست؟

بخار، گرما، روغن، دود و بخارات اسیدی

در مواردی مانند بخارات اسیدی از فن هایی با جنس pvc استفاده می شود و در باقی موارد از هواکش هایی با جنس گالوانیزه.

کانال و هود در این محیط وجود دارد؟ تعداد دستگاه های زیر هود چقدر است؟

در صورتی که کانال دارید، ابعاد کانال چقدر است؟ برای به دست آوردن ابعاد کانال مولفه هایی مانند طول مسیر کانال، قطر دهانه کانال، تعداد زانویی، تعداد دریچه ها و ابعاد هود که شامل طول و عرض است و چه تعداد دستگاه زیر هود قرار دارد را مشخص کنید.

توجه:

 • اگر آشپزخانه است، چه تعداد دستگاه برای پخت و پز وجود دارد.
 • اگر محیط صنعتی (کارگاهی) است، تعداد دستگاه هایی که آلودگی ایجاد می کنند، چه تعداد است.
 • در صورتی که محیط کانال ندارد، باید با کانال ساز صحبت کرد.

هوای ورودی دارند یا خیر؟ از چه طریقی هوای ورودی دارند؟

حتما باید هوای ورودی (فشار مثبت) داشته باشند تا هوا بتواند جریان و سپس گردش پیدا کند. در صورتیکه هوای ورودی نداشتند باید ابتدا از طریق کانال، درب و پنجره هوای ورودی ایجاد کنند و سپس از سانتریفیوژ فشار مثبت استفاده می کنیم.

نمایش بیشتر