0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
× بستن

0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

سانتریفیوژ 630 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • دبی مترمکعب بر ساعت :
0 از 0
سانتریفیوژ 630 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن مقایسه

8,000,000 تومان

سانتریفیوژ 250 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2800دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1800
0 از 0
سانتریفیوژ 250 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن مقایسه

2,000,000 تومان

سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 7200
0 از 0
سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن مقایسه

5,450,000 تومان

سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 7200
0 از 0
سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن مقایسه

5,200,000 تومان

فن سانتریفیوژ 20 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-20-20E4S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1350
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1600
0 از 0
فن سانتریفیوژ 20 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-20-20E4S مقایسه

2,275,000 تومان

فن سانتریفیوژ 20 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-20-20E6S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 910
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1350
0 از 0
 فن سانتریفیوژ 20 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-20-20E6S مقایسه

2,028,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25-25E6S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 800دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 3000
0 از 0
 هواکش سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25-25E6S مقایسه

2,364,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25-25E4S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1380
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 2700
0 از 0
 هواکش سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25-25E4S مقایسه

2,642,000 تومان

فن سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25-25E4T

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 1350
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 2600
0 از 0
فن سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25-25E4T مقایسه

2,642,000 تومان

فن سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25-30M6S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 800دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 3900
0 از 0
فن سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25-30M6S مقایسه

3,030,000 تومان

فن سانتریفیوژ 30 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-30-30M8S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 670rpm
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 4650
0 از 0
فن سانتریفیوژ 30 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-30-30M8S مقایسه

3,380,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 30 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-30-30M8T

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 680rpm
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 4800
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 30 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-30-30M8T مقایسه

3,380,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 38 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-38-30M8S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 670rpm
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 5400
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 38 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-38-30M8S مقایسه

5,375,000 تومان

فن سانتریفیوژ 38 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-38-38M8S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 670rpm
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 7000
0 از 0
فن سانتریفیوژ 38 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-38-38M8S مقایسه

5,830,000 تومان

فن سانتریفیوژ 38 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-38-38M6T

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 800دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 9700
0 از 0
فن سانتریفیوژ 38 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-38-38M6T مقایسه

5,830,000 تومان

فن سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته دمنده BEF-25-20F4S1

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1650
0 از 0
فن سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته دمنده BEF-25-20F4S1 مقایسه

2,630,000 تومان

فن سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته دمنده BEF-25-25F4S1

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 800دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 2100
0 از 0
فن سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته دمنده BEF-25-25F4S1 مقایسه

2,753,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 20 سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-20-10L4S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1350
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 940
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 20 سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-20-10L4S مقایسه

2,038,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 25 سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-25-10T4S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1380
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1100
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 25 سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-25-10T4S مقایسه

2,418,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 25 سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-25-10T6S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 900 دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1400
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 25 سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-25-10T6S مقایسه

2,418,000 تومان

فن سانتریفیوژ 30 سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-30-10Z6S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 900 دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1650
0 از 0
فن سانتریفیوژ 30 سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-30-10Z6S مقایسه

3,196,000 تومان

فن سانتریفیوژ 30 سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-30-10Z4S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1350
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 2000
0 از 0
فن سانتریفیوژ 30 سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-30-10Z4S مقایسه

3,380,000 تومان

فن سانتریفیوژ 20 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-20-10L2S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2800دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 720
0 از 0
فن سانتریفیوژ 20 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-20-10L2S مقایسه

1,886,000 تومان

فن سانتریفیوژ 20 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-20-10L4S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1100
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 400
0 از 0
فن سانتریفیوژ 20 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-20-10L4S مقایسه

1,742,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 25 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-25-10L2S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2400دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1350
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 25 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-25-10L2S مقایسه

2,127,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 25 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-25-10L4S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 790
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 25 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-25-10L4S مقایسه

1,921,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 30 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-30-10L4S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1350
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 30 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-30-10L4S مقایسه

2,318,000 تومان

فن سانتریفیوژ 40 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-40-14Z4S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 3200
0 از 0
فن سانتریفیوژ 40 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-40-14Z4S مقایسه

3,900,000 تومان

فن سانتریفیوژ 40 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-40-14Z6S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 900 دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 2250
0 از 0
فن سانتریفیوژ 40 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-40-14Z6S مقایسه

3,900,000 تومان

فن سانتریفیوژ 40 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-40-14Z4T

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 3300
0 از 0
فن سانتریفیوژ 40 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-40-14Z4T مقایسه

3,900,000 تومان

فن سانتریفیوژ 50 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50-18Z4S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 6100
0 از 0
فن سانتریفیوژ 50 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50-18Z4S مقایسه

5,882,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 50 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50-18Z6S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 900 دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 3900
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 50 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50-18Z6S مقایسه

5,882,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 50 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50-18Z4T

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 6100
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 50 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50-18Z4T مقایسه

5,882,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 50 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50-18Z6T

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 900 دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 4000
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 50 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50-18Z6T مقایسه

5,882,000 تومان

بلوئر هود 14 سانت قاب پلاستیکی دمنده BEF-14-7V2SP

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2280
 • جنس پروانه : پلاستیک
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 550
0 از 0
بلوئر هود 14 سانت قاب پلاستیکی دمنده BEF-14-7V2SP مقایسه

483,000 تومان

بلوئر هود 14 سانت قاب فلزی دمنده BEF-14-7V2S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2400دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 550
0 از 0
بلوئر هود 14 سانت قاب فلزی دمنده BEF-14-7V2S مقایسه

640,000 تومان

موتور پروانه رادیال 19 سانت طرح آلمان دمنده BEB-19-4V2S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2400دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 450
0 از 0
موتور پروانه رادیال 19 سانت طرح آلمان دمنده BEB-19-4V2S مقایسه

384,000 تومان

موتور پروانه رادیال 22 سانت طرح آلمان دمنده BEB-22-4V2S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2400دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 600
1 از 1
موتور پروانه رادیال 22 سانت طرح آلمان دمنده BEB-22-4V2S مقایسه

452,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 10سانت زیلابگ LXFF-2E108-60-M72-15

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 3000
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 200
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 10سانت زیلابگ LXFF-2E108-60-M72-15 مقایسه

1,104,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 12سانت زیلابگ LXFF-2E120-65-M92-15

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2550
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 252
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 12سانت زیلابگ LXFF-2E120-65-M92-15 مقایسه

1,219,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 13سانت زیلابگ LXFF-2E133-73-M92-35

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2550rpm
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 240
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 13سانت زیلابگ LXFF-2E133-73-M92-35 مقایسه

1,461,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 14سانت زیلابگ LXFF-2E140-60-M92-35

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2280
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 460
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 14سانت زیلابگ LXFF-2E140-60-M92-35 مقایسه

1,725,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 15سانت زیلابگ LXFF-2E150-50-M92-45

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2280
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 690
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 15سانت زیلابگ LXFF-2E150-50-M92-45 مقایسه

1,863,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 16سانت زیلابگ LXFF-2E160-60-M92-45

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1840
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 600
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 16سانت زیلابگ LXFF-2E160-60-M92-45 مقایسه

2,128,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 18سانت زیلابگ LXFF-4E180-90-M102-34

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1350
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 330
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 18سانت زیلابگ LXFF-4E180-90-M102-34 مقایسه

2,519,000 تومان

سانتریفیوژ 250 بکوارد 2800 دور سه فاز پردیس فن

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 2800دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • دبی مترمکعب بر ساعت :
0 از 0
سانتریفیوژ 250 بکوارد 2800 دور سه فاز پردیس فن مقایسه

1,800,000 تومان

سانتریفیوژ 250 فوروارد 1400 دور پردیس فن

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • جنس پروانه :
 • دبی مترمکعب بر ساعت :
0 از 0
سانتریفیوژ 250 فوروارد 1400 دور پردیس فن مقایسه

استعلام موجودی

دم برقی 2 اینچ پردیس فن

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2800دور بر دقیقه
 • جنس پروانه :
 • دبی مترمکعب بر ساعت :
0 از 0
دم برقی 2 اینچ پردیس فن مقایسه

500,000 تومان

دم برقی 2.5 اینچ پردیس فن

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2800دور بر دقیقه
 • جنس پروانه :
 • دبی مترمکعب بر ساعت :
0 از 0
دم برقی 2.5 اینچ پردیس فن مقایسه

570,000 تومان

دم برقی 3 اینچ پردیس فن

 • برق : تک فاز
 • دور موتور :
 • جنس پروانه :
 • دبی مترمکعب بر ساعت :
0 از 0
دم برقی 3 اینچ پردیس فن مقایسه

700,000 تومان