چیدمان اجزاء  فن های سانتیرفیوژ

چیدمان اجزاء فن های سانتیرفیوژ

نویسنده : 20مهر1400

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 5 دقيقه

چیدمان فن های سانتیرفیوژ 

تمامی فن های مورد استفاده در صنعت بر اساس استاندارد هایی که انجمن کنترل و جابجایی هوا آمریکا AMCA (Air Movement and Control Association) بیان شده دسته بندی و تعیین می شود . این استانداردهای هواکش که نشان دهنده جهت ، تعداد ورودی ها ، شکل و شرایط مسیر های تخلیه است، محل قرار گیری یاتاقان ها شفت و موتور محرک را در هواکش های سانتریفیوژ مشخص می کند .

که این موارد در استاندارد به شماره AMCA 99-2404-03 به تفصیل توضیح و تعیین گردیده است  

  • SW - Single Width  پروانه یک طرفه
  • DW - Double Width پروانه دو طرفه
  • SI - Single Inlet بدنه تک ورودی
  • DI - Double Inlet بدنه دو وردی 

مقالات مرتبط:


چیدمان 1 SWSI

برای حالت کوپل مستقیم یا فولی تسمه به شفت پروانه که در یک سمت روی دو عدد یاتاقان نصب شده است  همراه یا بدون باکس یا محفظه ورودی .

چیدمان2 SWSI

 برای فن با کوپل مستقیم یا توسط فولی تسمه با یاتاقان یا بیرینگ نصب شده بر روی ساپورت متصل به بدنه و پروانه یک سمت ورودی  فن همراه یا بدون باکس ورودی 

چیدمان3  SWSI

برای کوپل مستقیم یا توسط فولی تسمه یه پروانه ای از یک سمت ورودی  دارد  و بر روی شفتی قرار دارد بین دو بیرنگ واقع شده که بر روی بدنه محکم شده است 

چیدمان 3  DWDI

برای کوپل مستقیم یا فولی تسمه موتور، پرئانه بر روی شفت که در دو سمت آن بیرینگ قرار گرفته است. بیرینگ ممکن است توسط ساپورت و پایه متصل به بدنه مجکم شده باشد یا توسط دو ساپورت مستقل از بدنه فن محکم شده باشد .

چیدمان  4  SWSI

برای کوپل مستقیم ، پروانه مستقیم روی شفت موتور نصب شده و هیچ بیرینگی روی پایه فن نصب نشده است .

چیدمان  7 SWSI

حالت کوپل مستقیم ولی محلی بر روی بدنه یا پایه های بیرنیگ فن برای نصب و محکم کردن موتور در نظر گرفته شده است 

چیدمان 8 SWSI

برای کوپل مستقیم موتور به شفت پروانه موتور برروی پایه ای که به بدنه فن متصل است محکم می شود بیرینگ ها بر روی پایه های جداگانه قرار دارند .

چیدمان 9 SWSI

برای کوپل فولی تسمه پروانه بر روی شفت قرار دارد که بر روی دو بیرنیگ دوران می کند موتور خارج پایه بیرینگ ها نصب شده است  .

چیدمان 10 SWSI

کوپل با فولی تسمه بسیار شبیه چیدمان 9 SWSI   با این تفاوت که موتور داخل پایه بیرینگ ها نصب می شود .

تعیین جهت گردش بدنه فن 

محل شکل  قرار گیری موتور 

نظر خود را ارسال کنید

محبوب ترین ها

پمپ آب جتی چیست و چگونه کار میکند؟

نویسنده:

30شهریور1400

چگونه یک پمپ آب خوب بخریم؟

نویسنده:

31شهریور1400

021-22683706 تماس
تماس
بالا