دیواری

لوستر دیواری مدل نازنین دارکار کد 427 لوستر دیواری مدل نازنین دارکار کد 427

385,000 تومان

%30

269,500 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل
لوستر دیواری مدل دوپهلو منبت دارکار کد 415 لوستر دیواری مدل دوپهلو منبت دارکار کد 415

211,400 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل
لوستر دیواری مدل پنجره ای دارکار کد 456 لوستر دیواری مدل پنجره ای دارکار کد 456

336,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
لوستر دیواری مدل آناهیتا دارکار کد 409 لوستر دیواری مدل آناهیتا دارکار کد 409

351,400 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل
لوستر دیواری مدل ترنج دارکار کد 429 لوستر دیواری مدل ترنج دارکار کد 429

358,400 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل
لوستر دیواری مدل افسون دارکار کد 452 لوستر دیواری مدل افسون دارکار کد 452

366,800 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر دیواری مدل مهسا دارکار کد 431 لوستر دیواری مدل مهسا دارکار کد 431

366,800 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر دیواری مدل سارینا دارکار کد 404 لوستر دیواری مدل سارینا دارکار کد 404

383,600 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل
لوستر دیواری مدل رز دارکار کد 410 لوستر دیواری مدل رز دارکار کد 410

417,200 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر دیواری مدل چلسی دارکار کد 428 لوستر دیواری مدل چلسی دارکار کد 428

420,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل
لوستر دیواری مدل تخت جمشید تک شعله دارکار کد 448 لوستر دیواری مدل تخت جمشید تک شعله دارکار کد 448

460,600 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: دیواری

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر دیواری مدل سپنتا دارکار کد 430 لوستر دیواری مدل سپنتا دارکار کد 430

530,600 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر دیواری مدل کلاه چینی دارکار کد 454 لوستر دیواری مدل کلاه چینی دارکار کد 454

596,400 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر دیواری مدل تخت جمشید دو شعله دارکار کد 450 لوستر دیواری مدل تخت جمشید دو شعله دارکار کد 450

670,600 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 2 شعله

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل
لوستر دیواری مدل پرنیان دارکار کد 417 لوستر دیواری مدل پرنیان دارکار کد 417

757,400 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل
لوستر دیواری مدل کیهان دارکار لوستر دیواری مدل کیهان دارکار

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل
لوستر دیواری مدل زوبین دارکار لوستر دیواری مدل زوبین دارکار

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
لوستر دیواری مدل حلقه ای دارکار لوستر دیواری مدل حلقه ای دارکار

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل

لوستر دیواری و کاربرد آن

از لوساز دیواری برای روشنایی مکان های مختلف مانند منزل و ... استفاده میشود و به دیوار وصل می شود. 

نظر خود را ارسال کنید

021-22204900 تماس
تماس
بالا