0
ورود به پنل کاربری

دیواری

لوستر دیواری مدل حلقه ای دارکار

لوستر دیواری مدل حلقه ای دارکار

استعلام موجودی

گروه: دیواری

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل

لوستر دیواری مدل رز دارکار

لوستر دیواری مدل رز دارکار

استعلام موجودی

گروه: دیواری

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل

لوستر دیواری مدل دوپهلو منبت دارکار

لوستر دیواری مدل دوپهلو منبت دارکار

147,200 تومان

گروه: دیواری

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل

لوستر دیواری مدل پنجره ای دارکار

لوستر دیواری مدل پنجره ای دارکار

233,600 تومان

گروه: دیواری

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل

لوستر دیواری مدل آناهیتا دارکار

لوستر دیواری مدل آناهیتا دارکار

243,200 تومان

گروه: دیواری

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل

لوستر دیواری مدل ترنج دارکار

لوستر دیواری مدل ترنج دارکار

248,000 تومان

گروه: دیواری

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل

لوستر دیواری مدل افسون دارکار

لوستر دیواری مدل افسون دارکار

252,800 تومان

گروه: دیواری

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل

لوستر دیواری مدل مهسا دارکار

لوستر دیواری مدل مهسا دارکار

252,800 تومان

گروه: دیواری

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل

لوستر دیواری مدل نازنین دارکار

لوستر دیواری مدل نازنین دارکار

265,600 تومان

گروه: دیواری

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل

لوستر دیواری مدل چلسی دارکار

لوستر دیواری مدل چلسی دارکار

291,200 تومان

گروه: دیواری

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل

لوستر دیواری مدل زوبین دارکار

لوستر دیواری مدل زوبین دارکار

291,200 تومان

گروه: دیواری

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل

لوستر دیواری مدل تخت جمشید تک شعله دارکار

لوستر دیواری مدل تخت جمشید تک شعله دارکار

318,400 تومان

گروه: دیواری

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل

لوستر دیواری مدل کیهان دارکار

لوستر دیواری مدل کیهان دارکار

324,800 تومان

گروه: دیواری

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل

لوستر دیواری مدل سپنتا دارکار

لوستر دیواری مدل سپنتا دارکار

368,000 تومان

گروه: دیواری

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل

لوستر دیواری مدل کلاه چینی دارکار

لوستر دیواری مدل کلاه چینی دارکار

412,800 تومان

گروه: دیواری

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل

لوستر دیواری مدل تخت جمشید دو شعله دارکار

لوستر دیواری مدل تخت جمشید دو شعله دارکار

464,000 تومان

گروه: دیواری

جنس: چوبی

تعداد شعله: 2 شعله

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل

لوستر دیواری پایون مدل بلوط طلا

لوستر دیواری پایون مدل بلوط طلا

195,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: دیواری

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل

لوستر دیواری پایون مدل چشمک طلا

لوستر دیواری پایون مدل چشمک طلا

195,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: دیواری

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل

لوستر دیواری پایون مدل نوید طلا

لوستر دیواری پایون مدل نوید طلا

205,400 تومان

استعلام موجودی

گروه: دیواری

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل

لوستر دیواری پایون مدل سورن طلا

لوستر دیواری پایون مدل سورن طلا

280,800 تومان

استعلام موجودی

گروه: دیواری

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل

لوستر دیواری و کاربرد آن

از لوساز دیواری برای روشنایی مکان های مختلف مانند منزل و ... استفاده میشود و به دیوار وصل می شود. 

021-22683706 تماس
تماس
بالا