0
ورود به پنل کاربری

تایمرها

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT8N

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT8N

استعلام موجودی

ابعاد: 48*48*64.5

سری: AT8N

مشخصات کامل

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT8N-1

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT8N-1

استعلام موجودی

ابعاد: 48*48*64.5

سری: AT8N

مشخصات کامل

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT8N-2

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT8N-2

استعلام موجودی

ابعاد: 48*48*64.5

سری: AT8N

مشخصات کامل

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT11DN

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT11DN

استعلام موجودی

ابعاد: 48*48*64.5

سری: AT11DN

مشخصات کامل

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT11DN-1

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT11DN-1

استعلام موجودی

ابعاد: 48*48*64.5

سری: AT11DN

مشخصات کامل

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT11DN-2

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT11DN-2

استعلام موجودی

ابعاد: 48*48*64.5

سری: AT11DN

مشخصات کامل

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT8SDN

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT8SDN

استعلام موجودی

ابعاد: 48*48*64.5

سری: AT8SDN

مشخصات کامل

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT8PSN

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT8PSN

استعلام موجودی

ابعاد: 48*48*64.5

سری: AT8SDN

مشخصات کامل

تایمر ها و کاربرد آن ها

تایمر یا همان زمان سنج وسیله ای است که برای اندازه گیری بازه های زمانی به کار می رود و پس از اتمام زمان مورد نظر به کاربر هشدار می دهد. مدارهای کنترل اتوماتیک، تایمرها یا رله های زمانی ...

 
 
 
021-22683706 تماس
تماس
بالا