0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

الکتروموتور سه فاز

0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور موتوژن 71-2A 0.37kw

 • توان : 1.2 اسب -0.9kw
 • دور موتور : 3000.
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 71
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور موتوژن 71-2A 0.37kw مقایسه

1,180,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-90KW-1500rpm

 • توان : 125 اسب -90kw
 • جنس بدنه : چدنی
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز VEM-90KW-1500rpm مقایسه

38,434,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 2hp B3-90fr

 • توان : 2اسب_1.5kw
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 2hp B3-90fr مقایسه

2,839,400 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 1500 دور Motogen 200kw

 • توان : 267 اسب -199kw
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 315
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 1500 دور Motogen 200kw مقایسه

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز چدنی 1500 دور Motogen 250kw

 • توان : 340 اسب -250kw
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 315
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 1500 دور Motogen 250kw مقایسه

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز چدنی 1500 دور Motogen 315kw

 • توان : 420 اسب -313kw
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 335
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 1500 دور Motogen 315kw مقایسه

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز چدنی 1500 دور موتوژن 355kw

 • توان : 485 اسب -361kw
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 335
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 1500 دور موتوژن 355kw مقایسه

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز چدنی 1500 دور Motogen 400kw

 • توان : 430 اسب -315kw
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 335
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 1500 دور Motogen 400kw مقایسه

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 4kw

 • توان : 5.5 اسب -4kw
 • دور موتور : 1000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 132
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 4kw مقایسه

5,700,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 45kw

 • توان : 60 اسب -45kw
 • دور موتور : 1000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 280
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 45kw مقایسه

37,530,000 تومان

الکتروموتور سه فاز موتوژن چدنی 1000 دور 55kw

 • توان : 73 اسب -55kw
 • دور موتور : 1000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 280
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز موتوژن چدنی 1000 دور 55kw مقایسه

41,130,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 132kw

 • توان : 176 اسب -131kw
 • دور موتور : 1000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 315
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 132kw مقایسه

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 160kw

 • توان : 213 اسب -159kw
 • دور موتور : 1000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 315
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 160kw مقایسه

استعلام موجودی

الکتروموتور موتوژن سه فاز آلومینیومی 1500 دور 56-4A 0.06kw

 • توان : 0.8 اسب -0.06kw
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 65
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور موتوژن سه فاز آلومینیومی 1500 دور 56-4A 0.06kw مقایسه

820,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 56-4B 0.09kw

 • توان : 1.2 اسب -0.9kw
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 56
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 56-4B 0.09kw مقایسه

910,000 تومان

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1500 دور 63-4A 0.12kw

 • توان : کمتر از 0.5 اسب
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 63
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1500 دور 63-4A 0.12kw مقایسه

960,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 63-4B 0.18kw

 • توان : کمتر از 0.5 اسب
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 63
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 63-4B 0.18kw مقایسه

1,000,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 4hp B35-100fr

 • توان : 4 اسب -3kw
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 4hp B35-100fr مقایسه

4,143,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 5.5kw

 • توان : 7 اسب -5.5kw
 • دور موتور : 1000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 132
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 5.5kw مقایسه

6,570,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 7.5kw

 • توان : 10 اسب -7.5kw
 • دور موتور : 1000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 160
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 7.5kw مقایسه

8,790,000 تومان

الکتروموتور سه فاز موتوژن چدنی 1000 دور 11kw

 • توان : 15 اسب -11kw
 • دور موتور : 1000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 160
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز موتوژن چدنی 1000 دور 11kw مقایسه

10,090,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 15kw

 • توان : 20 اسب -15kw
 • دور موتور : 1000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 180
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 15kw مقایسه

16,080,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور موتوژن 18.5kw

 • توان : 25 اسب -18.5kw
 • دور موتور : 1000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 200
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور موتوژن 18.5kw مقایسه

19,700,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 22kw

 • توان : 30 اسب -22kw
 • دور موتور : 1000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 200
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 22kw مقایسه

21,260,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 30kw

 • توان : 40 اسب -30kw
 • دور موتور : 1000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 225
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 30kw مقایسه

26,000,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 37kw

 • توان : 50 اسب -37kw
 • دور موتور : 1000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 250
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 37kw مقایسه

30,580,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 2hp B34-90fr

 • توان : 2اسب_1.5kw
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 2hp B34-90fr مقایسه

2,901,500 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 4hp B3-100fr

 • توان : 4 اسب -3kw
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 4hp B3-100fr مقایسه

3,706,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 4hp B5-100fr

 • توان : 4 اسب -3kw
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 4hp B5-100fr مقایسه

3,836,800 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 3hp B3-100fr

 • توان : 3 اسب -2.2kw
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 3hp B3-100fr مقایسه

3,515,200 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 3hp B5-100fr

 • توان : 3 اسب -2.2kw
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 3hp B5-100fr مقایسه

3,646,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 3hp B35-100fr

 • توان : 3 اسب -2.2kw
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 3hp B35-100fr مقایسه

3,704,900 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 4hp B3-100fr

 • توان : 4 اسب -3kw
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 4hp B3-100fr مقایسه

3,953,400 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 4hp B5-100fr

 • توان : 4 اسب -3kw
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 4hp B5-100fr مقایسه

4,084,200 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 71-4A 0.25kw

 • توان : کمتر از 0.5 اسب
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 71
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 71-4A 0.25kw مقایسه

1,230,000 تومان

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1500 دور 71-4B 0.37kw

 • توان : 0.5 اسب_0.37kw
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 71
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1500 دور 71-4B 0.37kw مقایسه

1,250,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور موتوژن 80-4A 0.55kw

 • توان : 0.75 اسب _ 0.55kw
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 80
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور موتوژن 80-4A 0.55kw مقایسه

1,500,000 تومان

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1500 دور 80-4B 0.75kw

 • توان : 1 اسب_ 0.75kw
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 80
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1500 دور 80-4B 0.75kw مقایسه

1,590,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 90L4A 1.1kw

 • توان : 1.5اسب_1.1kw
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 90
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 90L4A 1.1kw مقایسه

1,900,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 90L4B 1.5kw

 • توان : 2اسب_1.5kw
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 90
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 90L4B 1.5kw مقایسه

2,180,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 100L4A 2.2kw

 • توان : 3 اسب -2.2kw
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 100
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 100L4A 2.2kw مقایسه

2,700,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 100L4B 3kw

 • توان : 4 اسب -3kw
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 100
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 100L4B 3kw مقایسه

2,960,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 112M4 4kw

 • توان : 5.5 اسب -4kw
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 112
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 112M4 4kw مقایسه

3,890,000 تومان

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1500 دور 132M4A 5.5kw

 • توان : 7.5 اسب -5.5kw
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 132
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1500 دور 132M4A 5.5kw مقایسه

5,460,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 132M4B 7.5kw

 • توان : 10 اسب -7.5kw
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 132
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 132M4B 7.5kw مقایسه

5,800,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 160L4A 11kw

 • توان : 15 اسب -11kw
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 160
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 160L4A 11kw مقایسه

8,470,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور موتوژن 160L4B 15kw

 • توان : 20 اسب -15kw
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 160
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور موتوژن 160L4B 15kw مقایسه

10,600,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 2hp B5-90fr

 • توان : 2اسب_1.5kw
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 2hp B5-90fr مقایسه

2,881,900 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 2hp B14-90fr

 • توان : 2اسب_1.5kw
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 2hp B14-90fr مقایسه

2,852,500 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 2hp B35-90fr

 • توان : 2اسب_1.5kw
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 2hp B35-90fr مقایسه

2,931,000 تومان

<< الکتروموتور سه فا ز>>
الکتروموتور در دو حالت سه فاز و تک فاز ساخته می شوند که الکتروموتور تک فاز تنها از فاز و نول استفاده می کنند اما الکتروموتور سه فاز برای ایجاد نیروی مکانیکی باید به سه فاز ورودی متصل شود. به این گونه که برای تامین برق دستگاه از اختلاف فاز، میان سه فاز  T , R , S بهره می برند. الکتروموتور سه فاز جزو الکتروموتورهای القایی محسوب می شوند، زیرا توان بالاتری نسبت به الکتروموتور تک فاز ایجاد می کنند. معمولا الکتروموتور سه فاز از نوع قفسه سنجابی بوده و با توان های مختلف تولید و روانه بازار می شوند.

انواع و کاربرد الکتروموتور سه فاز

از ویژگی های مثبت این الکتروموتورها می توان به کاربرد آسان آن، طراحی و راندمان بالا، مقاومت مناسب و قیمت مناسب و ... اشاره کرد.

بیشتر الکتروموتورها به صورت دوار ساخته می شوند هر چند الکتروموتورهای خطی نیز سهمی در این بازار دارند. اجزاء اصلی تشکیل دهنده الکتروموتور، روتور و استاتورها است.

امروزه الکتروموتورهای سه فاز در توان های مختلف از 0.1 تا چندین اسب بخار تولید و عرضه می شوند و تمام نیاز های صنعتی و غیر صنعتی را می توانند برطرف کنند. به طور کلی از موارد استفاده الکتروموتور می توان به استفاده آن در صنایع خودروسازی، صنایع غذایی، دارویی، فولاد، کشاورزی، معادن و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع دریایی و  …اشاره کرد.

از آن جایی که پمپ ها دنیای بسیار گسترده ای دارند پمپ های سه فاز نیز خود در انواع مدل ها و توان های مختلف تولید می شوند.

انواع الکتروموتور سه فاز
الکتروموتور DC یا جریان مستقیم
الکتروموتور  AC یا جریان متناوب
الکتروموتورهای خاص
عرضه می شوند.

نمایش بیشتر