استپر موتورها

استپرموتور ها و کاربرد آن ها

استپ موتور یا همان موتور استپر پله ای با توجه به قابلیت تولید نیروی گشتاوری زیاد در سرعت کم و حداقل لرزش، از این قطعه برای کنترل موقعیت یا position control در فاصله های کوتاه استفاده می کنند. 

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا