0
ورود به پنل کاربری

استپر موتورها

استپر موتور آتونیکس مدل A8K-M566

0 از 0
استپر موتور آتونیکس مدل A8K-M566
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

استپر موتور آتونیکس مدل A16K-M569

0 از 0
استپر موتور آتونیکس مدل A16K-M569
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

استپر موتور آتونیکس مدل A21K-M596

0 از 0
استپر موتور آتونیکس مدل A21K-M596
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

استپر موتور آتونیکس مدل A41K-M599

0 از 0
استپر موتور آتونیکس مدل A41K-M599
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

استپر موتور آتونیکس مدل A63K-M5913

0 از 0
استپر موتور آتونیکس مدل A63K-M5913
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

استپر موتور آتونیکس مدل A35K-M566-G5

0 از 0
استپر موتور آتونیکس مدل A35K-M566-G5
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

استپر موتور آتونیکس مدل A50K-M566-G10

0 از 0
استپر موتور آتونیکس مدل A50K-M566-G10
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

استپر موتور آتونیکس مدل A140K-M599-G5

0 از 0
استپر موتور آتونیکس مدل A140K-M599-G5
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

استپر موتور آتونیکس مدل A200K-M599-G10

0 از 0
استپر موتور آتونیکس مدل A200K-M599-G10
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

استپرموتور ها و کاربرد آن ها

استپ موتور یا همان موتور استپر پله ای با توجه به قابلیت تولید نیروی گشتاوری زیاد در سرعت کم و حداقل لرزش، از این قطعه برای کنترل موقعیت یا position control در فاصله های کوتاه استفاده می کنند. 

نمایش بیشتر