0
ورود به پنل کاربری

استپر موتورها

استپر موتور آتونیکس مدل A8K-M566

استپر موتور آتونیکس مدل A8K-M566

استعلام موجودی

حداکثر گشتاور: 8.3

جریان نامی: 1.4A-Phase

مشخصات کامل

استپر موتور آتونیکس مدل A16K-M569

استپر موتور آتونیکس مدل A16K-M569

استعلام موجودی

حداکثر گشتاور: 16.6

جریان نامی: 1.4A-Phase

مشخصات کامل

استپر موتور آتونیکس مدل A21K-M596

استپر موتور آتونیکس مدل A21K-M596

استعلام موجودی

حداکثر گشتاور: 21

جریان نامی: 1.4A-Phase

مشخصات کامل

استپر موتور آتونیکس مدل A41K-M599

استپر موتور آتونیکس مدل A41K-M599

استعلام موجودی

حداکثر گشتاور: 41

جریان نامی: 1.4A-Phase

مشخصات کامل

استپر موتور آتونیکس مدل A63K-M5913

استپر موتور آتونیکس مدل A63K-M5913

استعلام موجودی

حداکثر گشتاور: 63

جریان نامی: 1.4A-Phase

مشخصات کامل

استپر موتور آتونیکس مدل A35K-M566-G5

استپر موتور آتونیکس مدل A35K-M566-G5

استعلام موجودی

حداکثر گشتاور: 35

جریان نامی: 1.4A-Phase

مشخصات کامل

استپر موتور آتونیکس مدل A50K-M566-G10

استپر موتور آتونیکس مدل A50K-M566-G10

استعلام موجودی

حداکثر گشتاور: 50

جریان نامی: 1.4A-Phase

مشخصات کامل

استپر موتور آتونیکس مدل A140K-M599-G5

استپر موتور آتونیکس مدل A140K-M599-G5

استعلام موجودی

حداکثر گشتاور: 140

جریان نامی: 1.4A-Phase

مشخصات کامل

استپر موتور آتونیکس مدل A200K-M599-G10

استپر موتور آتونیکس مدل A200K-M599-G10

استعلام موجودی

حداکثر گشتاور: 200

جریان نامی: 1.4A-Phase

مشخصات کامل

استپرموتور ها و کاربرد آن ها

استپ موتور یا همان موتور استپر پله ای با توجه به قابلیت تولید نیروی گشتاوری زیاد در سرعت کم و حداقل لرزش، از این قطعه برای کنترل موقعیت یا position control در فاصله های کوتاه استفاده می کنند. 

021-22683706 تماس
تماس
بالا