0
ورود به پنل کاربری

درایور استپر موتور

درایور استپ موتور آتونیکس مدل MD5-ND14

درایور استپ موتور آتونیکس مدل MD5-ND14

استعلام موجودی

منبع تغذیه: 20-35VDC

رزولوشن: FULL STEP(1-division), HALF STEP(2-division)

مشخصات کامل

درایور استپ موتور آتونیکس مدل MD5-HD14

درایور استپ موتور آتونیکس مدل MD5-HD14

استعلام موجودی

منبع تغذیه: 20-35VDC

رزولوشن: FULL STEP(1-division), HALF STEP(2-division), Micro STEP(4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250-division)

مشخصات کامل

درایور استپ موتور آتونیکس مدل MD5-HD14-2X

درایور استپ موتور آتونیکس مدل MD5-HD14-2X

استعلام موجودی

منبع تغذیه: 20-35VDC

رزولوشن: FULL STEP(1-division), HALF STEP(2-division), Micro STEP(4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250-division)

مشخصات کامل

درایور استپ موتور آتونیکس مدل MD5-HD14-3X

درایور استپ موتور آتونیکس مدل MD5-HD14-3X

استعلام موجودی

منبع تغذیه: 20-35VDC

رزولوشن: FULL STEP(1-division), HALF STEP(2-division), Micro STEP(4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250-division)

مشخصات کامل

درایور استپ موتور آتونیکس مدل MD5-HF14-AO

درایور استپ موتور آتونیکس مدل MD5-HF14-AO

استعلام موجودی

منبع تغذیه: 100-220VAC

رزولوشن: FULL STEP(1-division), HALF STEP(2-division), Micro STEP(4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250-division)

مشخصات کامل

درایور استپ موتور آتونیکس مدل MD5-HF28

درایور استپ موتور آتونیکس مدل MD5-HF28

استعلام موجودی

منبع تغذیه: 100-220VAC

رزولوشن: FULL STEP(1-division), HALF STEP(2-division), Micro STEP(4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250-division)

مشخصات کامل
021-22683706 تماس
تماس
بالا