0
ورود به پنل کاربری

رله ها

رله چیست و کاربرد آن

رله ها نوعی کلید الکتریکی هستند که سریع  و بدون درنگ با هدایت یک مدار الکتریکی باز و بسته می شوند.

 

021-22683706 تماس
تماس
بالا