0
ورود به پنل کاربری

رله ها

رله SSR آتونیکس مدل SR1-1215

رله SSR آتونیکس مدل SR1-1215

استعلام موجودی

ابعاد: 44*58*28.3

سری: SR1

هیت سینک: ندارد

مشخصات کامل

رله SSR آتونیکس مدل SR1-4215

رله SSR آتونیکس مدل SR1-4215

استعلام موجودی

ابعاد: 28.3*44*58

سری: SR1

هیت سینک: ندارد

مشخصات کامل

رله SSR آتونیکس مدل SRH1-1215

رله SSR آتونیکس مدل SRH1-1215

استعلام موجودی

سری: SRH1

هیت سینک: دارد

مشخصات کامل

رله SSR آتونیکس مدل SRH1-4215

رله SSR آتونیکس مدل SRH1-4215

استعلام موجودی

ابعاد: 45*100*100

سری: SRH1

هیت سینک: دارد

مشخصات کامل

رله SSR آتونیکس مدل SRH1-2215

رله SSR آتونیکس مدل SRH1-2215

استعلام موجودی

ابعاد: 100*100*45

سری: SRH1

هیت سینک: دارد

مشخصات کامل

رله SSR آتونیکس مدل SR1-1415

رله SSR آتونیکس مدل SR1-1415

استعلام موجودی

ابعاد: 44*58*28.3

سری: SR1-1415

هیت سینک: ندارد

مشخصات کامل

رله SSR آتونیکس مدل SR1-1415R

رله SSR آتونیکس مدل SR1-1415R

استعلام موجودی

ابعاد: 44*58*28.3

سری: SR1

هیت سینک: ندارد

مشخصات کامل

رله SSR آتونیکس مدل SR1-4415

رله SSR آتونیکس مدل SR1-4415

استعلام موجودی

سری: SR1

هیت سینک: ندارد

مشخصات کامل

رله SSR آتونیکس مدل SRH1-1420

رله SSR آتونیکس مدل SRH1-1420

استعلام موجودی

ابعاد: 100*100*22.5

سری: SRH1

هیت سینک: دارد

مشخصات کامل

رله چیست و کاربرد آن

رله ها نوعی کلید الکتریکی هستند که سریع  و بدون درنگ با هدایت یک مدار الکتریکی باز و بسته می شوند.

 

021-22683706 تماس
تماس
بالا