0
ورود به پنل کاربری

کنترلر سنسور

کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-U

0 از 0
کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-U

استعلام موجودی

نوع فانکشن: کنترلر فانکشن پیشرفته

منبع تغذیه: 100-240VAC~ 50-60Hz

سری:

مشخصات کامل

کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-V

0 از 0
کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-V

استعلام موجودی

نوع فانکشن: کنترلر معمولی

منبع تغذیه: 100-240VAC~ 50-60Hz

سری:

مشخصات کامل

کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-W

0 از 0
کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-W

استعلام موجودی

نوع فانکشن: کنترلر 2 کانال

منبع تغذیه: 100-240VAC~ 50-60Hz

سری:

مشخصات کامل

کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-WP

0 از 0
کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-WP

استعلام موجودی

نوع فانکشن: کنترلر 2 کانال

منبع تغذیه: 100-240VAC~ 50-60Hz

سری:

مشخصات کامل

کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-VP

0 از 0
کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-VP

1 تومان

استعلام موجودی

نوع فانکشن: کنترلر معمولی

منبع تغذیه: 100-240VAC~ 50-60Hz

سری:

مشخصات کامل
021-22683706 بالا