0
ورود به پنل کاربری

کنترلر سنسور

کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-U

کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-U

استعلام موجودی

منبع تغذیه: 100-240VAC~ 50-60Hz

نوع فانکشن: کنترلر فانکشن پیشرفته

مشخصات کامل

کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-V

کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-V

استعلام موجودی

منبع تغذیه: 100-240VAC~ 50-60Hz

نوع فانکشن: کنترلر معمولی

مشخصات کامل

کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-W

کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-W

استعلام موجودی

منبع تغذیه: 100-240VAC~ 50-60Hz

نوع فانکشن: کنترلر 2 کانال

مشخصات کامل

کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-WP

کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-WP

استعلام موجودی

منبع تغذیه: 100-240VAC~ 50-60Hz

نوع فانکشن: کنترلر 2 کانال

مشخصات کامل

کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-VP

کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-VP

1 تومان

استعلام موجودی

منبع تغذیه: 100-240VAC~ 50-60Hz

نوع فانکشن: کنترلر معمولی

مشخصات کامل
021-22683706 تماس
تماس
بالا