0
ورود به پنل کاربری

انکودر چرخشی

انکودر آتونیکس مدل E15S2-36-2-N-5-R

0 از 0
انکودر آتونیکس مدل E15S2-36-2-N-5-R

استعلام موجودی

نوع محور:

نوع انکودر: افزایشی (Incremental)

سری: E15S

مشخصات کامل

انکودر آتونیکس مدل E18S2.5-200-1-N-5-R

0 از 0
انکودر آتونیکس مدل E18S2.5-200-1-N-5-R

استعلام موجودی

نوع محور:

نوع انکودر:

سری: E18S

مشخصات کامل

انکودر آتونیکس مدل E20S2-360-3-N-12-R

0 از 0
انکودر آتونیکس مدل E20S2-360-3-N-12-R

استعلام موجودی

نوع محور:

نوع انکودر: افزایشی (Incremental)

سری: E20S

مشخصات کامل

انکودر آتونیکس مدل E30S4-3000-3-N-24

0 از 0
انکودر آتونیکس مدل E30S4-3000-3-N-24

استعلام موجودی

نوع محور:

نوع انکودر: افزایشی (Incremental)

سری: E30S

مشخصات کامل

انکودر آتونیکس مدل E40H8-5000-3-N-24

0 از 0
انکودر آتونیکس مدل E40H8-5000-3-N-24

استعلام موجودی

نوع محور:

نوع انکودر: افزایشی (Incremental)

سری: E40S

مشخصات کامل

انکودر آتونیکس مدل E50S8-8000-3-N-24

0 از 0
انکودر آتونیکس مدل E50S8-8000-3-N-24

استعلام موجودی

نوع محور:

نوع انکودر: افزایشی (Incremental)

سری: E50S

مشخصات کامل

انکودر آتونیکس مدل E58SC10-8000-3-N-24

0 از 0
انکودر آتونیکس مدل E58SC10-8000-3-N-24

استعلام موجودی

نوع محور:

نوع انکودر:

سری: E58SC

مشخصات کامل

انکودر چرخشی و گاربرد آن

انکودر وسیله ای است که از آن برای خروجی گرفتن در پالس استفاده می شود.

021-22683706 بالا