0
ورود به پنل کاربری

انکودر چرخشی

انکودر چرخشی و گاربرد آن

انکودر وسیله ای است که از آن برای خروجی گرفتن در پالس استفاده می شود.

021-22683706 تماس
تماس
بالا