سنسور القایی

آشنایی با سنسور القایی و کاربرد آن

سنسور القایی سنسوری است که از آن با استفاده از اصل القای الکترو مغناطیسی برای اندازه گیری اشیاء استفاده می شود.

نظر خود را ارسال کنید

021-22204900 تماس
تماس
بالا