0
ورود به پنل کاربری

سنسور القایی

سنسور القایی آتونیکس مدل AS80-50DN3

سنسور القایی آتونیکس مدل AS80-50DN3

استعلام موجودی

نوع تشخیص: القائی مربع شکل با تشخیص از بالا

تغذیه و نوع سیم بندی: 4 سیم DC

مشخصات کامل

سنسور القایی آتونیکس مدل AS80-50DP3

سنسور القایی آتونیکس مدل AS80-50DP3

استعلام موجودی

نوع تشخیص: elghayi morabaei shekl

تغذیه و نوع سیم بندی: 4 سیم DC

مشخصات کامل

سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8DN

سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8DN

استعلام موجودی

نوع تشخیص: khazani ostovanei

تغذیه و نوع سیم بندی: 3 سیم DC

سری: CR

مشخصات کامل

سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8DP

سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8DP

استعلام موجودی

نوع تشخیص: khazani ostovanei

تغذیه و نوع سیم بندی: 3 سیم DC

سری: CR

مشخصات کامل

سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8DN2

سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8DN2

استعلام موجودی

نوع تشخیص: khazani ostovanei

تغذیه و نوع سیم بندی: 3 سیم DC

سری: CR

مشخصات کامل

سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15DN

سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15DN

استعلام موجودی

نوع تشخیص: khazani ostovanei

تغذیه و نوع سیم بندی: 3 سیم DC

سری: CR

مشخصات کامل

سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15DP

سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15DP

استعلام موجودی

نوع تشخیص: khazani ostovanei

تغذیه و نوع سیم بندی: 3 سیم DC

سری: CR

مشخصات کامل

سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15DM2

سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15DM2

استعلام موجودی

نوع تشخیص: khazani ostovanei

تغذیه و نوع سیم بندی: 3 سیم DC

سری: CR

مشخصات کامل

سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8AO

سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8AO

استعلام موجودی

نوع تشخیص: khazani ostovanei

تغذیه و نوع سیم بندی: 3 سیم DC

سری: CR

مشخصات کامل

سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8AC

سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8AC

استعلام موجودی

نوع تشخیص: khazani ostovanei

تغذیه و نوع سیم بندی: 3 سیم DC

سری: CR

مشخصات کامل

سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15AO

سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15AO

استعلام موجودی

نوع تشخیص: khazani ostovanei

تغذیه و نوع سیم بندی: 3 سیم DC

سری: CR

مشخصات کامل

سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15AC

سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15AC

استعلام موجودی

نوع تشخیص: khazani ostovanei

تغذیه و نوع سیم بندی: 3 سیم DC

سری: CR

مشخصات کامل

آشنایی با سنسور القایی و کاربرد آن

سنسور القایی سنسوری است که از آن با استفاده از اصل القای الکترو مغناطیسی برای اندازه گیری اشیاء استفاده می شود.

021-22683706 تماس
تماس
بالا