0
ورود به پنل کاربری

پنل متر

پنل متر آتونیکس (سری کوچک)مدل M4N-DV-01

پنل متر آتونیکس (سری کوچک)مدل M4N-DV-01

استعلام موجودی

ابعاد: 48*24*36

حداکثر رنج نمایش: -1999 تا 9999

سری: M4N

مشخصات کامل

پنل متر آتونیکس(سری کوچک) مدل M4N-DA-01

پنل متر آتونیکس(سری کوچک) مدل M4N-DA-01

استعلام موجودی

ابعاد: 48*24*36

حداکثر رنج نمایش: -1999 تا 9999

سری: M4N

مشخصات کامل

پنل متر آتونیکس مدل M4NS-NA(بدون تغذیه)

پنل متر آتونیکس مدل M4NS-NA(بدون تغذیه)

استعلام موجودی

ابعاد: 48*24*48

حداکثر رنج نمایش: -1999 تا 9999

سری: M4NS

مشخصات کامل

پنل متر (بدون تغذیه) آتونیکس مدل M4YS-NA

پنل متر (بدون تغذیه) آتونیکس مدل M4YS-NA

استعلام موجودی

ابعاد: 72*36*77

حداکثر رنج نمایش: -1999 تا 9999

سری: M4YS

مشخصات کامل

پنل متر آتونیکس مدل M4V

پنل متر آتونیکس مدل M4V

استعلام موجودی

ابعاد: 75*25*93

حداکثر رنج نمایش: -1999 تا 9999

سری: M4V

مشخصات کامل

مولتی پنل متردیجیتال آتونیکس مدل MT4W-DV-4N

مولتی پنل متردیجیتال آتونیکس مدل MT4W-DV-4N

استعلام موجودی

ابعاد: 96*48*100

حداکثر رنج نمایش: -1999 تا 9999

سری: MT4W

مشخصات کامل

مولتی پنل متر دیجیتال آتونیکس مدل MT4W-DV-40

مولتی پنل متر دیجیتال آتونیکس مدل MT4W-DV-40

استعلام موجودی

ابعاد: 96*48*100

حداکثر رنج نمایش: -1999 تا 9999

سری: MT4W

مشخصات کامل

پنل متر دیجیتال آتونیکس مدل MT4W-DV-41

پنل متر دیجیتال آتونیکس مدل MT4W-DV-41

استعلام موجودی

ابعاد: 96*48*100

حداکثر رنج نمایش: -1999 تا 9999

سری: MT4W

مشخصات کامل

مولتی پنل متر دیجیتال آتونیکس مدل MT4W-DV-48

مولتی پنل متر دیجیتال آتونیکس مدل MT4W-DV-48

استعلام موجودی

ابعاد: 96*48*100

حداکثر رنج نمایش: -1999 تا 9999

سری: MT4W

مشخصات کامل

پنل متر و انواع آن

پنل متر عمل عمل دریافت سیگنال ورودی و تبدیل آن به مقدار قابل نمایش پارامتر فیزیکی را انجام می دهد.، و

021-22683706 تماس
تماس
بالا