فروش ویژه
منو
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 160-00

 • برق : تک فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) : 35
 • حداکثر آبدهی : 240
 • توان : 3 اسب
0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 160-00 مقایسه

15,092,200 تومان

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 160-01

 • برق : تک فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) : 35
 • حداکثر آبدهی : 240
 • توان : 3 اسب
0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 160-01 مقایسه

15,843,200 تومان

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 210-00

 • برق : تک فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) : 34
 • حداکثر آبدهی : 280
 • توان : 4 اسب
0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 210-00 مقایسه

15,843,200 تومان

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 210-01

 • برق : تک فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) : 34
 • حداکثر آبدهی : 280
 • توان : 4 اسب
0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 210-01 مقایسه

16,619,400 تومان

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 310

 • برق : تک فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) : 36
 • حداکثر آبدهی : 300
 • توان : 6 اسب
0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 310 مقایسه

20,162,500 تومان

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 400

 • برق : تک فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) : 40
 • حداکثر آبدهی : 27
 • توان : 8 اسب
0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 400 مقایسه

28,910,700 تومان

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 1500

 • برق : تک فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) : 98.7
 • حداکثر آبدهی : 36
 • توان : 30 اسب
0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 1500 مقایسه

استعلام موجودی

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCBT 160-01

 • برق : سه فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) : 35
 • حداکثر آبدهی : 240
 • توان : 3 اسب
0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCBT 160-01 مقایسه

16,284,200 تومان