0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 160-00

 • برق : تک فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) : 35
 • حداکثر آبدهی : 240
 • توان : 3 اسب
0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 160-00 مقایسه

43,560,000 تومان

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 160-01

 • برق : تک فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) : 35
 • حداکثر آبدهی : 240
 • توان : 3 اسب
0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 160-01 مقایسه

45,731,000 تومان

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 210-00

 • برق : تک فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) : 34
 • حداکثر آبدهی : 280
 • توان : 4 اسب
0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 210-00 مقایسه

45,731,000 تومان

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 210-01

 • برق : تک فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) : 34
 • حداکثر آبدهی : 280
 • توان : 4 اسب
0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 210-01 مقایسه

47,969,000 تومان

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 310

 • برق : تک فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) : 36
 • حداکثر آبدهی : 300
 • توان : 6 اسب
0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 310 مقایسه

58,196,000 تومان

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 400

 • برق : تک فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) : 40
 • حداکثر آبدهی : 27
 • توان : 8 اسب
0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 400 مقایسه

83,440,000 تومان

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCBT 160-01

 • برق : سه فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) : 35
 • حداکثر آبدهی : 240
 • توان : 3 اسب
0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCBT 160-01 مقایسه

47,000,000 تومان

بوستر پمپ لوورا دور ثابت دو پمپه سه فاز GMD20/2HM7T

 • برق : سه فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) :
 • حداکثر آبدهی :
 • توان :
0 از 0
بوستر پمپ لوورا دور ثابت دو پمپه سه فاز GMD20/2HM7T مقایسه

23,430,000 تومان

بوستر پمپ لوورا دور ثابت دو پمپه سه فاز GMD20/4HM9T

 • برق : سه فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) :
 • حداکثر آبدهی :
 • توان :
0 از 0
بوستر پمپ لوورا دور ثابت دو پمپه سه فاز GMD20/4HM9T مقایسه

28,710,000 تومان

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-2 MHI 202/ER

 • برق : سه فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) :
 • حداکثر آبدهی : 4 متر مکعب بر ساعت
 • توان : 0.55 kw
0 از 0
بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-2 MHI 202/ER مقایسه

استعلام موجودی

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-2 MHI 203/ER

 • برق : سه فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) :
 • حداکثر آبدهی : 4 متر مکعب بر ساعت
 • توان : 0.55 kw
0 از 0
بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-2 MHI 203/ER مقایسه

استعلام موجودی

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-2 MHI 204/ER

 • برق : سه فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) :
 • حداکثر آبدهی : 4 متر مکعب بر ساعت
 • توان : 0.55 kw
0 از 0
بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-2 MHI 204/ER مقایسه

استعلام موجودی

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-2 MHI 205/ER

 • برق : سه فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) :
 • حداکثر آبدهی : 4 متر مکعب بر ساعت
 • توان : 0.75
0 از 0
بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-2 MHI 205/ER مقایسه

استعلام موجودی

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-2 MHI 206/ER

 • برق : سه فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) :
 • حداکثر آبدهی : 4 متر مکعب بر ساعت
 • توان : 1.10 kw
0 از 0
بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-2 MHI 206/ER مقایسه

استعلام موجودی

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-3 MHI 202/ER

 • برق : سه فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) :
 • حداکثر آبدهی : 8 متر مکعب بر ساعت
 • توان : 0.55 kw
0 از 0
بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-3 MHI 202/ER مقایسه

استعلام موجودی

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-3 MHI 203/ER

 • برق : سه فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) :
 • حداکثر آبدهی : 8 متر مکعب بر ساعت
 • توان : 0.55 kw
0 از 0
بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-3 MHI 203/ER مقایسه

استعلام موجودی

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-3 MHI 204/ER

 • برق : سه فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) :
 • حداکثر آبدهی : 8 متر مکعب بر ساعت
 • توان : 0.55 kw
0 از 0
بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-3 MHI 204/ER مقایسه

استعلام موجودی

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-3 MHI 205/ER

 • برق : سه فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) :
 • حداکثر آبدهی : 8 متر مکعب بر ساعت
 • توان : 0.75 kw
0 از 0
بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-3 MHI 205/ER مقایسه

استعلام موجودی