منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

پمپ لجنکش چدن فلوتردار استریم سری SWVSD55F

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 18 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 10 متر
0 از 0
پمپ لجنکش چدن فلوتردار استریم سری SWVSD55F مقایسه

1,273,200 تومان

پمپ لجن کش چدنی سه فاز فلوتردار استریم سری SWSD55-35TF

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 20 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8 متر
0 از 0
پمپ لجن کش چدنی سه فاز فلوتردار استریم سری SWSD55-35TF مقایسه

1,405,200 تومان

پمپ لجنکش چدن فلوتردار استریم سری SWVSD75F

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 21 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 12 متر
0 از 0
پمپ لجنکش چدن فلوتردار استریم سری SWVSD75F مقایسه

1,459,200 تومان

پمپ لجنکش لئو مدل XSP18-12-0.75I

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 0.3
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 12
0 از 0
پمپ لجنکش لئو مدل XSP18-12-0.75I مقایسه

1,616,400 تومان

پمپ لجنکش چدن فلوتردار استریم سری SWVSD110F

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 27 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 13 متر
0 از 0
پمپ لجنکش چدن فلوتردار استریم سری SWVSD110F مقایسه

1,813,200 تومان

پمپ لجن کش چدنی سه فاز فلوتردار استریم سری SWSD75-35TF

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 24 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 9.8 متر
0 از 0
پمپ لجن کش چدنی سه فاز فلوتردار استریم سری SWSD75-35TF مقایسه

1,826,400 تومان

پمپ لجن کش استیل تکفاز فلوتردار استریم سری SWSD55-35F

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 19 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8 متر
0 از 0
پمپ لجن کش استیل تکفاز فلوتردار استریم سری SWSD55-35F مقایسه

1,894,800 تومان

پمپ لجن کش استیل تک فاز فلوتردار استریم سری SWSD75-35F

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 24 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 10 متر
0 از 0
پمپ لجن کش استیل تک فاز فلوتردار استریم سری SWSD75-35F مقایسه

2,000,400 تومان

پمپ لجنکش تکفاز لئو مدل XSP18-12-1.3ID

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 0.3
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 12
0 از 0
پمپ لجنکش تکفاز لئو مدل XSP18-12-1.3ID مقایسه

2,136,000 تومان

پمپ لجن کش چدنی پنتاکس DG 100-1 1-2

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 18 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 10.4 متر
0 از 0
پمپ لجن کش چدنی پنتاکس DG 100-1 1-2 مقایسه

2,412,000 تومان

پمپ لجن کش استیل پنتاکس DX 100/2

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 18 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 9.8 متر
0 از 0
پمپ لجن کش استیل پنتاکس DX 100/2 مقایسه

2,412,000 تومان

پمپ لجنکش چدنی پنتاکس DG 80-2G

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 15 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8.3 متر
0 از 0
پمپ لجنکش چدنی پنتاکس DG 80-2G مقایسه

2,412,000 تومان

پمپ لجنکش چدنی پنتاکس DG 100-2

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 18 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 10.4 متر
0 از 0
پمپ لجنکش چدنی پنتاکس DG 100-2 مقایسه

2,412,000 تومان

پمپ لجن کش چدنی پنتاکس DG 100-2G

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 18 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 10.4 متر
0 از 0
پمپ لجن کش چدنی پنتاکس DG 100-2G مقایسه

2,468,400 تومان

پمپ لجنکش استیل پنتاکس DX 100/2G

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 18 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 9.8 متر
0 از 0
پمپ لجنکش استیل پنتاکس DX 100/2G مقایسه

2,468,400 تومان

پمپ لجنکش چدنی پنتاکس DG 100-1 1-2G

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 18 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 10.4 متر
0 از 0
پمپ لجنکش چدنی پنتاکس DG 100-1 1-2G مقایسه

2,470,800 تومان

پمپ لجنکش چدنی پنتاکس DG 100-G

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 18 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 10.4 متر
0 از 0
پمپ لجنکش چدنی پنتاکس DG 100-G مقایسه

2,470,800 تومان

پمپ لجنکش محک مدل M-4-27

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 80m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 27m
0 از 0
پمپ لجنکش محک مدل M-4-27 مقایسه

2,600,000 تومان

پمپ لجنکش محک مدل M-4S-27

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 80m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 27m
0 از 0
پمپ لجنکش محک مدل M-4S-27 مقایسه

2,600,000 تومان

پمپ لجنکش محک مدل M-3B-22

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 50m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 22m
0 از 0
پمپ لجنکش محک مدل M-3B-22 مقایسه

2,600,000 تومان

پمپ لجنکش آکوا مدل A-4-27

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 80m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 27m
0 از 0
پمپ لجنکش آکوا مدل A-4-27 مقایسه

2,600,000 تومان

پمپ لجنکش Aqua مدل A-4S-27

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 80m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 27m
0 از 0
پمپ لجنکش Aqua مدل A-4S-27 مقایسه

2,600,000 تومان

پمپ لجنکش آکوا مدل A-3B-22

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 50m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 22m
0 از 0
پمپ لجنکش آکوا مدل A-3B-22 مقایسه

2,600,000 تومان

پمپ لجنکش استیل پنتاکس DX 80/G

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 12 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 7.4 متر
0 از 0
پمپ لجنکش استیل پنتاکس DX 80/G مقایسه

2,614,800 تومان

پمپ لجنکش استیل پنتاکس DX 80/1 1.2G

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 12 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 7.4 متر
0 از 0
پمپ لجنکش استیل پنتاکس DX 80/1 1.2G مقایسه

2,614,800 تومان

پمپ لجنکش استیل پنتاکس DX 80/2G

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 12 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 7.4 متر
0 از 0
پمپ لجنکش استیل پنتاکس DX 80/2G مقایسه

2,653,200 تومان

پمپ لجنکش استیل پنتاکس DX 100/1 1.2G

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 18 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 9.8 متر
0 از 0
پمپ لجنکش استیل پنتاکس DX 100/1 1.2G مقایسه

2,673,600 تومان

پمپ لجنکش استیل لوارا لجنکش تکفاز 0.75کیلووات DOMO7

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 14/5
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 14/5
0 از 0
پمپ لجنکش استیل لوارا لجنکش تکفاز 0.75کیلووات DOMO7 مقایسه

2,860,000 تومان

پمپ لجنکش Aqua مدل A-3BM-22

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 50m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 22m
0 از 0
پمپ لجنکش Aqua مدل A-3BM-22 مقایسه

2,900,000 تومان

پمپ لجنکش آکوا مدل A-4SM-27

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 80m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 27m
0 از 0
پمپ لجنکش آکوا مدل A-4SM-27 مقایسه

2,900,000 تومان

پمپ لجنکش محک مدل M-3BM-22

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 50m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 22m
0 از 0
پمپ لجنکش محک مدل M-3BM-22 مقایسه

2,900,000 تومان

پمپ لجنکش محک مدل M-4SM-27

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 80m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 27m
0 از 0
پمپ لجنکش محک مدل M-4SM-27 مقایسه

2,900,000 تومان

پمپ لجنکش استیل لوارا لجنکش سه فاز پروانه ورتکس 1کیلووات DOMO10VXT

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 21
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 1.9
0 از 0
پمپ لجنکش استیل لوارا لجنکش سه فاز پروانه ورتکس 1کیلووات DOMO10VXT مقایسه

3,212,000 تومان

پمپ لجنکش استیل لوارا لجنکش سه فاز 1کیلووات DOMO10T

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 30
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 3.1
0 از 0
پمپ لجنکش استیل لوارا لجنکش سه فاز 1کیلووات DOMO10T مقایسه

3,311,000 تومان

پمپ لجنکش لئو مدل 50WQ15-20-2.2

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 40
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 22
0 از 0
پمپ لجنکش لئو مدل 50WQ15-20-2.2 مقایسه

3,352,800 تومان

پمپ لجنکش استیل لوارا لجنکش تکفاز پروانه ورتکس 1کیلووات DOMO10VX

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 21
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 1.9
0 از 0
پمپ لجنکش استیل لوارا لجنکش تکفاز پروانه ورتکس 1کیلووات DOMO10VX مقایسه

3,685,000 تومان

پمپ لجن کش استیل لوارا لجنکش سه فاز پروانه ورتکس 1.5کیلووات DOMO15VXT

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 3.5
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 24
0 از 0
پمپ لجن کش استیل لوارا لجنکش سه فاز پروانه ورتکس 1.5کیلووات DOMO15VXT مقایسه

3,817,000 تومان

پمپ لجنکش استیل لوارا لجنکش تکفاز 1کیلووات DOMO10

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 14/5
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 14/5
0 از 0
پمپ لجنکش استیل لوارا لجنکش تکفاز 1کیلووات DOMO10 مقایسه

3,817,000 تومان

پمپ لجنکش استیل لوارا لجنکش سه فاز 1.5کیلووات DOMO15T

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 36
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 3.6
0 از 0
پمپ لجنکش استیل لوارا لجنکش سه فاز 1.5کیلووات DOMO15T مقایسه

3,938,000 تومان

پمپ لجنکش لئو مدل WQ80-40-13.3

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 80
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 40
0 از 0
پمپ لجنکش لئو مدل WQ80-40-13.3 مقایسه

4,212,000 تومان

پمپ لجنکش استیل فلوتردار ابارا RIGHT 75 MA

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 14.4 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 7.8 متر
0 از 0
پمپ لجنکش استیل فلوتردار ابارا RIGHT 75 MA مقایسه

4,312,000 تومان

پمپ لجنکش تکفاز لئو مدل XSP18-12-75S

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 0.3
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 12
0 از 0
پمپ لجنکش تکفاز لئو مدل XSP18-12-75S مقایسه

4,393,200 تومان

پمپ لجن کش استیل ابارا RIGHT 100T

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 18 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 9.5 متر
0 از 0
پمپ لجن کش استیل ابارا RIGHT 100T مقایسه

4,423,200 تومان

پمپ لجنکش استیل بدون فلوتر ابارا RIGHT 100M 10 MT

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 18 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 9.5 متر
0 از 0
پمپ لجنکش استیل بدون فلوتر ابارا RIGHT 100M 10 MT مقایسه

4,458,100 تومان

پمپ لجن کش استیل لوارا لجنکش سه فاز 2کیلووات DOMO20T

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 40.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 4.2
0 از 0
پمپ لجن کش استیل لوارا لجنکش سه فاز 2کیلووات DOMO20T مقایسه

4,554,000 تومان

پمپ لجنکش استیل لوارا لجنکش تکفاز پروانه ورتکس 1.5کیلووات DOMO15VX

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 3.5
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 24
0 از 0
پمپ لجنکش استیل لوارا لجنکش تکفاز پروانه ورتکس 1.5کیلووات DOMO15VX مقایسه

4,741,000 تومان

پمپ لجنکش لئو مدل XSP16-22-1.5S

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 16.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 22
0 از 0
پمپ لجنکش لئو مدل XSP16-22-1.5S مقایسه

4,776,000 تومان

پمپ لجن کش استیل فلوتردار ابارا RIGHT 100MA 10MT

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 18 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 9.5 متر
0 از 0
پمپ لجن کش استیل فلوتردار ابارا RIGHT 100MA 10MT مقایسه

5,017,200 تومان

پمپ لجن کش استیل لوارا لجنکش 1.5کیلووات سه فاز DL105

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 5.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 30
0 از 0
پمپ لجن کش استیل لوارا لجنکش 1.5کیلووات سه فاز DL105 مقایسه

5,159,000 تومان

پمپ لجنکش استیل لوارا لجنکش 1.5کیلووات سه فاز DL109A

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 36
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 5.4
0 از 0
پمپ لجنکش استیل لوارا لجنکش 1.5کیلووات سه فاز DL109A مقایسه

5,918,000 تومان