فروش ویژه
0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

پمپ لجن کش ابارا 250DL 5 18

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن داکتیل
 • توان پمپ : 18 کیلووات
 • ظرفیت آبدهی : 450 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 27 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابارا 250DL 5 18 مقایسه

184,929,000 تومان

پمپ لجن کش پنتاکس چدنی DCT 310

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن داکتیل
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
 • ظرفیت آبدهی : 42 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 26.4 متر
0 از 0
پمپ لجن کش پنتاکس چدنی DCT 310 مقایسه

19,722,000 تومان

پمپ لجن کش لئو مدل XSP16-22-1.5S

 • برق : تک فاز
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • توان پمپ : 1.5kw
 • ظرفیت آبدهی : 16.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 22
0 از 0
پمپ لجن کش لئو مدل XSP16-22-1.5S مقایسه

11,018,000 تومان

پمپ لجن کش تکفاز لئو مدل XSP 20-9-1.1I

 • برق : تک فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 1.1KW
 • ظرفیت آبدهی : M3/H)0.333)
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 9M
0 از 0
پمپ لجن کش تکفاز لئو مدل XSP 20-9-1.1I مقایسه

4,331,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SSA 50-14-0.55 M SF50

 • برق : تک فاز
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • توان پمپ : 0.55 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8.4 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابر مدل SSA 50-14-0.55 M SF50 مقایسه

4,346,000 تومان

پمپ لجن کش ابارا چدنی 5/5 5 80DML

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن داکتیل
 • توان پمپ : 5.5 کیلووات
 • ظرفیت آبدهی : 96 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 21.5 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابارا چدنی 5/5 5 80DML مقایسه

61,757,000 تومان

پمپ لجن کش ابارا تمام استیل DW 100 T

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • توان پمپ : 0.75 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 36 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 10.6 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابارا تمام استیل DW 100 T مقایسه

19,337,000 تومان

پمپ لجن کش ابارا تمام استیل DW 150 MA

 • برق : تک فاز
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
 • ظرفیت آبدهی : 42 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 13.1 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابارا تمام استیل DW 150 MA مقایسه

22,824,000 تومان

پمپ لجن کش ابارا تمام استیل DW 150 T

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
 • ظرفیت آبدهی : 42 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 13.1 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابارا تمام استیل DW 150 T مقایسه

21,566,000 تومان

پمپ لجن کش ابارا تمام استیل DW 200 T

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • توان پمپ : 1.5 کیلووات
 • ظرفیت آبدهی : 48 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 16.6 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابارا تمام استیل DW 200 T مقایسه

23,621,000 تومان

پمپ لجن کش ابارا تمام استیل DW 300 T

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
 • ظرفیت آبدهی : 54 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 20 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابارا تمام استیل DW 300 T مقایسه

28,710,000 تومان

پمپ لجن کش ابارا استیل فلوتردار RIGHT 75 MA

 • برق : تک فاز
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • توان پمپ : 0.55 کیلووات
 • ظرفیت آبدهی : 14.4 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 7.8 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابارا استیل فلوتردار RIGHT 75 MA مقایسه

10,048,000 تومان

پمپ لجن کش ابارا استیل بدون فلوتر RIGHT 100M 10 MT

 • برق : تک فاز
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
 • ظرفیت آبدهی : 18 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 9.5 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابارا استیل بدون فلوتر RIGHT 100M 10 MT مقایسه

10,388,000 تومان

پمپ لجن کش ابارا استیل فلوتردار RIGHT 100MA 10MT

 • برق : تک فاز
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • توان پمپ : 0.75 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 18 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 9.5 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابارا استیل فلوتردار RIGHT 100MA 10MT مقایسه

11,689,000 تومان

پمپ لجن کش ابارا استیل RIGHT 100T

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • توان پمپ : 0.75 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 18 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 9.5 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابارا استیل RIGHT 100T مقایسه

10,306,000 تومان

پمپ لجن کش ابارا چدنی 2/2 5 80DML

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن داکتیل
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
 • ظرفیت آبدهی : 96 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 13.1 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابارا چدنی 2/2 5 80DML مقایسه

38,099,000 تومان

پمپ لجن کش ابارا چدنی 3/7 5 80DML

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن داکتیل
 • توان پمپ : 3.7 کیلووات
 • ظرفیت آبدهی : 96 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 17.9 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابارا چدنی 3/7 5 80DML مقایسه

45,513,000 تومان

پمپ لجن کش ابارا تمام استیل DW 100 MA

 • برق : تک فاز
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • توان پمپ : 0.75 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 36 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 10.6 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابارا تمام استیل DW 100 MA مقایسه

20,334,000 تومان

پمپ لجن کش ابارا چدنی 7/5 5 80DML

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن داکتیل
 • توان پمپ : 7.5 کیلووات
 • ظرفیت آبدهی : 96 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 24.9 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابارا چدنی 7/5 5 80DML مقایسه

70,411,000 تومان

پمپ لجن کش ابارا چدنی 11 5 80DML

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن داکتیل
 • توان پمپ : 11 کیلووات
 • ظرفیت آبدهی : 96 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 30.2 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابارا چدنی 11 5 80DML مقایسه

93,951,000 تومان

پمپ لجن کش ابارا چدنی 15 5 80DML

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن داکتیل
 • توان پمپ : 15 کیلووات
 • ظرفیت آبدهی : 96 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 35.2 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابارا چدنی 15 5 80DML مقایسه

98,342,000 تومان

پمپ لجن کش ابارا چدنی 22 5 80DML

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن داکتیل
 • توان پمپ : 22 کیلووات
 • ظرفیت آبدهی : 96 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 40 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابارا چدنی 22 5 80DML مقایسه

139,225,000 تومان

پمپ لجن کش ابارا چدنی 3/7 5 100DML

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن داکتیل
 • توان پمپ : 3.7 کیلووات
 • ظرفیت آبدهی : 144 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 17.9 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابارا چدنی 3/7 5 100DML مقایسه

46,242,000 تومان

پمپ لجن کش ابارا چدنی 5/5 5 100DML

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن داکتیل
 • توان پمپ : 5.5 کیلووات
 • ظرفیت آبدهی : 144 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 22 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابارا چدنی 5/5 5 100DML مقایسه

62,006,000 تومان

پمپ لجن کش ابارا چدنی 7/5 5 100DML

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن داکتیل
 • توان پمپ : 7.5 کیلووات
 • ظرفیت آبدهی : 144 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 25.3 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابارا چدنی 7/5 5 100DML مقایسه

70,658,000 تومان

پمپ لجن کش ابارا چدنی 11 5 100DML

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن داکتیل
 • توان پمپ : 11 کیلووات
 • ظرفیت آبدهی : 150 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 30.3 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابارا چدنی 11 5 100DML مقایسه

94,199,000 تومان

پمپ لجن کش ابارا چدنی 15 5 100DML

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن داکتیل
 • توان پمپ : 15 کیلووات
 • ظرفیت آبدهی : 150 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 35 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابارا چدنی 15 5 100DML مقایسه

98,580,000 تومان

پمپ لجن کش ابارا چدنی 22 5 100DML

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن داکتیل
 • توان پمپ : 22 کیلووات
 • ظرفیت آبدهی : 150 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 40 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابارا چدنی 22 5 100DML مقایسه

139,473,000 تومان

پمپ لجن کش ابارا چدنی 5/5 5 150DML

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن داکتیل
 • توان پمپ : 5.5 کیلووات
 • ظرفیت آبدهی : 204 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 22 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابارا چدنی 5/5 5 150DML مقایسه

63,055,000 تومان

پمپ لجن کش ابارا چدنی 7/5 5 150DML

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن داکتیل
 • توان پمپ : 7.5 کیلووات
 • ظرفیت آبدهی : 240 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 25.3 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابارا چدنی 7/5 5 150DML مقایسه

71,707,000 تومان

پمپ لجن کش ابارا چدنی 11 5 150DML

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن داکتیل
 • توان پمپ : 11 کیلووات
 • ظرفیت آبدهی : 270 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 30.3 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابارا چدنی 11 5 150DML مقایسه

95,245,000 تومان

پمپ لجن کش ابارا چدنی 15 5 150DML

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن داکتیل
 • توان پمپ : 15 کیلووات
 • ظرفیت آبدهی : 300 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 35 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابارا چدنی 15 5 150DML مقایسه

99,634,000 تومان

پمپ لجن کش ابارا چدنی 22 5 150DML

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن داکتیل
 • توان پمپ : 22 کیلووات
 • ظرفیت آبدهی : 330 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 40 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابارا چدنی 22 5 150DML مقایسه

140,521,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SSA 50-17-0.75 M SF50

 • برق : تک فاز
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • توان پمپ : 0.75 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 20 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 9.9 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابر مدل SSA 50-17-0.75 M SF50 مقایسه

4,585,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SSA 50-15-0.75 M SF35

 • برق : تک فاز
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • توان پمپ : 0.75 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 10.7 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابر مدل SSA 50-15-0.75 M SF35 مقایسه

4,527,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SSJ 50-10-0.55 M F

 • برق : تک فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 0.55 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 9.7 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابر مدل SSJ 50-10-0.55 M F مقایسه

3,019,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SSJ 50-13-0.75 M F

 • برق : تک فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 0.75 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 18 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 11.1 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابر مدل SSJ 50-13-0.75 M F مقایسه

3,501,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SSJ 50-16-0.75 M FK

 • برق : تک فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 0.75 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 18 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 15 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابر مدل SSJ 50-16-0.75 M FK مقایسه

4,004,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SSJ 50-23-1.1 M F

 • برق : تک فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 1.1 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 27 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 13.6 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابر مدل SSJ 50-23-1.1 M F مقایسه

4,346,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SSD 50-10-1.5 T WC

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ :
 • ظرفیت آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0
پمپ لجن کش ابر مدل SSD 50-10-1.5 T WC مقایسه

8,013,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SSD 50-12-2.2 T WC X

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 2.2 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 20 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 27.5 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابر مدل SSD 50-12-2.2 T WC X مقایسه

8,746,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SSH 50-16-1.5 MWC X

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ :
 • ظرفیت آبدهی : 32 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 13.5 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابر مدل SSH 50-16-1.5 MWC X مقایسه

7,599,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SSH 50-16-2.2 MWC X

 • برق : تک فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 2.2 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 32 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 15.8 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابر مدل SSH 50-16-2.2 MWC X مقایسه

7,780,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SSH 80-42-3 T WC

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 3 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 62.5 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 19.7 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابر مدل SSH 80-42-3 T WC مقایسه

10,430,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SSH 80-42-4 T WC

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 4 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 75 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 21.2 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابر مدل SSH 80-42-4 T WC مقایسه

14,834,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SSH 100-60-5.5 T WC X

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 5..5 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 100 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 22.9 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابر مدل SSH 100-60-5.5 T WC X مقایسه

17,843,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SSH 100-65-7.5 T WC X

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 7.5 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 112.5 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 31 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابر مدل SSH 100-65-7.5 T WC X مقایسه

25,858,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SSZ 80-24-2.2 T

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 2.2 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 36 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 21 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابر مدل SSZ 80-24-2.2 T مقایسه

7,189,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SSZ 80-30-3.7 T

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 3.7 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 50 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 24 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابر مدل SSZ 80-30-3.7 T مقایسه

9,274,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SSZ 100-38-5.5 T

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 5.5 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 60 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 28.4 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابر مدل SSZ 100-38-5.5 T مقایسه

12,523,000 تومان