فروش ویژه
منو
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 3

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
 • میزان آبدهی : 5.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 33 متر
0 از 0
کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 3 مقایسه

1,499,300 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 1.5-25-0.55

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.55 کیلووات
 • میزان آبدهی : 4.5 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 25 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 1.5-25-0.55 مقایسه

1,088,450 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-14-.4

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1hp
 • میزان آبدهی : 120l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 15m
0 از 0
پمپ کفکش آبراه مدل AP-14-.4 مقایسه

1,825,000 تومان

پمپ کفکش پلاستیکی پنتاکس DP 40G

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.2 کیلووات
 • میزان آبدهی : 4.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6.1 متر
0 از 0
پمپ کفکش پلاستیکی پنتاکس DP 40G مقایسه

1,059,600 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-78.4

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 3hp
 • میزان آبدهی : 210l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 80m
0 از 0
پمپ کفکش آبراه مدل AP-78.4 مقایسه

2,745,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-30.6

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.5hp
 • میزان آبدهی : 280l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 30m
0 از 0
پمپ کفکش آبراه مدل AP-30.6 مقایسه

2,215,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 1.5-12-0.25

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.25 کیلووات
 • میزان آبدهی : 4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 12 متر
1 از 4
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 1.5-12-0.25 مقایسه

758,780 تومان

پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 1.5-17-0.37

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.37 کیلووات
 • میزان آبدهی : 6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 17 متر
1 از 1
پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 1.5-17-0.37 مقایسه

888,030 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-30.6F

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.5hp
 • میزان آبدهی : 280l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 30m
0 از 0
پمپ کفکش آبراه مدل AP-30.6F مقایسه

2,355,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-50.6

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 2hp
 • میزان آبدهی : 220l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 50m
0 از 0
پمپ کفکش آبراه مدل AP-50.6 مقایسه

2,630,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-60.6

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 3.2hp
 • میزان آبدهی : 200l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 60m
0 از 0
پمپ کفکش آبراه مدل AP-60.6 مقایسه

2,780,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-70.6

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 3.5in
 • میزان آبدهی : 180l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 70m
0 از 0
پمپ کفکش آبراه مدل AP-70.6 مقایسه

2,990,000 تومان

پمپ کفکش لئو مدل QDX1.5-12-025A

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.25kw
 • میزان آبدهی : 7
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 12
0 از 0
پمپ کفکش لئو مدل QDX1.5-12-025A مقایسه

800,400 تومان

پمپ کفکش لئو مدل QDX15-20-1.1I

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 20
0 از 0
پمپ کفکش لئو مدل QDX15-20-1.1I مقایسه

1,968,000 تومان

پمپ کفکش لئو مدل XKS1100S

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.1kw
 • میزان آبدهی : 6.5
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 45
0 از 0
پمپ کفکش لئو مدل XKS1100S مقایسه

1,753,200 تومان

پمپ کفکش لئو مدل XKS500S

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.5kw
 • میزان آبدهی : 8
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 7.5
0 از 0
پمپ کفکش لئو مدل XKS500S مقایسه

750,000 تومان

پمپ کفکش لئو مدل XKS750P

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.75kw
 • میزان آبدهی : 12
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8
0 از 0
پمپ کفکش لئو مدل XKS750P مقایسه

استعلام موجودی

پمپ کفکش لئو مدل XKS900S

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.2hp
 • میزان آبدهی : 6.5
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 34
0 از 0
پمپ کفکش لئو مدل XKS900S مقایسه

1,552,800 تومان

پمپ کفکش لئو مدل XQS15-30-1.1I

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.1kw
 • میزان آبدهی : 15
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 30
0 از 0
پمپ کفکش لئو مدل XQS15-30-1.1I مقایسه

2,030,400 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-93.4

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 3hp
 • میزان آبدهی : 210l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 95m
0 از 0
پمپ کفکش آبراه مدل AP-93.4 مقایسه

2,970,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-15.6

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1hp
 • میزان آبدهی : 280l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 15m
0 از 0
پمپ کفکش آبراه مدل AP-15.6 مقایسه

1,928,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-15.6F

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1hp
 • میزان آبدهی : 280l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 15m
0 از 0
پمپ کفکش آبراه مدل AP-15.6F مقایسه

2,068,000 تومان

پمپ کفکش پلاستیکی پنتاکس DP 60

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.4 کیلووات
 • میزان آبدهی : 7.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8.5 متر
0 از 0
پمپ کفکش پلاستیکی پنتاکس DP 60 مقایسه

1,054,600 تومان

پمپ کفکش پلاستیکی پنتاکس DP 60G

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.4 کیلووات
 • میزان آبدهی : 7.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8.5 متر
0 از 0
پمپ کفکش پلاستیکی پنتاکس DP 60G مقایسه

1,102,500 تومان

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 80

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.8 کیلووات
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 10.3 متر
0 از 0
پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 80 مقایسه

1,416,200 تومان

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 100

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1 کیلووات
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 13.3 متر
0 از 0
پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 100 مقایسه

1,486,800 تومان

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 100G

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1 کیلووات
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 13.3 متر
0 از 0
پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 100G مقایسه

1,533,400 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-14-.4F

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1hp
 • میزان آبدهی : 120l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 15m
1 از 1
پمپ کفکش آبراه مدل AP-14-.4F مقایسه

1,965,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-23.4

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1hp
 • میزان آبدهی : 120l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 26m
0 از 0
پمپ کفکش آبراه مدل AP-23.4 مقایسه

1,840,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-23.4F

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1hp
 • میزان آبدهی : 210l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 26m
0 از 0
پمپ کفکش آبراه مدل AP-23.4F مقایسه

1,980,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-33.4

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.2hp
 • میزان آبدهی : 210l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 37m
0 از 0
پمپ کفکش آبراه مدل AP-33.4 مقایسه

2,055,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-33.4F

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.2hp
 • میزان آبدهی : 210l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 37m
0 از 0
پمپ کفکش آبراه مدل AP-33.4F مقایسه

2,195,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-43.4

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.5hp
 • میزان آبدهی : 210l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 47m
0 از 0
پمپ کفکش آبراه مدل AP-43.4 مقایسه

2,200,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-43.4F

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.5hp
 • میزان آبدهی : 210l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 47m
0 از 0
پمپ کفکش آبراه مدل AP-43.4F مقایسه

2,400,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-56.4

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 2hp
 • میزان آبدهی : 210l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 58m
0 از 0
پمپ کفکش آبراه مدل AP-56.4 مقایسه

2,255,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-56.4F

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.5hp
 • میزان آبدهی : 210l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 58m
0 از 0
پمپ کفکش آبراه مدل AP-56.4F مقایسه

2,395,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-68.4

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 2hp
 • میزان آبدهی : 210l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 70m
0 از 0
پمپ کفکش آبراه مدل AP-68.4 مقایسه

2,500,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-68.4F

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 2.2hp
 • میزان آبدهی : 210l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 70m
0 از 0
پمپ کفکش آبراه مدل AP-68.4F مقایسه

2,640,000 تومان

پمپ کفکش تمام استیل ابارا BEST ONE MA

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.25 کیلووات
 • میزان آبدهی : 10.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8.3 متر
0 از 0
پمپ کفکش تمام استیل ابارا BEST ONE MA مقایسه

2,298,800 تومان

پمپ کفکش تمام استیل ابارا BEST ONE MA-VOX

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.25 کیلووات
 • میزان آبدهی : 10.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8.3 متر
0 از 0
پمپ کفکش تمام استیل ابارا BEST ONE MA-VOX مقایسه

2,298,800 تومان

پمپ کفکش تمام استیل ابارا BEST 2MA

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.55 کیلووات
 • میزان آبدهی : 15.6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 12.2 متر
0 از 0
پمپ کفکش تمام استیل ابارا BEST 2MA مقایسه

4,496,200 تومان

پمپ کفکش تمام استیل ابارا BEST 3MA

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
 • میزان آبدهی : 16.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 13.6 متر
0 از 0
پمپ کفکش تمام استیل ابارا BEST 3MA مقایسه

5,694,100 تومان

پمپ کفکش تمام استیل ابارا BEST 3T

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
 • میزان آبدهی : 16.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 13.6 متر
0 از 0
پمپ کفکش تمام استیل ابارا BEST 3T مقایسه

5,608,000 تومان

پمپ کف کش تمام استیل ابارا BEST 4T

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
 • میزان آبدهی : 19.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 17.4 متر
0 از 0
پمپ کف کش تمام استیل ابارا BEST 4T مقایسه

6,018,900 تومان

پمپ کفکش چدنی ابارا 50DS 5 1.5

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 1.5 کیلووات
 • میزان آبدهی : 24 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 24 متر
0 از 0
پمپ کفکش چدنی ابارا 50DS 5 1.5 مقایسه

10,421,400 تومان

پمپ کفکش چدنی ابارا 50DS 5 2.2

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
 • میزان آبدهی : 33 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 27 متر
0 از 0
پمپ کفکش چدنی ابارا 50DS 5 2.2 مقایسه

11,700,000 تومان

پمپ کفکش چدنی ابارا 50DS 5 3.7

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 3.7 کیلووات
 • میزان آبدهی : 36 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 37.4 متر
0 از 0
پمپ کفکش چدنی ابارا 50DS 5 3.7 مقایسه

13,596,600 تومان

پمپ کفکش چدنی ابارا 80DS 5 2.2

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
 • میزان آبدهی : 42 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 22 متر
0 از 0
پمپ کفکش چدنی ابارا 80DS 5 2.2 مقایسه

12,095,700 تومان

پمپ کفکش چدنی ابارا 80DS 5 3.7

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 3.7 کیلووات
 • میزان آبدهی : 57 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 27.5 متر
0 از 0
پمپ کفکش چدنی ابارا 80DS 5 3.7 مقایسه

14,299,700 تومان

پمپ کفکش چدنی ابارا 100DS 5 5.5

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 5.5 متر مکعب بر ساعت
 • میزان آبدهی : 75 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 31.6 متر
0 از 0
پمپ کفکش چدنی ابارا 100DS 5 5.5 مقایسه

20,159,500 تومان