0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
× بستن

0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 3-18-0.55

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 0.55 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 3
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 18 متر
 • قدرت موتور : 0.75 اسب
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 3-18-0.55 مقایسه

3,154,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 3-24-0.75

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 3
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 24 متر
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 3-24-0.75 مقایسه

2,948,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 10-12-0.55

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 0.55 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 10
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 12 متر
 • قدرت موتور : 0.75 اسب
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 10-12-0.55 مقایسه

3,158,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 8-18-0.75

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 8
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 18 متر
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 8-18-0.75 مقایسه

2,948,000 تومان

پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 15-7-0.55

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 0.55 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 15
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 7 متر
 • قدرت موتور : 0.75 اسب
0 از 0
پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 15-7-0.55 مقایسه

3,154,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 10-16-0.75

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 10
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 16 متر
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 10-16-0.75 مقایسه

2,940,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 15-10-0.75

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 2.1/2 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 15
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 10 متر
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 15-10-0.75 مقایسه

2,948,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 25-6-0.75

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 25
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 6 متر
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 25-6-0.75 مقایسه

2,948,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 40-6-1.1

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 40
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 6 متر
 • قدرت موتور : 1.5 اسب
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 40-6-1.1 مقایسه

4,682,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 15-14-1.1

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 2.1/2 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 15
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 14 متر
 • قدرت موتور : 1.5 اسب
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 15-14-1.1 مقایسه

3,854,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 6-25-1.1

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 6
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 25 متر
 • قدرت موتور : 1.5 اسب
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 6-25-1.1 مقایسه

4,682,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SVQ 2200

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 42
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 17 متر
 • قدرت موتور : 3 اسب
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SVQ 2200 مقایسه

6,464,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-17-0.37

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 0.37 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 1.5
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 17 متر
 • قدرت موتور : 0.5 اسب
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-17-0.37 مقایسه

2,304,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-25-0.55

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 0.55 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 1.5
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 25 متر
 • قدرت موتور : 0.75 اسب
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-25-0.55 مقایسه

2,852,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-32-0.75

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 1.5
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 32 متر
 • قدرت موتور : 1 اسب
1 از 5
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-32-0.75 مقایسه

3,108,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-30-1.1

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 3
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 30 متر
 • قدرت موتور : 1.5 اسب
1 از 5
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-30-1.1 مقایسه

4,020,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-18-0.55

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 0.55 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 3
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 18 متر
 • قدرت موتور : 0.75 اسب
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-18-0.55 مقایسه

3,322,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-24-0.75

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 3
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 24 متر
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-24-0.75 مقایسه

3,112,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 10-12-0.55

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 0.55 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 10
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 12 متر
 • قدرت موتور : 0.75 اسب
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 10-12-0.55 مقایسه

3,362,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 8-18-0.75

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 8
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 18 متر
 • قدرت موتور : 1 اسب
1 از 5
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 8-18-0.75 مقایسه

3,112,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 10-16-0.75

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 10
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 16 متر
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 10-16-0.75 مقایسه

3,112,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 25-6-0.75

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 25
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 6 متر
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 25-6-0.75 مقایسه

3,112,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 40-6-1.1

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 40
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 6 متر
 • قدرت موتور : 1.5 اسب
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 40-6-1.1 مقایسه

4,074,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 15-14-1.1

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 15
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 14 متر
 • قدرت موتور : 1.5 اسب
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 15-14-1.1 مقایسه

3,854,000 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 3

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 0.75 اسب
 • حداکثر میزان آبدهی : 6
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 37 متر
 • قدرت موتور : 0.75 اسب
0 از 0
کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 3 مقایسه

4,056,200 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 3F

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 0.75 اسب
 • حداکثر میزان آبدهی : 6
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 37 متر
 • قدرت موتور : 0.75 اسب
0 از 0
کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 3F مقایسه

4,158,200 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 4

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 1 اسب
 • حداکثر میزان آبدهی : 6
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 51 متر
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0
کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 4 مقایسه

4,428,500 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 4F

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 1 اسب
 • حداکثر میزان آبدهی : 6
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 51 متر
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0
کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 4F مقایسه

4,562,800 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 5

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 1.25 اسب
 • حداکثر میزان آبدهی : 6
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 63 متر
 • قدرت موتور : 1.25 اسب
0 از 0
کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 5 مقایسه

4,799,100 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 5F

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 1.25 اسب
 • حداکثر میزان آبدهی : 6
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 63 متر
 • قدرت موتور : 1.25 اسب
1 از 1
کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 5F مقایسه

4,899,400 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 6

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 1.5 اسب
 • حداکثر میزان آبدهی : 6
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 76 متر
 • قدرت موتور : 1.5 اسب
0 از 0
کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 6 مقایسه

5,139,100 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 6F

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 1.5 اسب
 • حداکثر میزان آبدهی : 6
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 76 متر
 • قدرت موتور : 1.5 اسب
0 از 0
کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 6F مقایسه

5,271,700 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 7

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 1.75 اسب
 • حداکثر میزان آبدهی : 6
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 88 متر
 • قدرت موتور : 1.75 اسب
0 از 0
کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 7 مقایسه

5,545,400 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 7F

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 1.75 اسب
 • حداکثر میزان آبدهی : 6
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 88 متر
 • قدرت موتور : 1.75 اسب
0 از 0
کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 7F مقایسه

5,647,400 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 8

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 2 اسب
 • حداکثر میزان آبدهی : 6
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 102 متر
 • قدرت موتور : 2 اسب
0 از 0
کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 8 مقایسه

5,844,600 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 8F

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 2 اسب
 • حداکثر میزان آبدهی : 6
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 102 متر
 • قدرت موتور : 2 اسب
1 از 1
کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 8F مقایسه

5,946,600 تومان

پمپ کفکش لوارا استیل DOC3

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 0.25kw
 • حداکثر میزان آبدهی : 8.1
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 6.9m
 • قدرت موتور : 1/3 اسب
0 از 0
پمپ کفکش لوارا استیل DOC3 مقایسه

3,372,600 تومان

پمپ کفکش لوارا استیل DOC7

 • برق : سه فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 0.55kw
 • حداکثر میزان آبدهی : 13.5m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 11.1m
 • قدرت موتور : 0.75 اسب
0 از 0
پمپ کفکش لوارا استیل DOC7 مقایسه

8,900,000 تومان

پمپ کفکش لوارا تمام استیل DIWA05

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 15
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 3.8
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0
پمپ کفکش لوارا تمام استیل DIWA05 مقایسه

8,939,700 تومان

پمپ کفکش لوارا تمام استیل DIWA07

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 1 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی :
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 6.6
 • قدرت موتور : 1.5 اسب
0 از 0
پمپ کفکش لوارا تمام استیل DIWA07 مقایسه

9,702,000 تومان

پمپ کفکش لوارا تمام استیل DIWA11/B

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 1.5کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 18
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 7,6
 • قدرت موتور : 2 اسب
0 از 0
پمپ کفکش لوارا تمام استیل DIWA11/B مقایسه

11,134,200 تومان

پمپ کفکش لوارا تمام استیل DIWA05T

 • برق : سه فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه :
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی :
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی :
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 3.8
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0
پمپ کفکش لوارا تمام استیل DIWA05T مقایسه

8,593,200 تومان

پمپ کفکش لوارا تمام استیل DIWA11T/B

 • برق : سه فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی :
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 1.5کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی :
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 4
 • قدرت موتور : 2 اسب
0 از 0
پمپ کفکش لوارا تمام استیل DIWA11T/B مقایسه

9,563,400 تومان

پمپ کفکش لوارا تمام استیل DIWA15T

 • برق : سه فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی :
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 2 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی :
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 12.2
 • قدرت موتور : 2.5 اسب
0 از 0
پمپ کفکش لوارا تمام استیل DIWA15T مقایسه

10,857,000 تومان

پمپ کفکش راد 35 متری مدل 2ASN 4/3

 • برق : تک فاز
 • نوع : طیقاتی
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 1HP
 • حداکثر میزان آبدهی : 7.2
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 35
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0
پمپ کفکش راد 35 متری مدل 2ASN 4/3 مقایسه

5,473,000 تومان

پمپ کفکش راد 55 متری مدل 2ASB 4/5

 • برق : تک فاز
 • نوع : طیقاتی
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 1.5HP
 • حداکثر میزان آبدهی : 6.8
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 55
 • قدرت موتور : 1.5 اسب
1 از 5
پمپ کفکش راد 55 متری مدل 2ASB 4/5 مقایسه

6,206,000 تومان

پمپ کفکش راد 65 متری مدل 2ASB 4/6

 • برق : تک فاز
 • نوع : طیقاتی
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 1.5HP
 • حداکثر میزان آبدهی : 7.2
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 65
 • قدرت موتور : 1.5 اسب
0 از 0
پمپ کفکش راد 65 متری مدل 2ASB 4/6 مقایسه

7,130,000 تومان

پمپ کفکش راد 90 متری مدل 2ASB 4/8

 • برق : تک فاز
 • نوع : طیقاتی
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 2.2HP
 • حداکثر میزان آبدهی : 7.2
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 90
 • قدرت موتور : 2.2 اسب
1 از 5
پمپ کفکش راد 90 متری مدل 2ASB 4/8 مقایسه

8,580,000 تومان

پمپ کفکش راد 12 متری مدل 2VS 6/1

 • برق : تک فاز
 • نوع : طیقاتی
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 1HP
 • حداکثر میزان آبدهی : 25.7
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 12
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0
پمپ کفکش راد 12 متری مدل 2VS 6/1 مقایسه

4,988,000 تومان

پمپ کفکش راد 28 متری مدل 2AS 6/2

 • برق : تک فاز
 • نوع : طیقاتی
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 1HP
 • حداکثر میزان آبدهی : 15
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 28
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0
پمپ کفکش راد 28 متری مدل 2AS 6/2 مقایسه

5,748,000 تومان

پمپ کف کش یکی از انواع پمپ های سانتریفیوژ یا گریز از مرکز که به طور کامل زیر آب غرق می شوند، پمپ های کف کش هستند. نحوه کارکرد پمپ های کف کش به این گونه است که یک موتور الکتریکی باعث به حرکت درآمدن پمپ می شود و با این حرکت پمپ، انرژی جنبشی سیال یا همان مایعی که قرار است توسط پمپ پمپاژ شود افزایش پیدا می کند و باعث انتقال سیال به بیرون می شود.

 

میزان فشار پمپاژ کردن مایع خروجی را میزان دور موتور پمپ تعیین می کند. بهتر است از پمپ کفکش برای پمپاژ کردن آب های تمیز و بدون ذرات معلق استفاده کنید.

پمپ های کف کش را می توان باتوجه به نوع کاربرد به دسته های مختلفی تقسیم نمود. کفکش تکفاز و کفکش سه فاز که کفکش های تکفاز خود به دو زیر دسته فلوتردار و ساده تقسیم می شوند. همچنین پمپ کفکش را از نظر جنس بدنه می توان در سه دسته بدنه پلاستیکی، آلومینیومی و چدن نیز قرار داد.

اجزای تشکیل دهنده پمپ کف کش

پمپ های کف کش از اجزاء مختفی از قبیل : پروانه، الکتروموتور، محور، حلزون، درزگیر مکانیکی، کابل و متعلقات دیگر تولید شده اند. کفکش ها براساس نوع کاربرد در انواع آلومینیومی، استنلس استیل، چدنی، مواد پلیمری  و ... نیز ساخته می شوند. با توجه به اینکه مقدار پمپاژ این محصولات نیز به سرعت چرخش پروانه های آن بستگی دارد، پروانه ها نیز باید از مواد با کیفیت ساخته شوند ولی بطور معمول جنس آن ها از استیل، چدن، برنج، تکنوپلیمر و نوریل (پلاستیک فشرده) هستند.

همچنین 2 نوع پروانه در این محصولات استفاده می شود، پروانه های کاملا بسته و پروانه های نیمه باز، که از پروانه های بسته برای آب های صاف و تمیز استفاده می شود که فشار بالایی وارد می کند. از پروانه های نیمه باز نیز برای انتقال آب هایی که آلوده هستند استفاده می شود.

این محصول توسط برند های مختلفی در سطح جهان تولید و عرضه می شود که از بین نمونه های خارجی آن می توان به برند ایتالیایی لوارا، سائر، پنتاکس، ابارا، داب، کالپدا و از برند های ایرانی آن به  راد پمپ، فدک، جهان پمپ، اسپیکو و توان تک اشاره کرد.

نمایش بیشتر