فروش ویژه
منو
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

انبر بست شلنگ Clic و a-kraft CS0017 Clic-R

 • نوع : گازانبر
 • عایق : غیرعایق
 • سایز :
0 از 0
انبر بست شلنگ Clic و a-kraft CS0017 Clic-R مقایسه

212,700 تومان

انبر قفلی با سیم قطع کن، طول a-kraft AA031010 "10

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 10inch
0 از 0
انبر قفلی با سیم قطع کن، طول a-kraft AA031010 "10 مقایسه

159,700 تومان

انبر قفلی C-Clamp با فک متحرک a-kraft AA032011 "11

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 11inch
0 از 0
انبر قفلی C-Clamp با فک متحرک a-kraft AA032011 "11 مقایسه

267,000 تومان

انبر دست صنعتی D-Handle، طول a-kraft AA04012 180mm

 • نوع : انبرهای صنعتی
 • عایق : عایق
 • سایز : 180mm
0 از 0
انبر دست صنعتی D-Handle، طول a-kraft AA04012 180mm مقایسه

158,600 تومان

انبر دست صنعتی Q-Handle، طول a-kraft AA04011 160mm

 • نوع : انبرهای صنعتی
 • عایق : عایق
 • سایز : 160mm
0 از 0
انبر دست صنعتی Q-Handle، طول a-kraft AA04011 160mm مقایسه

152,800 تومان

سیم چین Q-Handle، طول a-kraft AA04032 160mm

 • نوع : سیم چین
 • عایق : عایق
 • سایز : 160mm
0 از 0
سیم چین Q-Handle، طول a-kraft AA04032 160mm مقایسه

181,500 تومان

دم باریک a-kraft AA04082

 • نوع : دم باریک
 • عایق : عایق
 • سایز : 200mm
0 از 0
دم باریک a-kraft AA04082 مقایسه

125,500 تومان

انبر کلاغی Q-Handle ، طول a-kraft AA04151 250mm

 • نوع : انبر کلاغی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 250mm
0 از 0
انبر کلاغی Q-Handle ، طول a-kraft AA04151 250mm مقایسه

179,200 تومان

خار باز کن مستقیم ، طول a-kraft AA04172 180mm

 • نوع : خارجمع کن
 • عایق : عایق
 • سایز : 180mm
0 از 0
خار باز کن مستقیم ، طول a-kraft AA04172 180mm مقایسه

174,500 تومان

انبر دست مینیاتوری ، طول a-kraft AA04201 115mm

 • نوع : انبر دست
 • عایق : عایق
 • سایز : 115mm
0 از 0
انبر دست مینیاتوری ، طول a-kraft AA04201 115mm مقایسه

120,100 تومان

سیم چین مینیاتوری دسته 2رنگ ، طول a-kraft AA04202 115mm

 • نوع : سیم چین
 • عایق : عایق
 • سایز : 115mm
0 از 0
سیم چین مینیاتوری دسته 2رنگ ، طول a-kraft AA04202 115mm مقایسه

120,100 تومان

دم باریک مینیاتوری-سوزنی- دسته دو رنگ a-kraft AA04206

 • نوع : دم باریک
 • عایق : عایق
 • سایز : 150mm
0 از 0
دم باریک مینیاتوری-سوزنی- دسته دو رنگ a-kraft AA04206 مقایسه

116,300 تومان

انبردست مینیاتوری ، طول a-kraft AA04241110mm

 • نوع : انبر دست
 • عایق : عایق
 • سایز : 110mm
0 از 0
انبردست مینیاتوری ، طول a-kraft AA04241110mm مقایسه

102,600 تومان

دم بارینک مینیاتوری ، طول a-kraft AA04204 130mm

 • نوع : دم باریک
 • عایق : عایق
 • سایز : 130mm
0 از 0
دم بارینک مینیاتوری ، طول a-kraft AA04204 130mm مقایسه

120,100 تومان

خار باز کن سر کج 90درجه a-kraft AA04272 170mm

 • نوع : خارجمع کن
 • عایق : عایق
 • سایز : 170mm
1 از 2
خار باز کن سر کج 90درجه a-kraft AA04272 170mm مقایسه

174,500 تومان

خار جمع کن سر کج 90درجه a-kraft AA04281 130mm

 • نوع : خارجمع کن
 • عایق : عایق
 • سایز : 130mm
0 از 0
خار جمع کن سر کج 90درجه a-kraft AA04281 130mm مقایسه

141,800 تومان

قیچی ورق بر-راست a-kraft A9061002

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : عایق
 • سایز : 248mm
0 از 0
قیچی ورق بر-راست a-kraft A9061002 مقایسه

153,600 تومان

انبر دست با دسته دو رنگ Knipex 180mm

 • نوع : انبر دست
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 180mm
0 از 0
انبر دست با دسته دو رنگ Knipex 180mm مقایسه

1 تومان

دمباریک نوک تیز با دسته دو رنگ Knipex 160mm

 • نوع : دم باریک
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 160mm
0 از 0
دمباریک نوک تیز با دسته دو رنگ Knipex 160mm مقایسه

1 تومان

انبر قفلی با سیم قطع کن a-kraft AA031007 7in

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 7in
0 از 0
انبر قفلی با سیم قطع کن a-kraft AA031007 7in مقایسه

144,300 تومان

انبر قفلی با فک بلند a-kraft AA033010 "10

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 10in
0 از 0
انبر قفلی با فک بلند a-kraft AA033010 "10 مقایسه

212,000 تومان

انبر قفلی با فک قطعه گیر بزرگ a-kraft AA033110 "10

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 10in
0 از 0
انبر قفلی با فک قطعه گیر بزرگ a-kraft AA033110 "10 مقایسه

253,100 تومان

انبر قفلی ورق گیر a-kraft AA036008 "8

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 8in
0 از 0
انبر قفلی ورق گیر a-kraft AA036008 "8 مقایسه

243,800 تومان

انبر قفلی ورق گیر a-kraft AA036010 "10

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 10in
0 از 0
انبر قفلی ورق گیر a-kraft AA036010 "10 مقایسه

275,600 تومان

انبردست ولتاژ a-kraft AA04012VDE 180mm

 • نوع : انبر دست
 • عایق : عایق
 • سایز : 180mm
0 از 0
انبردست ولتاژ a-kraft AA04012VDE 180mm مقایسه

214,000 تومان

سیم چین صنعتی-سنگین کار- a-kraft AA04062 180mm

 • نوع : سیم چین
 • عایق : عایق
 • سایز : 180mm
0 از 0
سیم چین صنعتی-سنگین کار- a-kraft AA04062 180mm مقایسه

145,300 تومان

دم باریک ولتاژ a-kraft AA04071VDE 160mm

 • نوع : دم باریک
 • عایق : عایق
 • سایز : 160mm
0 از 0
دم باریک ولتاژ a-kraft AA04071VDE 160mm مقایسه

202,800 تومان

انبردست 6 اینچ نووا NTP-8003

 • نوع : انبر دست
 • عایق : عایق
 • سایز : 6 اینچ
0 از 0
انبردست 6 اینچ نووا NTP-8003 مقایسه

41,800 تومان

انبردست 7 اینچ نووا NTP-8004

 • نوع : انبر دست
 • عایق : عایق
 • سایز : 7 اینچ
0 از 0
انبردست 7 اینچ نووا NTP-8004 مقایسه

41,800 تومان

انبردست 8 اینچ نووا NTP-8005

 • نوع : انبر دست
 • عایق : عایق
 • سایز : 8 اینچ
0 از 0
انبردست 8 اینچ نووا NTP-8005 مقایسه

41,800 تومان

سیم چین 6 اینچ نووا NTP-8006

 • نوع : سیم چین
 • عایق : عایق
 • سایز : 6 اینچ
0 از 0
سیم چین 6 اینچ نووا NTP-8006 مقایسه

41,800 تومان

سیم چین 7 اینچ نووا NTP-8007

 • نوع : سیم چین
 • عایق : عایق
 • سایز : 7 اینچ
0 از 0
سیم چین 7 اینچ نووا NTP-8007 مقایسه

41,800 تومان

دم باریک 6 اینچ نووا NTP-8008

 • نوع : دم باریک
 • عایق : عایق
 • سایز : 6 اینچ
0 از 0
دم باریک 6 اینچ نووا NTP-8008 مقایسه

41,800 تومان

دم باریک 8 اینچ نووا NTP-8009

 • نوع : دم باریک
 • عایق : عایق
 • سایز : 8 اینچ
0 از 0
دم باریک 8 اینچ نووا NTP-8009 مقایسه

41,800 تومان

سیم چین 7 اینچ نووا NTP-8016

 • نوع : سیم چین
 • عایق : عایق
 • سایز : 7 اینچ
0 از 0
سیم چین 7 اینچ نووا NTP-8016 مقایسه

50,800 تومان

سیم لخت کن 6 اینچ نووا NTP-8051

 • نوع : سیم لخت کن
 • عایق : عایق
 • سایز : 6 اینچ
0 از 0
سیم لخت کن 6 اینچ نووا NTP-8051 مقایسه

42,800 تومان

انبرقفلی نووا NTT-2300

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : عایق
 • سایز : 10 اینچ
0 از 0
انبرقفلی نووا NTT-2300 مقایسه

94,500 تومان

قیچی ورق بر نووا NTT-2308

 • نوع : قیچی ورق بر
 • عایق : عایق
 • سایز : 10 اینچ
0 از 0
قیچی ورق بر نووا NTT-2308 مقایسه

74,800 تومان

انبر قفلی سری نکست نووا NTP-9602

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 10 اینچ
0 از 0
انبر قفلی سری نکست نووا NTP-9602 مقایسه

82,800 تومان

خار باز کن نووا سرصاف NTP-8071

 • نوع : خار باز کن
 • عایق : عایق
 • سایز : 7 اینچ
0 از 0
خار باز کن نووا سرصاف NTP-8071 مقایسه

42,800 تومان

خار جمع کن نووا سرصاف NTP-8072

 • نوع : خارجمع کن
 • عایق : عایق
 • سایز : 7 اینچ
0 از 0
خار جمع کن نووا سرصاف NTP-8072 مقایسه

42,800 تومان

خار باز کن نووا سرکج NTP-8073

 • نوع : خار باز کن
 • عایق : عایق
 • سایز : 7 اینچ
0 از 0
خار باز کن نووا سرکج NTP-8073 مقایسه

42,800 تومان

خار جمع کن نووا سرکج NTP-8074

 • نوع : خارجمع کن
 • عایق : عایق
 • سایز : 7 اینچ
0 از 0
خار جمع کن نووا سرکج NTP-8074 مقایسه

42,800 تومان

ست چهار عددی خار باز کن-جمع کن نووا NTP-8075

 • نوع : خارجمع کن ,خار باز کن
 • عایق : عایق
 • سایز : 7 اینچ
0 از 0
ست چهار عددی خار باز کن-جمع کن نووا NTP-8075 مقایسه

172,000 تومان

گاز انبر میخ کش نووا NTP-8005

 • نوع : گازانبر
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 8 اینچ
0 از 0
گاز انبر میخ کش نووا NTP-8005 مقایسه

50,800 تومان

انبر پرچ نووا مدل آلفا NTH-2002

 • نوع : انبر پرچ
 • عایق : عایق
 • سایز : 4 نازل
0 از 0
انبر پرچ نووا مدل آلفا NTH-2002 مقایسه

91,800 تومان

انبر پرچ نووا مدل مگا NTP-2000

 • نوع : انبر پرچ
 • عایق : عایق
 • سایز : 4 نازل
0 از 0
انبر پرچ نووا مدل مگا NTP-2000 مقایسه

116,500 تومان

انبر پرچ نووا مدل کلاسیک NTS-2001

 • نوع : انبر پرچ
 • عایق : عایق
 • سایز : 4 نازل
0 از 0
انبر پرچ نووا مدل کلاسیک NTS-2001 مقایسه

136,500 تومان

قیچی ورق بر نووا-مستقیم بر NTT-2305

 • نوع : قیچی ورق بر
 • عایق : عایق
 • سایز : -
0 از 0
قیچی ورق بر نووا-مستقیم بر NTT-2305 مقایسه

92,800 تومان