0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

انبر رینگ باز کن کج a-kraft GL0002

 • نوع : دم باریک
 • عایق : غیرعایق
 • سایز :
0 از 0
انبر رینگ باز کن کج a-kraft GL0002 مقایسه

233,300 تومان

انبر فیلتر باز کن قفلی a-kraft LF0054

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 53-118mm بازشو
0 از 0
انبر فیلتر باز کن قفلی a-kraft LF0054 مقایسه

336,300 تومان

انبر فیلتر باز کن انبری "10 a-kraft LF0113

 • نوع : انبر دست
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 45-89mm بازشو
0 از 0
انبر فیلتر باز کن انبری "10 a-kraft LF0113 مقایسه

205,900 تومان

انبر بست شلنگ Clic و a-kraft CS0017 Clic-R

 • نوع : گازانبر
 • عایق : غیرعایق
 • سایز :
0 از 0
انبر بست شلنگ Clic و a-kraft CS0017 Clic-R مقایسه

430,000 تومان

انبر قفلی با سیم قطع کن، طول a-kraft AA031010 "10

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 10inch
0 از 0
انبر قفلی با سیم قطع کن، طول a-kraft AA031010 "10 مقایسه

% 16240,000

199,800 تومان

انبر قفلی C-Clamp با فک متحرک a-kraft AA032011 "11

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 11inch
0 از 0
انبر قفلی C-Clamp با فک متحرک a-kraft AA032011 "11 مقایسه

353,400 تومان

انبر دست صنعتی D-Handle، طول a-kraft AA04012 180mm

 • نوع : انبرهای صنعتی
 • عایق : عایق
 • سایز : 180mm
0 از 0
انبر دست صنعتی D-Handle، طول a-kraft AA04012 180mm مقایسه

209,300 تومان

انبر دست صنعتی Q-Handle، طول a-kraft AA04011 160mm

 • نوع : انبرهای صنعتی
 • عایق : عایق
 • سایز : 160mm
0 از 0
انبر دست صنعتی Q-Handle، طول a-kraft AA04011 160mm مقایسه

202,400 تومان

سیم چین Q-Handle، طول a-kraft AA04032 160mm

 • نوع : سیم چین
 • عایق : عایق
 • سایز : 160mm
0 از 0
سیم چین Q-Handle، طول a-kraft AA04032 160mm مقایسه

240,200 تومان

دم باریک a-kraft AA04082

 • نوع : دم باریک
 • عایق : عایق
 • سایز : 200mm
0 از 0
دم باریک a-kraft AA04082 مقایسه

166,400 تومان

انبر کلاغی Q-Handle ، طول a-kraft AA04151 250mm

 • نوع : انبر کلاغی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 250mm
0 از 0
انبر کلاغی Q-Handle ، طول a-kraft AA04151 250mm مقایسه

236,800 تومان

خار باز کن مستقیم ، طول a-kraft AA04172 180mm

 • نوع : خارجمع کن
 • عایق : عایق
 • سایز : 180mm
0 از 0
خار باز کن مستقیم ، طول a-kraft AA04172 180mm مقایسه

276,200 تومان

انبر دست مینیاتوری ، طول a-kraft AA04201 115mm

 • نوع : انبر دست
 • عایق : عایق
 • سایز : 115mm
0 از 0
انبر دست مینیاتوری ، طول a-kraft AA04201 115mm مقایسه

157,800 تومان

سیم چین مینیاتوری دسته 2رنگ ، طول a-kraft AA04202 115mm

 • نوع : سیم چین
 • عایق : عایق
 • سایز : 115mm
0 از 0
سیم چین مینیاتوری دسته 2رنگ ، طول a-kraft AA04202 115mm مقایسه

157,800 تومان

دم باریک مینیاتوری-سوزنی- دسته دو رنگ a-kraft AA04206

 • نوع : دم باریک
 • عایق : عایق
 • سایز : 150mm
0 از 0
دم باریک مینیاتوری-سوزنی- دسته دو رنگ a-kraft AA04206 مقایسه

155,000 تومان

انبردست مینیاتوری ، طول a-kraft AA04241110mm

 • نوع : انبر دست
 • عایق : عایق
 • سایز : 110mm
0 از 0
انبردست مینیاتوری ، طول a-kraft AA04241110mm مقایسه

135,500 تومان

دم بارینک مینیاتوری ، طول a-kraft AA04204 130mm

 • نوع : دم باریک
 • عایق : عایق
 • سایز : 130mm
0 از 0
دم بارینک مینیاتوری ، طول a-kraft AA04204 130mm مقایسه

157,800 تومان

خار باز کن سر کج 90درجه a-kraft AA04272 170mm

 • نوع : خارجمع کن
 • عایق : عایق
 • سایز : 170mm
1 از 2
خار باز کن سر کج 90درجه a-kraft AA04272 170mm مقایسه

276,200 تومان

خار جمع کن سر کج 90درجه a-kraft AA04281 130mm

 • نوع : خارجمع کن
 • عایق : عایق
 • سایز : 130mm
0 از 0
خار جمع کن سر کج 90درجه a-kraft AA04281 130mm مقایسه

224,700 تومان

قیچی ورق بر-راست a-kraft A9061002

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : عایق
 • سایز : 248mm
0 از 0
قیچی ورق بر-راست a-kraft A9061002 مقایسه

202,400 تومان

انبر دست با دسته دو رنگ Knipex 180mm

 • نوع : انبر دست
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 180mm
0 از 0
انبر دست با دسته دو رنگ Knipex 180mm مقایسه

1 تومان

ست سه عددی انبردست 180mm-سیم چین 160mm-انبرکلاغی کبرا 250mm کنیپکس مقایسه

1,880,000 تومان

دمباریک نوک تیز با دسته دو رنگ Knipex 160mm

 • نوع : دم باریک
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 160mm
0 از 0
دمباریک نوک تیز با دسته دو رنگ Knipex 160mm مقایسه

1 تومان

انبر قفلی با سیم قطع کن a-kraft AA031005 5in

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 5in
0 از 0
انبر قفلی با سیم قطع کن a-kraft AA031005 5in مقایسه

171,600 تومان

انبر قفلی با سیم قطع کن a-kraft AA031007 7in

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 7in
0 از 0
انبر قفلی با سیم قطع کن a-kraft AA031007 7in مقایسه

297,300 تومان

انبر قفلی با فک بلند a-kraft AA033010 "10

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 10in
0 از 0
انبر قفلی با فک بلند a-kraft AA033010 "10 مقایسه

279,700 تومان

انبر قفلی با فک قطعه گیر بزرگ a-kraft AA033110 "10

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 10in
0 از 0
انبر قفلی با فک قطعه گیر بزرگ a-kraft AA033110 "10 مقایسه

334,600 تومان

انبر قفلی ورق گیر a-kraft AA036008 "8

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 8in
0 از 0
انبر قفلی ورق گیر a-kraft AA036008 "8 مقایسه

322,600 تومان

انبر قفلی ورق گیر a-kraft AA036010 "10

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 10in
0 از 0
انبر قفلی ورق گیر a-kraft AA036010 "10 مقایسه

363,700 تومان

انبردست ولتاژ a-kraft AA04012VDE 180mm

 • نوع : انبر دست
 • عایق : عایق
 • سایز : 180mm
0 از 0
انبردست ولتاژ a-kraft AA04012VDE 180mm مقایسه

283,100 تومان

سیم چین صنعتی-سنگین کار- a-kraft AA04062 180mm

 • نوع : سیم چین
 • عایق : عایق
 • سایز : 180mm
0 از 0
سیم چین صنعتی-سنگین کار- a-kraft AA04062 180mm مقایسه

192,100 تومان

دم باریک ولتاژ a-kraft AA04071VDE 160mm

 • نوع : دم باریک
 • عایق : عایق
 • سایز : 160mm
0 از 0
دم باریک ولتاژ a-kraft AA04071VDE 160mm مقایسه

312,300 تومان

انبردست 6 اینچ نووا NTP-8003

 • نوع : انبر دست
 • عایق : عایق
 • سایز : 6 اینچ
0 از 0
انبردست 6 اینچ نووا NTP-8003 مقایسه

استعلام موجودی

انبردست 7 اینچ نووا NTP-8004

 • نوع : انبر دست
 • عایق : عایق
 • سایز : 7 اینچ
0 از 0
انبردست 7 اینچ نووا NTP-8004 مقایسه

استعلام موجودی

انبردست 8 اینچ نووا NTP-8005

 • نوع : انبر دست
 • عایق : عایق
 • سایز : 8 اینچ
0 از 0
انبردست 8 اینچ نووا NTP-8005 مقایسه

استعلام موجودی

سیم چین 6 اینچ نووا NTP-8006

 • نوع : سیم چین
 • عایق : عایق
 • سایز : 6 اینچ
0 از 0
سیم چین 6 اینچ نووا NTP-8006 مقایسه

استعلام موجودی

سیم چین 7 اینچ نووا NTP-8007

 • نوع : سیم چین
 • عایق : عایق
 • سایز : 7 اینچ
0 از 0
سیم چین 7 اینچ نووا NTP-8007 مقایسه

استعلام موجودی

دم باریک 6 اینچ نووا NTP-8008

 • نوع : دم باریک
 • عایق : عایق
 • سایز : 6 اینچ
0 از 0
دم باریک 6 اینچ نووا NTP-8008 مقایسه

استعلام موجودی

دم باریک 8 اینچ نووا NTP-8009

 • نوع : دم باریک
 • عایق : عایق
 • سایز : 8 اینچ
0 از 0
دم باریک 8 اینچ نووا NTP-8009 مقایسه

استعلام موجودی

سیم چین 7 اینچ نووا NTP-8016

 • نوع : سیم چین
 • عایق : عایق
 • سایز : 7 اینچ
0 از 0
سیم چین 7 اینچ نووا NTP-8016 مقایسه

استعلام موجودی

سیم لخت کن 6 اینچ نووا NTP-8051

 • نوع : سیم لخت کن
 • عایق : عایق
 • سایز : 6 اینچ
0 از 0
سیم لخت کن 6 اینچ نووا NTP-8051 مقایسه

استعلام موجودی

انبرقفلی نووا NTT-2300

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : عایق
 • سایز : 10 اینچ
0 از 0
انبرقفلی نووا NTT-2300 مقایسه

استعلام موجودی

قیچی ورق بر نووا NTT-2308

 • نوع : قیچی ورق بر
 • عایق : عایق
 • سایز : 10 اینچ
0 از 0
قیچی ورق بر نووا NTT-2308 مقایسه

استعلام موجودی

انبر قفلی سری نکست نووا NTP-9602

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 10 اینچ
0 از 0
انبر قفلی سری نکست نووا NTP-9602 مقایسه

استعلام موجودی

خار باز کن نووا سرصاف NTP-8071

 • نوع : خار باز کن
 • عایق : عایق
 • سایز : 7 اینچ
0 از 0
خار باز کن نووا سرصاف NTP-8071 مقایسه

استعلام موجودی

خار جمع کن نووا سرصاف NTP-8072

 • نوع : خارجمع کن
 • عایق : عایق
 • سایز : 7 اینچ
0 از 0
خار جمع کن نووا سرصاف NTP-8072 مقایسه

استعلام موجودی

خار باز کن نووا سرکج NTP-8073

 • نوع : خار باز کن
 • عایق : عایق
 • سایز : 7 اینچ
0 از 0
خار باز کن نووا سرکج NTP-8073 مقایسه

استعلام موجودی

خار جمع کن نووا سرکج NTP-8074

 • نوع : خارجمع کن
 • عایق : عایق
 • سایز : 7 اینچ
0 از 0
خار جمع کن نووا سرکج NTP-8074 مقایسه

استعلام موجودی

ست چهار عددی خار باز کن-جمع کن نووا NTP-8075

 • نوع : خارجمع کن ,خار باز کن
 • عایق : عایق
 • سایز : 7 اینچ
0 از 0
ست چهار عددی خار باز کن-جمع کن نووا NTP-8075 مقایسه

استعلام موجودی

گاز انبر میخ کش نووا NTP-8005

 • نوع : گازانبر
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 8 اینچ
0 از 0
گاز انبر میخ کش نووا NTP-8005 مقایسه

استعلام موجودی