0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN650

 • برق : تکفاز
 • توان خروجی : 370w
 • دور موتور : 2700
 • جریان : 2.5
0 از 0
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN650 مقایسه

استعلام موجودی

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN660

 • برق : تکفاز
 • توان خروجی : 450
 • دور موتور : 2700
 • جریان : 3
0 از 0
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN660 مقایسه

استعلام موجودی

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN670

 • برق : تکفاز
 • توان خروجی : 550w
 • دور موتور : 2750
 • جریان : 3.6
0 از 0
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN670 مقایسه

استعلام موجودی

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN680

 • برق : سه فاز
 • توان خروجی : 750w
 • دور موتور : 2850
 • جریان : 1.7
0 از 0
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN680 مقایسه

استعلام موجودی

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری BU551

 • برق : تکفاز
 • توان خروجی : 550w
 • دور موتور : 1425/1725
 • جریان : 3.8/3.9
0 از 0
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری BU551 مقایسه

استعلام موجودی

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA630

 • برق : تکفاز
 • توان خروجی : 40/60w
 • دور موتور : 2850
 • جریان : 0.35
0 از 0
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA630 مقایسه

استعلام موجودی

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA635

 • برق : تکفاز
 • توان خروجی : 90/125w
 • دور موتور : 2750
 • جریان : 1
0 از 0
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA635 مقایسه

510,000 تومان

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA650

 • برق : تکفاز
 • توان خروجی : 150/175w
 • دور موتور : 2770
 • جریان : 1.5
0 از 0
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA650 مقایسه

استعلام موجودی

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA665

 • برق : تکفاز
 • توان خروجی : 240/300w
 • دور موتور : 2700
 • جریان : 1.8/2A
0 از 0
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA665 مقایسه

استعلام موجودی