فروش ویژه
0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

آبپاش چکشی 1 اینچ دو نازله irrisys s3 ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : 1 اینچ
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : آبپاش
0 از 0
آبپاش چکشی 1 اینچ دو نازله irrisys s3 ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

آبپاش چکشی 1/2 irrisys s4 ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : 1/2 اینچ
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : آبپاش
0 از 0
آبپاش چکشی 1/2 irrisys s4 ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

آبپاش چکشی 1/4 irrisys s5 ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : 1/4 اینچ
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : آبپاش
0 از 0
آبپاش چکشی 1/4 irrisys s5 ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

آبپاش چکشی irrisys s2 ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : -
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : آبپاش
0 از 0
آبپاش چکشی irrisys s2 ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

آبپاش چکشی قابل تنظیم 1/2 irrisys s1 ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : 1/2 اینچ
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : آبپاش
0 از 0
آبپاش چکشی قابل تنظیم 1/2 irrisys s1 ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

آبپاش کبری irrisys ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : -
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : آبپاش
0 از 0
آبپاش کبری irrisys ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

آبپاش مخفی شونده irrisys H1 ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : -
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : آبپاش
0 از 0
آبپاش مخفی شونده irrisys H1 ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

آبپاش مخفی شونده irrisys H2 ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : -
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : آبپاش
0 از 0
آبپاش مخفی شونده irrisys H2 ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

آبپاش مخفی شونده irrisys H3 ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : -
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : آبپاش
0 از 0
آبپاش مخفی شونده irrisys H3 ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

آبپاش مخفی شونده irrisys H4 ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : -
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : آبپاش
0 از 0
آبپاش مخفی شونده irrisys H4 ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

پاشنده قابل تنظیم ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : قابل تنظیم
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : پانچر
0 از 0
پاشنده قابل تنظیم ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

آچار پانچر اسپیتر فلزی ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : -
 • جنس : فلزی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : پانچر
0 از 0
آچار پانچر اسپیتر فلزی ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

آچار اسپیتر و پانچر پلاستیکی ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : -
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : پانچر
0 از 0
آچار اسپیتر و پانچر پلاستیکی ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

پانچر پلاستیکی 2016 ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : -
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : پانچر
0 از 0
پانچر پلاستیکی 2016 ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

دریپر 10 لیتر irrisys 8207c ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : 10 لیتر
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : دریپر
0 از 0
دریپر 10 لیتر irrisys 8207c ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

دریپر 164 ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : -
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : دریپر
0 از 0
دریپر 164 ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

دریپر 4 لیتر irrisys 8207c ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : 4 لیتر
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : دریپر
0 از 0
دریپر 4 لیتر irrisys 8207c ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

دریپر توربو 4 لیتر قابل شستوشو irrisys 8207e-pc ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : 4 لیتر
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : دریپر
0 از 0
دریپر توربو 4 لیتر قابل شستوشو irrisys 8207e-pc ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

دریپر توربو 8 لیتر قابل شستوشو T1 ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : 8 لیتر
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : دریپر
0 از 0
دریپر توربو 8 لیتر قابل شستوشو T1 ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

دریپر میکروفلاپر 4 لیتر در ساعت ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : 4 لیتر
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : دریپر
0 از 0
دریپر میکروفلاپر 4 لیتر در ساعت ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

دریپر رو خط 4 لیتر در ساعت ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : 4 لیتر
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : دریپر
0 از 0
دریپر رو خط 4 لیتر در ساعت ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

فشار شکن 1 واحدی 3/4 اینچ ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : 1 واحدی - 3/4 اینچ
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : فشار شکن
0 از 0
فشار شکن 1 واحدی 3/4 اینچ ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

فشار شکن 2 واحدی 1 1/2 اینچ ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : 2 واحدی - 1 1/2 اینچ
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : فشار شکن
0 از 0
فشار شکن 2 واحدی 1 1/2 اینچ ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

فشار شکن 4 واحدی 2 اینچ ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : 4 واحدی - 2 اینچ
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : فشار شکن
0 از 0
فشار شکن 4 واحدی 2 اینچ ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

فشار شکن 6 واحدی 2 اینچ ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : 6 واحدی - 2 اینچ
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : فشار شکن
0 از 0
فشار شکن 6 واحدی 2 اینچ ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

فشار شکن 10 واحدی 1 اینچ ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : 10 واحدی - 1 اینچ
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : فشار شکن
0 از 0
فشار شکن 10 واحدی 1 اینچ ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

فیلتر دیسکی 1 اینچ irrisys ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : 1 اینچ
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : فیلتر دیسکی
0 از 0
فیلتر دیسکی 1 اینچ irrisys ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

فیلتر دیسکی 3/4 اینچ irrisys ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : 3/4 اینچ
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : فیلتر دیسکی
0 از 0
فیلتر دیسکی 3/4 اینچ irrisys ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

فیلتر دیسکی 2 اینچ 10 مترمکعب irrisys ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : 2 اینچ / 10 مترمکعب
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : فیلتر دیسکی
0 از 0
فیلتر دیسکی 2 اینچ 10 مترمکعب irrisys ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

فیلتر دیسکی 2 اینچ 20 مترمکعب irrisys ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : 2 اینچ / 20 مترمکعب
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : فیلتر دیسکی
0 از 0
فیلتر دیسکی 2 اینچ 20 مترمکعب irrisys ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

فیلتر دیسکی 2.5 اینچ ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : 2.5 اینچ
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : فیلتر دیسکی
0 از 0
فیلتر دیسکی 2.5 اینچ ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

فیلتر دیسکی 3 اینچ توربو 130 میکرون TL ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : 3 اینچ
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : فیلتر دیسکی
0 از 0
فیلتر دیسکی 3 اینچ توربو 130 میکرون TL ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

مه پاش 4 نازله ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : 4 نازله
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : مه پاش
0 از 0
مه پاش 4 نازله ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

مه پاش تک نازله ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : تک نازله
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : مه پاش
0 از 0
مه پاش تک نازله ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

میکرو پاشنده ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : 2 نازله | آبدهی بستگی به نوع نازل دارد- فشار کارکرد: 5/1 تا 5/2 اتمسفر
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : میکروپاشنده
0 از 0
میکرو پاشنده ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

بابلر ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : قابلیت تنظیم کنندگی فشار-فشار کارکرد آن از 5/1 الی 7 اتمسفر
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : بابلر
0 از 0
بابلر ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

میکروجت کامل irrisys 1.8/180 ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : کار با فشار کم
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : میکروجت
0 از 0
میکروجت کامل irrisys 1.8/180 ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

میکروجت کامل irrisys 1.8/360 ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : کار با فشار کم
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : میکروجت
0 از 0
میکروجت کامل irrisys 1.8/360 ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

میکروجت کامل irrisys 1.8/90 ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : کار با فشار کم
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : میکروجت
0 از 0
میکروجت کامل irrisys 1.8/90 ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

میکروجت کامل irrisys 1/180 ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : کار با فشار کم
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : میکروجت
0 از 0
میکروجت کامل irrisys 1/180 ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

میکروجت کامل irrisys 1/360 ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : کار با فشار کم
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : میکروجت
0 از 0
میکروجت کامل irrisys 1/360 ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

میکروجت کامل irrisys 1/90 ایران دریپ

 • سایز / ظرفیت آبدهی / فشار : کار با فشار کم
 • جنس : پلاستیکی
 • کاربری : آبیاری
 • نوع : میکروجت
0 از 0
میکروجت کامل irrisys 1/90 ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی