0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

سنسور درب آتونیکس مدل ADS-AF

 • نوع تشخیص : یکطرفه (Diffuse Reflective)
 • فاصله تشخیص : -
 • منبع نور سنسور : LED مادون قرمز (850nm)
 • فاصله محور اپتیکال : -
0 از 0
سنسور درب آتونیکس مدل ADS-AF مقایسه

استعلام موجودی

سنسور درب آتونیکس مدل ADS-AE

 • نوع تشخیص : یکطرفه (Diffuse Reflective)
 • فاصله تشخیص : -
 • منبع نور سنسور : LED مادون قرمز (850nm)
 • فاصله محور اپتیکال : -
0 از 0
سنسور درب آتونیکس مدل ADS-AE مقایسه

استعلام موجودی

سنسور درب آتونیکس مدل ADS-SE

 • نوع تشخیص : دوطرفه (Through beam)
 • فاصله تشخیص : 0 تا 10 متر
 • منبع نور سنسور : LED مادون قرمز (850nm)
 • فاصله محور اپتیکال : -
0 از 0
سنسور درب آتونیکس مدل ADS-SE مقایسه

استعلام موجودی

سنسور درب آتونیکس مدل ADS-SE1-1channel

 • نوع تشخیص : دوطرفه (Through beam)
 • فاصله تشخیص : 0 تا 10 متر
 • منبع نور سنسور : LED مادون قرمز (850nm)
 • فاصله محور اپتیکال : -
0 از 0
سنسور درب آتونیکس مدل ADS-SE1-1channel مقایسه

استعلام موجودی

سنسور درب آتونیکس مدل ADS-SE2-2channel

 • نوع تشخیص : دوطرفه (Through beam)
 • فاصله تشخیص : 0 تا 10 متر
 • منبع نور سنسور : LED مادون قرمز (850nm)
 • فاصله محور اپتیکال : -
0 از 0
سنسور درب آتونیکس مدل ADS-SE2-2channel مقایسه

استعلام موجودی

سنسور پرده نوری آتونیکس مدل BW20-08

 • نوع تشخیص : دوطرفه تک پرتو (Through Beam)
 • فاصله تشخیص : 0.1 تا 7 متر
 • منبع نور سنسور : LED مادون قرمز (850nm)
 • فاصله محور اپتیکال : 20 میلیمتر
0 از 0
سنسور پرده نوری آتونیکس مدل BW20-08 مقایسه

استعلام موجودی

سنسور پرده نوری آتونیکس مدل BW20-12

 • نوع تشخیص : دوطرفه تک پرتو (Through Beam)
 • فاصله تشخیص : 0.1 تا 7 متر
 • منبع نور سنسور : LED مادون قرمز (850nm)
 • فاصله محور اپتیکال : 20 میلیمتر
0 از 0
سنسور پرده نوری آتونیکس مدل BW20-12 مقایسه

استعلام موجودی

سنسور پرده نوری آتونیکس مدل BW20-16

 • نوع تشخیص : دوطرفه تک پرتو (Through Beam)
 • فاصله تشخیص : 0.1 تا 7 متر
 • منبع نور سنسور : LED مادون قرمز (850nm)
 • فاصله محور اپتیکال : 20 میلیمتر
0 از 0
سنسور پرده نوری آتونیکس مدل BW20-16 مقایسه

استعلام موجودی