فروش ویژه
منو
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

سنسور القایی آتونیکس مدل AS80-50DN3

 • سری : AS
 • نوع تشخیص : القائی مربع شکل با تشخیص از بالا
 • تغذیه و نوع سیم بندی : 4 سیم DC
0 از 0
سنسور القایی آتونیکس مدل AS80-50DN3 مقایسه

استعلام موجودی

سنسور القایی آتونیکس مدل AS80-50DP3

 • سری : AS
 • نوع تشخیص : القایی مربع شکل
 • تغذیه و نوع سیم بندی : 4 سیم DC
0 از 0
سنسور القایی آتونیکس مدل AS80-50DP3 مقایسه

استعلام موجودی

سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8DN

 • سری : CR
 • نوع تشخیص : خازنی استوانه ای
 • تغذیه و نوع سیم بندی : 3 سیم DC
0 از 0
سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8DN مقایسه

استعلام موجودی

سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8DP

 • سری : CR
 • نوع تشخیص : خازنی استوانه ای
 • تغذیه و نوع سیم بندی : 3 سیم DC
0 از 0
سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8DP مقایسه

استعلام موجودی

سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8DN2

 • سری : CR
 • نوع تشخیص : خازنی استوانه ای
 • تغذیه و نوع سیم بندی : 3 سیم DC
0 از 0
سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8DN2 مقایسه

استعلام موجودی

سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15DN

 • سری : CR
 • نوع تشخیص : خازنی استوانه ای
 • تغذیه و نوع سیم بندی : 3 سیم DC
0 از 0
سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15DN مقایسه

استعلام موجودی

سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15DP

 • سری : CR
 • نوع تشخیص : خازنی استوانه ای
 • تغذیه و نوع سیم بندی : 3 سیم DC
0 از 0
سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15DP مقایسه

استعلام موجودی

سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15DM2

 • سری : CR
 • نوع تشخیص : خازنی استوانه ای
 • تغذیه و نوع سیم بندی : 3 سیم DC
0 از 0
سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15DM2 مقایسه

استعلام موجودی

سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8AO

 • سری : CR
 • نوع تشخیص : خازنی استوانه ای
 • تغذیه و نوع سیم بندی : 2 سیم AC
0 از 0
سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8AO مقایسه

استعلام موجودی

سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8AC

 • سری : CR
 • نوع تشخیص : خازنی استوانه ای
 • تغذیه و نوع سیم بندی : 2 سیم AC
0 از 0
سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8AC مقایسه

استعلام موجودی

سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15AO

 • سری : CR
 • نوع تشخیص : خازنی استوانه ای
 • تغذیه و نوع سیم بندی : 2 سیم AC
0 از 0
سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15AO مقایسه

استعلام موجودی

سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15AC

 • سری : CR
 • نوع تشخیص : خازنی استوانه ای
 • تغذیه و نوع سیم بندی : 2 سیم AC
0 از 0
سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15AC مقایسه

استعلام موجودی