فروش ویژه
0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

جرثقیل 0/5 تن نووا-زنجیر3 متری NTC-2801

 • سایز : 0.5 تن
 • بلبرینگ تنظیم فشار : دارد
 • سیستم محافظت اضافه بار : دارد
 • طول زنجیر : 3 متری
0 از 0
جرثقیل 0/5 تن نووا-زنجیر3 متری NTC-2801 مقایسه

598,000 تومان

جرثقیل 1 تن نووا-زنجیر3 متری NTC-2802

 • سایز : 1 تن
 • بلبرینگ تنظیم فشار : دارد
 • سیستم محافظت اضافه بار : دارد
 • طول زنجیر : 3 متری
0 از 0
جرثقیل 1 تن نووا-زنجیر3 متری NTC-2802 مقایسه

2,398,000 تومان

جرثقیل 1/5 تن نووا-زنجیر3 متری NTC-2803

 • سایز : 1.5 تن
 • بلبرینگ تنظیم فشار : دارد
 • سیستم محافظت اضافه بار : دارد
 • طول زنجیر : 3 متری
0 از 0
جرثقیل 1/5 تن نووا-زنجیر3 متری NTC-2803 مقایسه

1,580,000 تومان

جرثقیل 2 تن نووا-زنجیر3 متری NTC-2804

 • سایز : 2 تن
 • بلبرینگ تنظیم فشار : دارد
 • سیستم محافظت اضافه بار : دارد
 • طول زنجیر : 3 متری
0 از 0
جرثقیل 2 تن نووا-زنجیر3 متری NTC-2804 مقایسه

998,000 تومان

جرثقیل 3 تن نووا-زنجیر3 متری NTC-2805

 • سایز : 3 تن
 • بلبرینگ تنظیم فشار : دارد
 • سیستم محافظت اضافه بار : دارد
 • طول زنجیر : 3 متری
0 از 0
جرثقیل 3 تن نووا-زنجیر3 متری NTC-2805 مقایسه

1,248,000 تومان

جرثقیل 5 تن نووا-زنجیر3 متری NTC-2806

 • سایز : 5 تن
 • بلبرینگ تنظیم فشار : دارد
 • سیستم محافظت اضافه بار : دارد
 • طول زنجیر : 3 متری
0 از 0
جرثقیل 5 تن نووا-زنجیر3 متری NTC-2806 مقایسه

1,948,000 تومان

پولیفت 1/5 تن نووا-زنجیر1/5 متری NTC-2810

 • سایز : 1.5 تن
 • بلبرینگ تنظیم فشار : دارد
 • سیستم محافظت اضافه بار : ندارد
 • طول زنجیر : 1.5 متری
0 از 0
پولیفت 1/5 تن نووا-زنجیر1/5 متری NTC-2810 مقایسه

1,098,000 تومان

پولیفت 3 تن نووا-زنجیر1/5 متری NTC-2811

 • سایز : 3 تن
 • بلبرینگ تنظیم فشار : دارد
 • سیستم محافظت اضافه بار : ندارد
 • طول زنجیر : 1.5 متری
0 از 0
پولیفت 3 تن نووا-زنجیر1/5 متری NTC-2811 مقایسه

1,598,000 تومان