جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

چکش نجاری AKRAFT 310mm

 • نوع : چکش نجاری
 • سایز : 310 میلیمتر
0 از 0
چکش نجاری AKRAFT 310mm مقایسه

176,800 تومان

چکش تفلونی قطر 40mm و طول کلی AKRAFT-ALSW120-40 330mm

 • نوع : چکش تفلونی
 • سایز : 40*330 میلیمتر
0 از 0
چکش تفلونی قطر 40mm و طول کلی AKRAFT-ALSW120-40 330mm مقایسه

323,500 تومان

چکش مهندسی نووا- 100 گرم NTH-2501

 • نوع : چکش مهندسی
 • سایز : 100 گرم
0 از 0
چکش مهندسی نووا- 100 گرم NTH-2501 مقایسه

40,000 تومان

چکش مهندسی نووا- 200 گرم NTH-2502

 • نوع : چکش مهندسی
 • سایز : 200 گرم
0 از 0
چکش مهندسی نووا- 200 گرم NTH-2502 مقایسه

45,000 تومان

چکش مهندسی نووا- 300 گرم NTH-2503

 • نوع : چکش مهندسی
 • سایز : 300 گرم
0 از 0
چکش مهندسی نووا- 300 گرم NTH-2503 مقایسه

58,000 تومان

چکش مهندسی نووا- 500 گرم NTH-2505

 • نوع : چکش مهندسی
 • سایز : 500 گرم
0 از 0
چکش مهندسی نووا- 500 گرم NTH-2505 مقایسه

68,000 تومان

چکش دو شاخ نووا- 250 گرم NTH-2525

 • نوع : چکش دوشاخ
 • سایز : 250 گرم
0 از 0
چکش دو شاخ نووا- 250 گرم NTH-2525 مقایسه

48,000 تومان

چکش دو شاخ نووا- 500 گرم NTH-2550

 • نوع : چکش دوشاخ
 • سایز : 500 گرم
0 از 0
چکش دو شاخ نووا- 500 گرم NTH-2550 مقایسه

66,000 تومان