0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

چکش نجاری 360 گرمی AKRAFT-ALHT110-13

 • نوع : چکش نجاری
 • سایز : 310 میلیمتر
0 از 0
چکش نجاری 360 گرمی AKRAFT-ALHT110-13 مقایسه

295,000 تومان

چکش تفلونی قطر 40mm و طول کلی AKRAFT-ALSW120-40 330mm

 • نوع : چکش تفلونی
 • سایز : 40*330 میلیمتر
0 از 0
چکش تفلونی قطر 40mm و طول کلی AKRAFT-ALSW120-40 330mm مقایسه

629,000 تومان

چکش مهندسی نووا- 100 گرم NTH-2501

 • نوع : چکش مهندسی
 • سایز : 100 گرم
0 از 0
چکش مهندسی نووا- 100 گرم NTH-2501 مقایسه

40,000 تومان

چکش مهندسی نووا- 200 گرم NTH-2502

 • نوع : چکش مهندسی
 • سایز : 200 گرم
0 از 0
چکش مهندسی نووا- 200 گرم NTH-2502 مقایسه

45,000 تومان

چکش مهندسی نووا- 300 گرم NTH-2503

 • نوع : چکش مهندسی
 • سایز : 300 گرم
0 از 0
چکش مهندسی نووا- 300 گرم NTH-2503 مقایسه

58,000 تومان

چکش مهندسی نووا- 500 گرم NTH-2505

 • نوع : چکش مهندسی
 • سایز : 500 گرم
0 از 0
چکش مهندسی نووا- 500 گرم NTH-2505 مقایسه

68,000 تومان

چکش دو شاخ نووا- 250 گرم NTH-2525

 • نوع : چکش دوشاخ
 • سایز : 250 گرم
0 از 0
چکش دو شاخ نووا- 250 گرم NTH-2525 مقایسه

48,000 تومان

چکش دو شاخ نووا- 500 گرم NTH-2550

 • نوع : چکش دوشاخ
 • سایز : 500 گرم
0 از 0
چکش دو شاخ نووا- 500 گرم NTH-2550 مقایسه

66,000 تومان

چکش نجاری دسته پلاستیکی اکرافت ALHT110-08

 • نوع : نجاری
 • سایز : 170 میلیمتر طول
0 از 0
چکش نجاری دسته پلاستیکی اکرافت ALHT110-08 مقایسه

211,000 تومان

چکش نجاری دسته پلاستیکی اکرافت ALHT110-16

 • نوع : نجاری
 • سایز : 312 میلیمتر طول
0 از 0
چکش نجاری دسته پلاستیکی اکرافت ALHT110-16 مقایسه

282,000 تومان

چکش مهندسی دسته چوبی اکرافت ALHW230-050

 • نوع : مهندسی
 • سایز : 320 میلیمتر طول
0 از 0
چکش مهندسی دسته چوبی اکرافت ALHW230-050 مقایسه

266,000 تومان

چکش شنی اکرافت ALST220-35

 • نوع : شنی
 • سایز : 260 میلیمتر طول
0 از 0
چکش شنی اکرافت ALST220-35 مقایسه

288,000 تومان

چکش شنی اکرافت ALST220-65

 • نوع : شنی
 • سایز : 370 میلیمتر طول
0 از 0
چکش شنی اکرافت ALST220-65 مقایسه

518,000 تومان

چکش تفلونی اکرافت ALSW120-27

 • نوع : تفلونی
 • سایز : 270 میلیمتر طول
0 از 0
چکش تفلونی اکرافت ALSW120-27 مقایسه

382,000 تومان

چکش تفلونی اکرافت ALSW120-35

 • نوع : تفلونی
 • سایز : 300 میلیمتر طول
0 از 0
چکش تفلونی اکرافت ALSW120-35 مقایسه

490,000 تومان

چکش لاستیکی اکرافت ALSW210-680

 • نوع : لاستیکی
 • سایز : 390 میلیمتر طول
0 از 0
چکش لاستیکی اکرافت ALSW210-680 مقایسه

استعلام موجودی

چکش لاستیکی اکرافت LSW210-910

 • نوع : لاستیکی
 • سایز : 390 میلیمتر طول
0 از 0
چکش لاستیکی اکرافت LSW210-910 مقایسه

استعلام موجودی