0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

بیلچه پهن نووا NTT-2495

 • نوع ابزار باغیانی : بیلچه پهن
 • جنس ابزار : آلیاژ کروم مولیبدنیوم
 • ویژگی محصول : تیغه مدرج
0 از 0
بیلچه پهن نووا NTT-2495 مقایسه

98,000 تومان

بیلچه باریک مدرج نووا NTT-2496

 • نوع ابزار باغیانی : بیلچه باریک
 • جنس ابزار : آلیاژ کروم مولیبدنیوم
 • ویژگی محصول : تیغه مدرج
0 از 0
بیلچه باریک مدرج نووا NTT-2496 مقایسه

37,500 تومان

تبر نووا 600 گرم NTH-2560

 • نوع ابزار باغیانی : تبر 600 گرم
 • جنس ابزار : Polypropylene
 • ویژگی محصول : اتصال محکم سر و دسته با Epoxy Resin
0 از 0
تبر نووا 600 گرم NTH-2560 مقایسه

95,000 تومان

تبر نووا 800 گرم NTH-2580

 • نوع ابزار باغیانی : تبر 800 گرم
 • جنس ابزار : Polypropylene
 • ویژگی محصول : اتصال محکم سر و دسته با Epoxy Resin
0 از 0
تبر نووا 800 گرم NTH-2580 مقایسه

260,000 تومان