فروش ویژه
0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

قیچی باغبانی برگر با دستگیره های چرخشی 1010

 • نوع قیچی باغبانی : دستگیره چرخشی
 • ابعاد : 2*7*22 سانتی متر
 • وزن : 230 گرم
 • نوع دسته : روکش دار
 • نوع تیغه : فولادی
0 از 0
قیچی باغبانی برگر با دستگیره های چرخشی 1010 مقایسه

1,600,000 تومان

قیچی باغبانی برگر با تیغه های قابل تعویض 1200

 • نوع قیچی باغبانی : تیغه های قابل تعویض
 • ابعاد : 23*9 cm
 • وزن : 310g
 • نوع دسته : روکش دار ارگونومیک
 • نوع تیغه : روکش کروم
0 از 0
قیچی باغبانی برگر با تیغه های قابل تعویض 1200 مقایسه

750,000 تومان

قیچی باغبانی برگر 1760

 • نوع قیچی باغبانی : ساده
 • ابعاد : 22cm
 • وزن : 245g
 • نوع دسته : روکش دار ارگونومیک
 • نوع تیغه : روکش کروم
0 از 0
قیچی باغبانی برگر 1760 مقایسه

510,000 تومان

قیچی شمشاد زن برگر 4590

 • نوع قیچی باغبانی : شمشاد زن
 • ابعاد : 60cm
 • وزن : 1010g
 • نوع دسته : روکش دار ارگونومیک
 • نوع تیغه : روکش کروم
0 از 0
قیچی شمشاد زن برگر 4590 مقایسه

1,040,000 تومان

قیچی باغبانی نووا مدل اکو NTS-2310

 • نوع قیچی باغبانی : مدل اکو
 • ابعاد :
 • وزن :
 • نوع دسته :
 • نوع تیغه :
0 از 0
قیچی باغبانی نووا مدل اکو NTS-2310 مقایسه

57,500 تومان

قیچی باغبانی نووا مدل سوپر NTS-2311

 • نوع قیچی باغبانی : مدل سوپر
 • ابعاد :
 • وزن :
 • نوع دسته :
 • نوع تیغه :
0 از 0
قیچی باغبانی نووا مدل سوپر NTS-2311 مقایسه

324,000 تومان

قیچی باغبانی نووا مدل انزو NTS-2312

 • نوع قیچی باغبانی : مدل انزو
 • ابعاد :
 • وزن :
 • نوع دسته :
 • نوع تیغه :
0 از 0
قیچی باغبانی نووا مدل انزو NTS-2312 مقایسه

130,000 تومان

قیچی میوه چینی سرکج نووا NTS-2390

 • نوع قیچی باغبانی : میوه چین سرکج
 • ابعاد :
 • وزن :
 • نوع دسته :
 • نوع تیغه :
0 از 0
قیچی میوه چینی سرکج نووا NTS-2390 مقایسه

50,500 تومان

قیچی چمن زن نووا NTS-2395

 • نوع قیچی باغبانی : چمن زن
 • ابعاد :
 • وزن :
 • نوع دسته :
 • نوع تیغه :
0 از 0
قیچی چمن زن نووا NTS-2395 مقایسه

88,000 تومان

شاخه زن دنده ای نووا NTS-2370

 • نوع قیچی باغبانی : شاخه زن دنده ای- دسته تلسکوپی
 • ابعاد :
 • وزن :
 • نوع دسته :
 • نوع تیغه :
0 از 0
شاخه زن دنده ای نووا NTS-2370 مقایسه

326,000 تومان

شاخه زن نووا NTS-2371

 • نوع قیچی باغبانی : شاخه زن- دسته ثابت
 • ابعاد :
 • وزن :
 • نوع دسته :
 • نوع تیغه :
0 از 0
شاخه زن نووا NTS-2371 مقایسه

770,000 تومان

شمشاد زن نووا NTS-2380

 • نوع قیچی باغبانی : شمشاد زن دسته ثابت
 • ابعاد :
 • وزن :
 • نوع دسته :
 • نوع تیغه :
0 از 0
شمشاد زن نووا NTS-2380 مقایسه

135,000 تومان

شمشاد زن نووا NTS-2381

 • نوع قیچی باغبانی : شمشاد زن- دسته تلسکوپی
 • ابعاد : 4 × 25 × 67 سانتی متر
 • وزن : 1350 گرم
 • نوع دسته : فلز
 • نوع تیغه : فولادی
0 از 0
شمشاد زن نووا NTS-2381 مقایسه

755,800 تومان

قیچی شمشاد زن برگر 4490

 • نوع قیچی باغبانی : شمشاد زن
 • ابعاد : 60cm
 • وزن : 1030g
 • نوع دسته : روکش دار
 • نوع تیغه : روکش کروم
0 از 0
قیچی شمشاد زن برگر 4490 مقایسه

1,040,000 تومان

قیچی پیرایش باغبانی برگر 27310

 • نوع قیچی باغبانی : پیرایش
 • ابعاد : 31cm
 • وزن : 250g
 • نوع دسته : روکش دار
 • نوع تیغه : فولادی کربن
0 از 0
قیچی پیرایش باغبانی برگر 27310 مقایسه

566,000 تومان

قیچی هرس برگر دسته بلند 4195

 • نوع قیچی باغبانی : هرس
 • ابعاد : 46cm
 • وزن : 740g
 • نوع دسته : محافظ دار
 • نوع تیغه : روکش کروم
0 از 0
قیچی هرس برگر دسته بلند 4195 مقایسه

1,230,000 تومان

قیچی برگر دسته بلند 4255

 • نوع قیچی باغبانی : مناسب فشار بالا با تیغه قابل تعویض
 • ابعاد : 85cm
 • وزن : 1530g
 • نوع دسته : دسته بلند
 • نوع تیغه : فولادی
0 از 0
قیچی برگر دسته بلند 4255 مقایسه

2,200,000 تومان

قیچی برگر دسته بلند 4280

 • نوع قیچی باغبانی : قابل تعویض
 • ابعاد : 70*32 cm
 • وزن : 1530g
 • نوع دسته : محافظ دار
 • نوع تیغه : آلومینیومی
0 از 0
قیچی برگر دسته بلند 4280 مقایسه

2,410,000 تومان

قیچی باغبانی برگر با تیغه قابل تعویض 1110

 • نوع قیچی باغبانی : تیغه قابل تعویض
 • ابعاد : 22cm
 • وزن : 250g
 • نوع دسته : روکش دار ارگونومیک
 • نوع تیغه : آلومینیومی
0 از 0
قیچی باغبانی برگر با تیغه قابل تعویض 1110 مقایسه

989,000 تومان

قیچی باغبانی برگر انگور چینی 1600

 • نوع قیچی باغبانی : انگورچینی
 • ابعاد : 19cm
 • وزن : 115g
 • نوع دسته : روکش دار
 • نوع تیغه : -
0 از 0
قیچی باغبانی برگر انگور چینی 1600 مقایسه

193,000 تومان

قیچی باغبانی برگر دستگیره از مواد ترکیبی 1766

 • نوع قیچی باغبانی : ساده
 • ابعاد : 21cm
 • وزن : 240g
 • نوع دسته : روکش دار ارگونومیک
 • نوع تیغه : -
0 از 0
قیچی باغبانی برگر دستگیره از مواد ترکیبی 1766 مقایسه

747,000 تومان

قیچی دسته بلند کامفورت برگر 800 میلیمتر 4272

 • نوع قیچی باغبانی : کامفورت با تیغه قابل تعویض
 • ابعاد : 80cm
 • وزن : 1330g
 • نوع دسته : محافظ دار
 • نوع تیغه : آلومینیومی
0 از 0
قیچی دسته بلند کامفورت برگر 800 میلیمتر 4272 مقایسه

1,530,000 تومان

قیچی شمشاد زن برگر 4520

 • نوع قیچی باغبانی : شمشاد زن
 • ابعاد : 55cm
 • وزن : 1300g
 • نوع دسته : روکش دار
 • نوع تیغه : فولادی
0 از 0
قیچی شمشاد زن برگر 4520 مقایسه

245,000 تومان

قیچی دسته بلند برگر 4260

 • نوع قیچی باغبانی : شاخه زن
 • ابعاد : 70cm
 • وزن : 1530g
 • نوع دسته : محافظ دار
 • نوع تیغه : آلومینیومی
0 از 0
قیچی دسته بلند برگر 4260 مقایسه

استعلام موجودی

قیچی پشم چین برگر 2711

 • نوع قیچی باغبانی : پشم چین
 • ابعاد : 31cm
 • وزن : 250g
 • نوع دسته : -
 • نوع تیغه : -
0 از 0
قیچی پشم چین برگر 2711 مقایسه

414,000 تومان

قیچی هرس برگر دسته بلند حرفه ای 4170

 • نوع قیچی باغبانی : هرس
 • ابعاد : 80cm
 • وزن : 1230g
 • نوع دسته : محافظ دار
 • نوع تیغه : فولادی
0 از 0
قیچی هرس برگر دسته بلند حرفه ای 4170 مقایسه

1,670,000 تومان

قیچی هرس برگر دسته بلند 4204

 • نوع قیچی باغبانی : هرس
 • ابعاد : 76cm
 • وزن : 1030g
 • نوع دسته : محافظ دار
 • نوع تیغه : فولادی
0 از 0
قیچی هرس برگر دسته بلند 4204 مقایسه

1,340,000 تومان

قیچی باغبانی برگر دستگیره ارگونومیک 1746

 • نوع قیچی باغبانی : ساده
 • ابعاد : -
 • وزن : -
 • نوع دسته : روکش دار ارگونومیک
 • نوع تیغه : -
0 از 0
قیچی باغبانی برگر دستگیره ارگونومیک 1746 مقایسه

747,000 تومان

قیچی هرس برگر دسته بلند 4200

 • نوع قیچی باغبانی : هرس
 • ابعاد : 60cm
 • وزن : 900g
 • نوع دسته : محافظ دار
 • نوع تیغه : فولادی
0 از 0
قیچی هرس برگر دسته بلند 4200 مقایسه

1,260,000 تومان

قیچی چمن برگر 2100

 • نوع قیچی باغبانی : چمن
 • ابعاد : 35cm
 • وزن : 355g
 • نوع دسته : مناسب چپ دست و راست دست
 • نوع تیغه : فولادی
0 از 0
قیچی چمن برگر 2100 مقایسه

652,000 تومان

قیچی چمن زنی برگر 2200

 • نوع قیچی باغبانی : چمن زنی
 • ابعاد : 30cm
 • وزن : 280g
 • نوع دسته : مناسب چپ دست و راست دست
 • نوع تیغه : فولادی
0 از 0
قیچی چمن زنی برگر 2200 مقایسه

556,000 تومان

قیچی باغبانی برگر 1050

 • نوع قیچی باغبانی : ساده
 • ابعاد : 22cm
 • وزن : 230g
 • نوع دسته : ارگونومیک
 • نوع تیغه : فولادی
0 از 0
قیچی باغبانی برگر 1050 مقایسه

572,000 تومان

قیچی هرس برگر دسته بلند 4360

 • نوع قیچی باغبانی : هرس
 • ابعاد : 70cm
 • وزن : 1230g
 • نوع دسته : محافظ دار
 • نوع تیغه : فولادی
0 از 0
قیچی هرس برگر دسته بلند 4360 مقایسه

1,520,000 تومان

قیچی باغبانی برگر 1744

 • نوع قیچی باغبانی : ساده
 • ابعاد : -
 • وزن : -
 • نوع دسته : روکش دار
 • نوع تیغه : فولادی
0 از 0
قیچی باغبانی برگر 1744 مقایسه

675,000 تومان

قیچی سندانی برگر 1902

 • نوع قیچی باغبانی : سندانی
 • ابعاد : 20cm
 • وزن : 270g
 • نوع دسته : ارگونومیک
 • نوع تیغه : فولادی
0 از 0
قیچی سندانی برگر 1902 مقایسه

719,000 تومان

قیچی باغبانی برگر 1700

 • نوع قیچی باغبانی : ساده
 • ابعاد : 22cm
 • وزن : 290g
 • نوع دسته : روکش دار و محافظ سرما
 • نوع تیغه : فولادی
0 از 0
قیچی باغبانی برگر 1700 مقایسه

526,000 تومان