جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

قیچی باغبانی با دستگیره های چرخشی 1010

 • نوع قیچی باغبانی : دستگیره چرخشی
0 از 0
قیچی باغبانی با دستگیره های چرخشی 1010 مقایسه

1,028,000 تومان

قیچی باغبانی با تیغه های قابل تعویض 1200 کد 1200

 • نوع قیچی باغبانی : تیغه های قابل تعویض
0 از 0
قیچی باغبانی با تیغه های قابل تعویض 1200 کد 1200 مقایسه

519,000 تومان

قیچی باغبانی برگر 1760 کد 1760

 • نوع قیچی باغبانی : ساده
0 از 0
قیچی باغبانی برگر 1760 کد 1760 مقایسه

435,100 تومان

قیچی شمشاد زن 4590 کد 4590

 • نوع قیچی باغبانی : شمشاد زن
0 از 0
قیچی شمشاد زن 4590 کد 4590 مقایسه

1,695,400 تومان

قیچی باغبانی نووا مدل اکو NTS-2310

 • نوع قیچی باغبانی : مدل اکو
0 از 0
قیچی باغبانی نووا مدل اکو NTS-2310 مقایسه

57,500 تومان

قیچی باغبانی نووا مدل سوپر NTS-2311

 • نوع قیچی باغبانی : مدل سوپر
0 از 0
قیچی باغبانی نووا مدل سوپر NTS-2311 مقایسه

180,000 تومان

قیچی باغبانی نووا مدل انزو NTS-2312

 • نوع قیچی باغبانی : مدل انزو
0 از 0
قیچی باغبانی نووا مدل انزو NTS-2312 مقایسه

130,000 تومان

قیچی میوه چینی سرکج نووا NTS-2390

 • نوع قیچی باغبانی : میوه چین سرکج
0 از 0
قیچی میوه چینی سرکج نووا NTS-2390 مقایسه

50,500 تومان

قیچی چمن زن نووا NTS-2395

 • نوع قیچی باغبانی : چمن زن
0 از 0
قیچی چمن زن نووا NTS-2395 مقایسه

88,000 تومان

شاخه زن دنده ای نووا NTS-2370

 • نوع قیچی باغبانی : شاخه زن دنده ای- دسته تلسکوپی
0 از 0
شاخه زن دنده ای نووا NTS-2370 مقایسه

326,000 تومان

شاخه زن نووا NTS-2371

 • نوع قیچی باغبانی : شاخه زن- دسته ثابت
0 از 0
شاخه زن نووا NTS-2371 مقایسه

340,000 تومان

شمشاد زن نووا NTS-2380

 • نوع قیچی باغبانی : شمشاد زن دسته ثابت
0 از 0
شمشاد زن نووا NTS-2380 مقایسه

135,000 تومان

شمشاد زن نووا NTS-2381

 • نوع قیچی باغبانی : شمشاد زن- دسته تلسکوپی
0 از 0
شمشاد زن نووا NTS-2381 مقایسه

420,000 تومان