جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

اره باغبانی خم دسته آلومینیومی نووا NTS-2335

 • سایز : 350 میلیمتر
 • جنس دسته : آلومینیوم
 • جنس تیغه : فولاد
 • تیغه : قابل تعویض
0 از 0
اره باغبانی خم دسته آلومینیومی نووا NTS-2335 مقایسه

134,800 تومان

اره باغبانی خم دسته چوبی نووا NTS-2333

 • سایز : 330 میلیمتر
 • جنس دسته : چوبی
 • جنس تیغه : فولاد
 • تیغه : قابل تعویض
0 از 0
اره باغبانی خم دسته چوبی نووا NTS-2333 مقایسه

142,800 تومان

اره باغبانی خم دسته پلاستیکی نووا NTS-2334

 • سایز : 330 میلیمتر
 • جنس دسته : آلومینیوم
 • جنس تیغه : فولاد
 • تیغه : قابل تعویض
0 از 0
اره باغبانی خم دسته پلاستیکی نووا NTS-2334 مقایسه

122,800 تومان

اره باغبانی صاف دسته آلومینیومی نووا NTS-2324

 • سایز : 240 میلیمتر
 • جنس دسته : آلومینیوم
 • جنس تیغه : فولاد
 • تیغه : قابل تعویض
0 از 0
اره باغبانی صاف دسته آلومینیومی نووا NTS-2324 مقایسه

117,800 تومان

اره باغبانی صاف دسته پلاستیکی نووا NTS-2224

 • سایز : 240 میلیمتر
 • جنس دسته : پلاستیکی
 • جنس تیغه : فولاد
 • تیغه : قابل تعویض
0 از 0
اره باغبانی صاف دسته پلاستیکی نووا NTS-2224 مقایسه

105,800 تومان

اره باغبانی تاشو نووا NTS-2321

 • سایز : 210میلیمتر
 • جنس دسته : پلاستیکی
 • جنس تیغه : فولاد
 • تیغه : قابل تعویض
0 از 0
اره باغبانی تاشو نووا NTS-2321 مقایسه

85,800 تومان

اره باغبانی تاشو نووا NTS-2212

 • سایز : 120میلیمتر
 • جنس دسته : پلاستیکی
 • جنس تیغه : فولاد
 • تیغه : قابل تعویض
0 از 0
اره باغبانی تاشو نووا NTS-2212 مقایسه

82,800 تومان

اره باغبانی خم چند کاره نووا NTS-2338

 • سایز : 380 میلیمتر
 • جنس دسته : پلاستیکی
 • جنس تیغه : فولاد
 • تیغه : قابل تعویض
0 از 0
اره باغبانی خم چند کاره نووا NTS-2338 مقایسه

143,800 تومان

اره زنجیری اولیومک مدل 941CX کد 50179101E1

 • سایز : 41cm
 • جنس دسته : پلاستیکی
 • جنس تیغه : فولاد
 • تیغه :
0 از 0
اره زنجیری اولیومک مدل 941CX کد 50179101E1 مقایسه

5,240,000 تومان

اره زنجیری اولیومک مدل GS 200 E کد 51039011

 • سایز : 41cm
 • جنس دسته : پلاستیکی
 • جنس تیغه : فولاد
 • تیغه :
0 از 0
اره زنجیری اولیومک مدل GS 200 E کد 51039011 مقایسه

2,390,000 تومان

اره زنجیری اولیومک مدل GS 35 C کد 50249101E1

 • سایز : 35cm
 • جنس دسته : پلاستیکی
 • جنس تیغه :
 • تیغه :
0 از 0
اره زنجیری اولیومک مدل GS 35 C کد 50249101E1 مقایسه

3,950,000 تومان

اره زنجیری اولیومک مدل GSH 51 کد 50319002E1

 • سایز : 51cm
 • جنس دسته :
 • جنس تیغه :
 • تیغه :
0 از 0
اره زنجیری اولیومک مدل GSH 51 کد 50319002E1 مقایسه

3,310,000 تومان

اره زنجیری اولیومک مدل GSH 56 کد 50329003E1

 • سایز : 56cm
 • جنس دسته :
 • جنس تیغه :
 • تیغه :
0 از 0
اره زنجیری اولیومک مدل GSH 56 کد 50329003E1 مقایسه

3,600,000 تومان