0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQB-90P

 • حداکثر فشار (بار) : 135
 • توان مصرفی : 1.5kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.36
0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQB-90P مقایسه

2,184,000 تومان

پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQA-130P

 • حداکثر فشار (بار) : 195
 • توان مصرفی : 2.5kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.42
0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQA-130P مقایسه

4,318,000 تومان

پمپ کارواش خانگی Stream YLQ-26S-100C

 • حداکثر فشار (بار) : 100
 • توان مصرفی : 1.4kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.33
0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream YLQ-26S-100C مقایسه

886,000 تومان

کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD117

 • حداکثر فشار (بار) : 110
 • توان مصرفی : 1.3kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 390
0 از 0
کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD117 مقایسه

2,800,000 تومان

کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD391

 • حداکثر فشار (بار) : 135
 • توان مصرفی : 1.8kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 440
0 از 0
کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD391 مقایسه

5,398,000 تومان

کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD491

 • حداکثر فشار (بار) : 145
 • توان مصرفی : 2.1kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 450
0 از 0
کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD491 مقایسه

6,980,000 تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX100

 • حداکثر فشار (بار) : 100
 • توان مصرفی : 1.3kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 360
0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX100 مقایسه

% 54,978,000

4,729,100 تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX110B

 • حداکثر فشار (بار) : 110
 • توان مصرفی : 1.4kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 360
0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX110B مقایسه

6,156,000 تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX120LP

 • حداکثر فشار (بار) : 120
 • توان مصرفی : 1.5kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 360
0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX120LP مقایسه

7,678,800 تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX130BP

 • حداکثر فشار (بار) : 130
 • توان مصرفی : 1.7kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 370
0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX130BP مقایسه

7,300,000 تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX130L

 • حداکثر فشار (بار) : 130
 • توان مصرفی : 1.8kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 370
0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX130L مقایسه

استعلام موجودی

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX150L

 • حداکثر فشار (بار) : 150
 • توان مصرفی : 2.1kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 420
0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX150L مقایسه

14,127,600 تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX160RG

 • حداکثر فشار (بار) : 160
 • توان مصرفی : 2.5kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 500
0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX160RG مقایسه

21,386,400 تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX120

 • حداکثر فشار (بار) :
 • توان مصرفی : kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت :
0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX120 مقایسه

7,560,000 تومان

کارواش خانگی کارچر مدل k2 premium 16733040

 • حداکثر فشار (بار) : 20-110
 • توان مصرفی : 1,4kw
 • گرم کن (هیتر) : ندارد
 • آب مصرفی در ساعت : 360 لیتر در ساعت
0 از 0
 کارواش خانگی کارچر مدل k2 premium 16733040 مقایسه

6,900,000 تومان

کارواش خانگی کارچر مدل k2 compact

 • حداکثر فشار (بار) : 110
 • توان مصرفی : 1,4kw
 • گرم کن (هیتر) : ندارد
 • آب مصرفی در ساعت : 360 لیتر در ساعت
0 از 0
 کارواش خانگی کارچر مدل k2 compact مقایسه

3,670,000 تومان

کارواش خانگی کارچر 130 بار مدل k4 compact home 16375030

 • حداکثر فشار (بار) : 20 تا 130 بار
 • توان مصرفی : 1800 وات
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 420 لیتر در ساعت
0 از 0
 کارواش خانگی کارچر 130 بار مدل k4 compact home 16375030 مقایسه

6,500,000 تومان

کارواش خانگی کارچر 110 بار مدل k2 compact car 16735060

 • حداکثر فشار (بار) : 110 بار
 • توان مصرفی : 1400 وات
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 360 لیتر در ساعت
0 از 0
 کارواش خانگی کارچر 110 بار مدل k2 compact car 16735060 مقایسه

3,900,000 تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX140HL

 • حداکثر فشار (بار) : 140
 • توان مصرفی : 2.4KW
 • گرم کن (هیتر) : دارد
 • آب مصرفی در ساعت : 0.48
0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX140HL مقایسه

56,350,800 تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX200HDX

 • حداکثر فشار (بار) : 200
 • توان مصرفی : 9.2KW
 • گرم کن (هیتر) : دارد
 • آب مصرفی در ساعت : 1.26
0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX200HDX مقایسه

189,306,000 تومان