جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

متر لیزری بوش مدل GLM 30

 • نوع متر : لیزری
 • رنج اندازه گیری : 0,15 – 30,00 متر
 • دقت اندازه گیری : ± 2 میلی متر
 • واحد اندازه گیری : متر+ سانتیمتر
 • امکانات ویژه :
0 از 0
متر لیزری بوش مدل GLM 30 مقایسه

870,000 تومان

متر لیزری بوش مدل GLM 40

 • نوع متر : لیزری
 • رنج اندازه گیری : 0,15 – 40,00 متر
 • دقت اندازه گیری : ‎± 1.5 میلیمتر
 • واحد اندازه گیری : متر+سانتیمتر/فوت+اینچ
 • امکانات ویژه :
0 از 0
متر لیزری بوش مدل GLM 40 مقایسه

1,270,000 تومان

متر 3 متری نووا NTT-3016

 • نوع متر : نوار فلزی
 • رنج اندازه گیری : 3 متری
 • دقت اندازه گیری : میلیمتر
 • واحد اندازه گیری : سانتیمتر
 • امکانات ویژه : -
0 از 0
متر 3 متری نووا NTT-3016 مقایسه

33,000 تومان

متر 5 متری نووا NTT-5025

 • نوع متر : نوار فلزی
 • رنج اندازه گیری : 5 متری
 • دقت اندازه گیری : میلیمتر
 • واحد اندازه گیری : سانتیمتر
 • امکانات ویژه : -
0 از 0
متر 5 متری نووا NTT-5025 مقایسه

46,000 تومان

متر 5.5 متری نووا NTT-5525

 • نوع متر : نوار فلزی
 • رنج اندازه گیری : 5.5 متری
 • دقت اندازه گیری : میلیمتر
 • واحد اندازه گیری : سانتیمتر
 • امکانات ویژه : -
0 از 0
متر 5.5 متری نووا NTT-5525 مقایسه

30,000 تومان

متر 7.5 متری نووا NTT-7525

 • نوع متر : نوار فلزی
 • رنج اندازه گیری : 7.5 متری
 • دقت اندازه گیری : میلیمتر
 • واحد اندازه گیری : سانتیمتر
 • امکانات ویژه : -
0 از 0
متر 7.5 متری نووا NTT-7525 مقایسه

46,000 تومان

متر 3 متری نووا NTT-9650

 • نوع متر : نوار فلزی
 • رنج اندازه گیری : 3 متر
 • دقت اندازه گیری : میلیمتر
 • واحد اندازه گیری : سانتیمتر
 • امکانات ویژه : با دقت Class II
0 از 0
متر 3 متری نووا NTT-9650 مقایسه

22,500 تومان

متر 5 متری نووا NTT-9651

 • نوع متر : نوار فلزی
 • رنج اندازه گیری : 5 متری
 • دقت اندازه گیری : میلیمتر
 • واحد اندازه گیری : سانتیمتر
 • امکانات ویژه : با دقت Class II
0 از 0
متر 5 متری نووا NTT-9651 مقایسه

35,500 تومان

متر 5.5 متری نووا NTT-9652

 • نوع متر : نوار فلزی
 • رنج اندازه گیری : 5.5 متری
 • دقت اندازه گیری : میلیمتر
 • واحد اندازه گیری : سانتیمتر
 • امکانات ویژه : با دقت Class II
0 از 0
متر 5.5 متری نووا NTT-9652 مقایسه

38,500 تومان

متر 7.5 متری نووا NTT-9653

 • نوع متر : نوار فلزی
 • رنج اندازه گیری : 7.5 میلیمتر
 • دقت اندازه گیری : میلیمتر
 • واحد اندازه گیری : سانتیمتر
 • امکانات ویژه : با دقت Class II
0 از 0
متر 7.5 متری نووا NTT-9653 مقایسه

49,500 تومان

متر فایبر گلاس نووا NTT-1520

 • نوع متر : فایبرگلاس
 • رنج اندازه گیری : 20 متری
 • دقت اندازه گیری : میلیمتر و سانتیمتر
 • واحد اندازه گیری : سانتیمتر
 • امکانات ویژه : نوار دو رنگ با چاپ دو طرفه
0 از 0
متر فایبر گلاس نووا NTT-1520 مقایسه

59,800 تومان

متر فایبر گلاس نووا NTT-1530

 • نوع متر : فایبرگلاس
 • رنج اندازه گیری : 30 متری
 • دقت اندازه گیری : میلیمتر و سانتیمتر
 • واحد اندازه گیری : سانتیمتر
 • امکانات ویژه : نوار دو رنگ با چاپ دو طرفه
0 از 0
متر فایبر گلاس نووا NTT-1530 مقایسه

73,800 تومان

متر فایبر گلاس نووا NTT-1550

 • نوع متر : فایبرگلاس
 • رنج اندازه گیری : 50 متری
 • دقت اندازه گیری : میلیمتر و سانتیمتر
 • واحد اندازه گیری : سانتیمتر
 • امکانات ویژه : نوار دو رنگ با چاپ دو طرفه
0 از 0
متر فایبر گلاس نووا NTT-1550 مقایسه

93,800 تومان

متر استیل نووا NTT-1521

 • نوع متر : استیل
 • رنج اندازه گیری : 30 متری
 • دقت اندازه گیری : میلیمتر
 • واحد اندازه گیری : سانتیمتر
 • امکانات ویژه : سیستم جمع کن تیغه
0 از 0
متر استیل نووا NTT-1521 مقایسه

132,500 تومان

متر استیل نووا NTT-1522

 • نوع متر : استیل
 • رنج اندازه گیری : 50 متری
 • دقت اندازه گیری : میلیمتر
 • واحد اندازه گیری : سانتیمتر
 • امکانات ویژه : سیستم جمع کن تیغه
0 از 0
متر استیل نووا NTT-1522 مقایسه

172,500 تومان

متر 5/5 متری نووا NTT-3063

 • نوع متر : کمپرس
 • رنج اندازه گیری : 5.5 متری
 • دقت اندازه گیری : میلیمتر
 • واحد اندازه گیری : سانتیمتر
 • امکانات ویژه : خوش دست ترین متر بازار
0 از 0
متر 5/5 متری نووا NTT-3063 مقایسه

37,500 تومان

متر 7/5 متری نووا NTT-3064

 • نوع متر : کمپرس
 • رنج اندازه گیری : 7.5 متری
 • دقت اندازه گیری : میلیمتر
 • واحد اندازه گیری : سانتیمتر
 • امکانات ویژه : خوش دست ترین متر بازار
0 از 0
متر 7/5 متری نووا NTT-3064 مقایسه

48,500 تومان

متر 10 متری نووا NTT-3065

 • نوع متر : کمپرس
 • رنج اندازه گیری : 10 متری
 • دقت اندازه گیری : میلیمتر
 • واحد اندازه گیری : سانتیمتر
 • امکانات ویژه : خوش دست ترین متر بازار
0 از 0
متر 10 متری نووا NTT-3065 مقایسه

58,500 تومان

متر لیزری نووا NTM-5150

 • نوع متر : لیزری
 • رنج اندازه گیری : تــا 50 متر
 • دقت اندازه گیری : 1.5 میلیمتر
 • واحد اندازه گیری : متر+سانتیمتر/فوت+اینچ
 • امکانات ویژه : محاسبه یه واحد
0 از 0
متر لیزری نووا NTM-5150 مقایسه

598,000 تومان