جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 13 اینچ Mano MT13

 • ابعاد جعبه : 13.9 × 15.5 × 32 سانتی متر
 • وزن : 602 گرم
 • جنس جعبه ابزار : پلاستیکی
 • قفل : دارد_1عدد
0 از 0
جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 13 اینچ Mano MT13 مقایسه

85,000 تومان

جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 16 اینچ Mano MT16

 • ابعاد جعبه : 18.6 × 21.2 × 41.3 سانتی متر
 • وزن : 1235 گرم
 • جنس جعبه ابزار : پلاستیکی
 • قفل : دارد_2عدد
0 از 0
جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 16 اینچ Mano MT16 مقایسه

175,200 تومان

جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 22 اینچ Mano MT22

 • ابعاد جعبه : 56 سانتیمتر
 • وزن : -
 • جنس جعبه ابزار : پلاستیکی
 • قفل : دارد_2عدد
0 از 0
جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 22 اینچ Mano MT22 مقایسه

377,550 تومان

جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 13 اینچ Mano MG13

 • ابعاد جعبه : 147×187×33 mm
 • وزن :
 • جنس جعبه ابزار : پلاستیکی
 • قفل : دارد_1عدد
0 از 0
 جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 13 اینچ Mano MG13 مقایسه

104,100 تومان

جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 16 اینچ Mano MG16

 • ابعاد جعبه : 194×239×434 mm
 • وزن : -
 • جنس جعبه ابزار : پلاستیکی
 • قفل : دارد_1عدد
0 از 0
 جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 16 اینچ Mano MG16 مقایسه

185,250 تومان

جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 19 اینچ Mano MG19

 • ابعاد جعبه : 250×263×494 mm
 • وزن : -
 • جنس جعبه ابزار : پلاستیکی
 • قفل : دارد_2عدد
0 از 0
 جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 19 اینچ Mano MG19 مقایسه

270,750 تومان

جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 22 اینچ Mano MG22

 • ابعاد جعبه : 293×310×582 mm
 • وزن : -
 • جنس جعبه ابزار : پلاستیکی
 • قفل : دارد_2عدد
0 از 0
 جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 22 اینچ Mano MG22 مقایسه

310,000 تومان

جعبه ابزار استرانگو با قفل فلزی 16 اینچ AbzarSara SM01

 • ابعاد جعبه : 395×210×177 mm
 • وزن : 1125 gr
 • جنس جعبه ابزار : پلاستیکی
 • قفل : دارد_1عدد
0 از 0
جعبه ابزار استرانگو با قفل فلزی 16 اینچ AbzarSara SM01 مقایسه

98,800 تومان

جعبه ابزار استرانگو با قفل فلزی 18 اینچ AbzarSara SM02

 • ابعاد جعبه : 458×233×247 mm
 • وزن : 1801 gr
 • جنس جعبه ابزار : پلاستیکی
 • قفل : دارد_2عدد
0 از 0
جعبه ابزار استرانگو با قفل فلزی 18 اینچ AbzarSara SM02 مقایسه

156,700 تومان

جعبه ابزار استرانگو با قفل فلزی 21 اینچ AbzarSara SM03

 • ابعاد جعبه : 535×276×267 mm
 • وزن : 2516 gr
 • جنس جعبه ابزار : پلاستیکی
 • قفل : دارد_2عدد
0 از 0
جعبه ابزار استرانگو با قفل فلزی 21 اینچ AbzarSara SM03 مقایسه

213,700 تومان

جعبه ابزار استرانگو با قفل پلاستیکی 16 اینچ AbzarSara SP01

 • ابعاد جعبه : 16inch
 • وزن : -
 • جنس جعبه ابزار : پلاستیکی
 • قفل : دارد_1عدد
0 از 0
جعبه ابزار استرانگو با قفل پلاستیکی 16 اینچ AbzarSara SP01 مقایسه

79,000 تومان

جعبه ابزار استرانگو با قفل پلاستیکی 18 اینچ AbzarSara SP02

 • ابعاد جعبه : 18inch
 • وزن : -
 • جنس جعبه ابزار : پلاستیکی
 • قفل : دارد_1عدد
0 از 0
جعبه ابزار استرانگو با قفل پلاستیکی 18 اینچ AbzarSara SP02 مقایسه

118,700 تومان

جعبه ابزار استرانگو با قفل پلاستیکی 21 اینچ AbzarSara SP03

 • ابعاد جعبه : 21inch
 • وزن : -
 • جنس جعبه ابزار : پلاستیکی
 • قفل : دارد_2عدد
0 از 0
جعبه ابزار استرانگو با قفل پلاستیکی 21 اینچ AbzarSara SP03 مقایسه

174,000 تومان

جعبه ابزار کامپکتو با اورگانایزر 16 اینچ AbzarSara CP01

 • ابعاد جعبه : 379×265×223 mm
 • وزن : 2060 gr
 • جنس جعبه ابزار : پلاستیکی
 • قفل : دارد_2عدد
0 از 0
جعبه ابزار کامپکتو با اورگانایزر 16 اینچ AbzarSara CP01 مقایسه

190,000 تومان

جعبه ابزار کامپکتو با اورگانایزر 20 اینچ AbzarSara CP02

 • ابعاد جعبه : 499×290×244 mm
 • وزن : 3030 gr
 • جنس جعبه ابزار : پلاستیکی
 • قفل : دارد_2عدد
0 از 0
جعبه ابزار کامپکتو با اورگانایزر 20 اینچ AbzarSara CP02 مقایسه

246,000 تومان

جعبه ابزار متا با قفل فلزی 19 اینچ AbzarSara ML03

 • ابعاد جعبه : 480×255×230 mm
 • وزن : 1605 gr
 • جنس جعبه ابزار : پلاستیکی
 • قفل : دارد_2عدد
0 از 0
جعبه ابزار متا با قفل فلزی 19 اینچ AbzarSara ML03 مقایسه

142,500 تومان

جعبه ابزار متا با قفل فلزی 24 اینچ AbzarSara ML05

 • ابعاد جعبه : 607×314×277 mm
 • وزن : 2953 gr
 • جنس جعبه ابزار : پلاستیکی
 • قفل : دارد_2عدد
0 از 0
جعبه ابزار متا با قفل فلزی 24 اینچ AbzarSara ML05 مقایسه

257,500 تومان

جعبه ابزار اکنو با قفل پلاستیکی 16 اینچ AbzarSara PE02

 • ابعاد جعبه : 16inch
 • وزن : -
 • جنس جعبه ابزار : پلاستیکی
 • قفل : دارد_2عدد
0 از 0
جعبه ابزار اکنو با قفل پلاستیکی 16 اینچ AbzarSara PE02 مقایسه

60,800 تومان

جعبه ابزار اکنو با قفل پلاستیکی 19 اینچ AbzarSara PE03

 • ابعاد جعبه : 19inch
 • وزن : -
 • جنس جعبه ابزار : پلاستیکی
 • قفل : دارد_2عدد
0 از 0
جعبه ابزار اکنو با قفل پلاستیکی 19 اینچ AbzarSara PE03 مقایسه

94,500 تومان

جعبه ابزار ای بی زد مدل ABZH14 HOBBY

 • ابعاد جعبه : 340x272x341 میلیمتر
 • وزن :
 • جنس جعبه ابزار : پلاستیکی
 • قفل : دارد_1عدد
0 از 0
جعبه ابزار ای بی زد مدل ABZH14 HOBBY مقایسه

408,800 تومان

جعبه ابزار ای بی زد ABZYN15

 • ابعاد جعبه : 213 * 394 * 216 میلیمتر
 • وزن : 1150 گرم
 • جنس جعبه ابزار : پلاستیکی
 • قفل : دارد_2عدد
0 از 0
جعبه ابزار ای بی زد ABZYN15 مقایسه

105,800 تومان

جعیه ابزار ای بی زد با قفل فلزی ABZJMT16

 • ابعاد جعبه : 224*212*412 میلی متر
 • وزن : 1200 گرم
 • جنس جعبه ابزار : پلاستیکی
 • قفل : دارد_2عدد
0 از 0
جعیه ابزار ای بی زد با قفل فلزی ABZJMT16 مقایسه

129,900 تومان

جعبه ابزار ای بی زد با قفل فلزی ABZJMT19

 • ابعاد جعبه : طول: 48، عرض: 20، ارتفاع: 31.5 سانتی متر
 • وزن : 2010 گرم
 • جنس جعبه ابزار : پلاستیکی
 • قفل : دارد_2عدد
0 از 0
جعبه ابزار ای بی زد با قفل فلزی ABZJMT19 مقایسه

175,900 تومان

جعبه ابزار بلند حرفه ای ای بی زد ABZJPT16

 • ابعاد جعبه : -
 • وزن : -
 • جنس جعبه ابزار : پلاستیکی
 • قفل : دارد_2عدد
0 از 0
جعبه ابزار بلند حرفه ای ای بی زد ABZJPT16 مقایسه

111,500 تومان