0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

هواکش بین کانالی 10 سانت بی صدا S-P سری TD160-100 SILENT

 • سایز دهانه : 100mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 10 سانت بی صدا S-P سری TD160-100 SILENT مقایسه

2,180,000 تومان

هواکش بین کانالی 12 سانت S-P سری TD350-125

 • سایز دهانه : 120mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 12 سانت S-P سری TD350-125 مقایسه

استعلام موجودی

هواکش بین کانالی 15 سانت S-P سری TD500-150

 • سایز دهانه : 150mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 15 سانت S-P سری TD500-150 مقایسه

استعلام موجودی

هواکش بین کانالی 15 سانت بی صدا S-P سری TD500-150 SILENT

 • سایز دهانه : 150mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 15 سانت بی صدا S-P سری TD500-150 SILENT مقایسه

8,500,000 تومان

هواکش بین کانالی 20 سانت S-P سری TD800-200

 • سایز دهانه : 200mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 850
 • شدت صدا ( dB ) : 34
0 از 0
هواکش بین کانالی 20 سانت S-P سری TD800-200 مقایسه

استعلام موجودی

هواکش بین کانالی 25 سانت S-P سری TD1300-250

 • سایز دهانه : 250mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 25 سانت S-P سری TD1300-250 مقایسه

استعلام موجودی

فن بین کانالی 31 سانت S-P سری TD2000-315

 • سایز دهانه : 315mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
فن بین کانالی 31 سانت S-P سری TD2000-315 مقایسه

8,459,100 تومان

هواکش بین کانالی 35 سانت S-P سری TD4000-355

 • سایز دهانه : 355mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : تک دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 35 سانت S-P سری TD4000-355 مقایسه

استعلام موجودی

هواکش بین کانالی 40 سانت S-P سری TD6000-400

 • سایز دهانه : 400mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 6000
 • شدت صدا ( dB ) : 43
0 از 0
هواکش بین کانالی 40 سانت S-P سری TD6000-400 مقایسه

29,730,000 تومان

هواکش بین کانالی 10 سانت بکوارد S-P سری VENT-100L VE

 • سایز دهانه : 100mm
 • جنس بدنه : فلز
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : تک دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 10 سانت بکوارد S-P سری VENT-100L VE مقایسه

3,293,920 تومان

فن بین کانالی 15سانت بکوارد S-P سری VENT-150L VE

 • سایز دهانه : 150mm
 • جنس بدنه : فلز
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : تک دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
فن بین کانالی 15سانت بکوارد S-P سری VENT-150L VE مقایسه

2,728,080 تومان

هواکش بین کانالی 20 سانت بکوارد S-P سری VENT-200L VE

 • سایز دهانه : 200mm
 • جنس بدنه : فلز
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : تک دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 20 سانت بکوارد S-P سری VENT-200L VE مقایسه

2,984,400 تومان

هواکش بین کانالی 31 سانت بکوارد S-P سری VENT-315L VE

 • سایز دهانه : 315mm
 • جنس بدنه : فلز
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : تک دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 31 سانت بکوارد S-P سری VENT-315L VE مقایسه

3,853,800 تومان

هواکش بین کانالی 10سانت زیلابگ GF-100

 • سایز دهانه : 100mm
 • جنس بدنه : فلز
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2180
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 290
 • شدت صدا ( dB ) : 47
0 از 0
هواکش بین کانالی 10سانت زیلابگ GF-100 مقایسه

% 31,859,000

1,793,000 تومان

داکت فن 12سانت زیلابگ GF-125

 • سایز دهانه : 125mm
 • جنس بدنه : فلز
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2330
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 405
 • شدت صدا ( dB ) : 47
0 از 0
داکت فن 12سانت زیلابگ GF-125 مقایسه

% 42,002,000

1,921,920 تومان

هواکش بین کانالی 15سانت زیلابگ GF-150

 • سایز دهانه : 150mm
 • جنس بدنه : فلز
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2460
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 720
 • شدت صدا ( dB ) : 52
0 از 0
هواکش بین کانالی 15سانت زیلابگ GF-150 مقایسه

2,200,000 تومان

هواکش بین کانالی 20سانت زیلابگ GF-200

 • سایز دهانه : 200mm
 • جنس بدنه : فلز
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2550
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1000
 • شدت صدا ( dB ) : 54
0 از 0
هواکش بین کانالی 20سانت زیلابگ GF-200 مقایسه

% 42,629,000

2,523,840 تومان

هواکش بین کانالی 25سانت زیلابگ GF-250

 • سایز دهانه : 250mm
 • جنس بدنه : فلز
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2580
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1105
 • شدت صدا ( dB ) : 54
0 از 0
هواکش بین کانالی 25سانت زیلابگ GF-250 مقایسه

% 42,728,000

2,618,880 تومان

هواکش بین کانالی 31سانت زیلابگ GF-315

 • سایز دهانه : 315mm
 • جنس بدنه : فلز
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2300
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1875
 • شدت صدا ( dB ) : 56
0 از 0
هواکش بین کانالی 31سانت زیلابگ GF-315 مقایسه

3,740,000 تومان

هواکش 10 سانت بین کانالی دمنده VLN-10C2S

 • سایز دهانه : 100mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2650
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 280
 • شدت صدا ( dB ) : 50
0 از 0
هواکش 10 سانت بین کانالی دمنده VLN-10C2S مقایسه

550,000 تومان

هواکش 12 سانت بین کانالی دمنده VLN-12C2S

 • سایز دهانه : 120mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : تک دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 370
 • شدت صدا ( dB ) : 50
0 از 0
هواکش 12 سانت بین کانالی دمنده VLN-12C2S مقایسه

604,000 تومان

هواکش 15 سانت بین کانالی دمنده VLN-15C2S

 • سایز دهانه : 150mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : تک دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 440
 • شدت صدا ( dB ) : 49
0 از 0
هواکش 15 سانت بین کانالی دمنده VLN-15C2S مقایسه

660,000 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4E-350

 • سایز دهانه : 350mm
 • جنس بدنه : استیل
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 1400
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 2450
 • شدت صدا ( dB ) : 60
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4E-350 مقایسه

% 42,409,000

2,312,640 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4E-400

 • سایز دهانه : 400mm
 • جنس بدنه : استیل
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 1400
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 3955
 • شدت صدا ( dB ) : 60
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4E-400 مقایسه

% 42,904,000

2,787,840 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4D-400

 • سایز دهانه : 400mm
 • جنس بدنه : استیل
 • برق : سه فاز
 • دور موتور در دقیقه : 1400
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 3920
 • شدت صدا ( dB ) : 60
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4D-400 مقایسه

% 42,904,000

2,787,840 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4E-450

 • سایز دهانه : 450mm
 • جنس بدنه : فلز
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 1400
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 5365
 • شدت صدا ( dB ) : 60
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4E-450 مقایسه

% 43,223,000

3,094,080 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 6E-450

 • سایز دهانه : 450mm
 • جنس بدنه : استیل
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 900
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 3775
 • شدت صدا ( dB ) : 60
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 6E-450 مقایسه

% 43,223,000

3,094,080 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4D-450

 • سایز دهانه : 450mm
 • جنس بدنه : استیل
 • برق : سه فاز
 • دور موتور در دقیقه : 1400
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 5415
 • شدت صدا ( dB ) : 60
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4D-450 مقایسه

% 43,223,000

3,094,080 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4E-500

 • سایز دهانه : 500mm
 • جنس بدنه : استیل
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 1400
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 7155
 • شدت صدا ( dB ) : 60
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4E-500 مقایسه

% 43,630,000

3,484,800 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 6E-500

 • سایز دهانه : 500mm
 • جنس بدنه : استیل
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 900
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 5705
 • شدت صدا ( dB ) : 60
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 6E-500 مقایسه

% 43,630,000

3,484,800 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4D-500

 • سایز دهانه : 500mm
 • جنس بدنه : استیل
 • برق : سه فاز
 • دور موتور در دقیقه : 1400
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 7395
 • شدت صدا ( dB ) : 60
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4D-500 مقایسه

% 43,630,000

3,484,800 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4E-600

 • سایز دهانه : 600mm
 • جنس بدنه : استیل
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 1400
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 10040
 • شدت صدا ( dB ) : 60
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4E-600 مقایسه

% 45,049,000

4,847,040 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4D-600

 • سایز دهانه : 600mm
 • جنس بدنه : استیل
 • برق : سه فاز
 • دور موتور در دقیقه : 1400
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 11000
 • شدت صدا ( dB ) : 60
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4D-600 مقایسه

% 45,049,000

4,847,040 تومان

هواکش 15 سانت بین کانالی دمنده VLN-15C2S-hp

 • سایز دهانه : 150mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2460
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 720
 • شدت صدا ( dB ) : 62
0 از 0
هواکش 15 سانت بین کانالی دمنده VLN-15C2S-hp مقایسه

1,239,000 تومان

هواکش 20 سانت بین کانالی دمنده VLN-20C2S

 • سایز دهانه : 200mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2350
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 850
 • شدت صدا ( dB ) : 60
0 از 0
هواکش 20 سانت بین کانالی دمنده VLN-20C2S مقایسه

1,372,000 تومان

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO 125

 • سایز دهانه : 125mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 1535
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 230
 • شدت صدا ( dB ) : 29
0 از 0
هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO 125 مقایسه

3,508,000 تومان

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 100

 • سایز دهانه : 100mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 3018
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 300
 • شدت صدا ( dB ) : 47
0 از 0
هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 100 مقایسه

2,414,000 تومان

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 125

 • سایز دهانه : 125mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 3036
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 465
 • شدت صدا ( dB ) : 52
0 از 0
هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 125 مقایسه

2,766,000 تومان

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 150

 • سایز دهانه : 150mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 3018
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 602
 • شدت صدا ( dB ) : 47
0 از 0
هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 150 مقایسه

3,581,000 تومان

هواکش بین کانالی بلابرگ مدل Iso mix 200

 • سایز دهانه : 200mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2000
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 790
 • شدت صدا ( dB ) : 31
0 از 0
هواکش بین کانالی بلابرگ مدل Iso mix 200 مقایسه

12,924,000 تومان

هواکش بین کانالی بلابرگ مدل Iso mix 250

 • سایز دهانه : 250mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 1960
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1035
 • شدت صدا ( dB ) : 34
0 از 0
هواکش بین کانالی بلابرگ مدل Iso mix 250 مقایسه

16,395,000 تومان

هواکش بین کانالی بلابرگ مدل Iso mix 315

 • سایز دهانه : 315mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2120
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1510
 • شدت صدا ( dB ) : 36
0 از 0
هواکش بین کانالی بلابرگ مدل Iso mix 315 مقایسه

22,614,000 تومان

داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 100

 • سایز دهانه : 100mm
 • جنس بدنه : گالوانیزه
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2820
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 250
 • شدت صدا ( dB ) : 47
0 از 0
داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 100 مقایسه

3,888,000 تومان

داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 150

 • سایز دهانه : 150mm
 • جنس بدنه : گالوانیزه
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2770
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 455
 • شدت صدا ( dB ) : 47
0 از 0
داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 150 مقایسه

4,912,000 تومان

داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 200

 • سایز دهانه : 200mm
 • جنس بدنه : گالوانیزه
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2740
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1000
 • شدت صدا ( dB ) : 50
0 از 0
داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 200 مقایسه

6,160,000 تومان

داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 250

 • سایز دهانه : 250mm
 • جنس بدنه : گالوانیزه
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2550
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1100
 • شدت صدا ( dB ) : 52
0 از 0
داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 250 مقایسه

8,800,000 تومان

داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 315

 • سایز دهانه : 315mm
 • جنس بدنه : گالوانیزه
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2870
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1580
 • شدت صدا ( dB ) : 54
0 از 0
داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 315 مقایسه

13,200,000 تومان

داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 150 FR

 • سایز دهانه : 150mm
 • جنس بدنه : گالوانیزه
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2770
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 455
 • شدت صدا ( dB ) : 47
0 از 0
داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 150 FR مقایسه

5,454,000 تومان

داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 200 FR

 • سایز دهانه : 200mm
 • جنس بدنه : گالوانیزه
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2740
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1000
 • شدت صدا ( dB ) : 50
0 از 0
داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 200 FR مقایسه

6,380,000 تومان

داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 250 FR

 • سایز دهانه : 250mm
 • جنس بدنه : گالوانیزه
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2770
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1070
 • شدت صدا ( dB ) : 52
0 از 0
داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 250 FR مقایسه

9,210,000 تومان