فروش ویژه
منو
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

کولر سلولزی انرژی پالا EC0750

 • سیسستم سرمایشی : تبخیری
 • برق : تکفاز
 • هوادهی (متر مکعب در ساعت) : 7990
 • ابعاد : 111x90x90 سانتیمتر
0 از 0
کولر سلولزی انرژی پالا EC0750 مقایسه

4,196,500 تومان

کولر سلولزی انرژی پالا EC0600

 • سیسستم سرمایشی : تبخیری
 • برق : تکفاز
 • هوادهی (متر مکعب در ساعت) : 6460
 • ابعاد : 99x90x90 سانتیمتر
0 از 0
کولر سلولزی انرژی پالا EC0600 مقایسه

3,815,000 تومان

کولر سلولزی بالازن انرژی VC6.0

 • سیسستم سرمایشی : تبخیری
 • برق : تکفاز
 • هوادهی (متر مکعب در ساعت) : 7140
 • ابعاد : 90x90x99 سانتیمتر
0 از 0
کولر سلولزی بالازن انرژی VC6.0 مقایسه

3,488,000 تومان

کولر سلولزی انرژی EC5.5

 • سیسستم سرمایشی : تبخیری
 • برق : تکفاز
 • هوادهی (متر مکعب در ساعت) : 6460
 • ابعاد : 99x90x90 سانتیمتر
0 از 0
کولر سلولزی انرژی EC5.5 مقایسه

3,215,500 تومان

کولر سلولزی انرژی EC3.5

 • سیسستم سرمایشی : تبخیری
 • برق : سه فاز
 • هوادهی (متر مکعب در ساعت) : 4420
 • ابعاد : 80x75x75 سانتیمتر
0 از 0
کولر سلولزی انرژی EC3.5 مقایسه

2,223,600 تومان

کولر سلولزی انرژی EC7.0

 • سیسستم سرمایشی : تبخیری
 • برق : تکفاز
 • هوادهی (متر مکعب در ساعت) : 7990
 • ابعاد : 111x90x90 سانتیمتر
0 از 0
کولر سلولزی انرژی EC7.0 مقایسه

3,597,000 تومان