0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

کولر سلولزی انرژی پالا EC0750

 • سیسستم سرمایشی : تبخیری
 • برق : تکفاز
 • هوادهی (متر مکعب در ساعت) : 7990
 • ابعاد : 111x90x90 سانتیمتر
0 از 0
کولر سلولزی انرژی پالا EC0750 مقایسه

5,286,500 تومان

کولر سلولزی بالازن انرژی VC6.0

 • سیسستم سرمایشی : تبخیری
 • برق : تکفاز
 • هوادهی (متر مکعب در ساعت) : 7140
 • ابعاد : 90x90x99 سانتیمتر
0 از 0
کولر سلولزی بالازن انرژی VC6.0 مقایسه

4,578,000 تومان

کولر سلولزی انرژی EC5.5

 • سیسستم سرمایشی : تبخیری
 • برق : تکفاز
 • هوادهی (متر مکعب در ساعت) : 6460
 • ابعاد : 99x90x90 سانتیمتر
0 از 0
کولر سلولزی انرژی EC5.5 مقایسه

4,174,700 تومان

کولر سلولزی انرژی EC3.5

 • سیسستم سرمایشی : تبخیری
 • برق : تکفاز
 • هوادهی (متر مکعب در ساعت) : 4420
 • ابعاد : 80x75x75 سانتیمتر
0 از 0
کولر سلولزی انرژی EC3.5 مقایسه

2,593,700 تومان

کولر سلولزی انرژی EC7.0

 • سیسستم سرمایشی : تبخیری
 • برق : تکفاز
 • هوادهی (متر مکعب در ساعت) : 7990
 • ابعاد : 111x90x90 سانتیمتر
0 از 0
کولر سلولزی انرژی EC7.0 مقایسه

4,746,950 تومان

کولر سلولزی انرژی VC3.8

 • سیسستم سرمایشی : تبخیری
 • برق : تکفاز
 • هوادهی (متر مکعب در ساعت) : 4420
 • ابعاد : 80x75x75
0 از 0
کولر سلولزی انرژی VC3.8 مقایسه

3,150,000 تومان

کولر سلولزی انرژی EC5.5e اقتصادی

 • سیسستم سرمایشی : تبخیری
 • برق : تکفاز
 • هوادهی (متر مکعب در ساعت) : 6460
 • ابعاد : 99x90x90
0 از 0
کولر سلولزی انرژی EC5.5e اقتصادی مقایسه

3,597,000 تومان

کولر سلولزی انرژی EC7.0e اقتصادی

 • سیسستم سرمایشی : تبخیری
 • برق : تکفاز
 • هوادهی (متر مکعب در ساعت) : 7990
 • ابعاد : 111x90x90
0 از 0
کولر سلولزی انرژی EC7.0e اقتصادی مقایسه

3,994,850 تومان

بهار ساز انرژی مدل GM 0680

 • سیسستم سرمایشی : تبخیری
 • برق : تکفاز
 • هوادهی (متر مکعب در ساعت) : 900
 • ابعاد : 142x152x90
0 از 0
بهار ساز انرژی مدل GM 0680 مقایسه

15,696,000 تومان