هود آشپزخانه

هود اشپزخانه و انواع آن

از هود اشپزخانه جهت مکش رطوبت بو و دود و ... موجود در فضای اشپزخانه استفاده می شود و دارای انواع مختلفی است.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا