قطعات آبیاری

انواع قطعات ابیاری

قطعات آبیاری شامل انواع مختلفی از محصولات می شود که از میان آن ها می توان به نازل، بست، زانو، سه راه، رابط  و ... می شود.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا