0
ورود به پنل کاربری

قطعات آبیاری

بوشن T2 1/2 پلاستیکی ایران دریپ

0 از 0
بوشن T2 1/2 پلاستیکی ایران دریپ

استعلام موجودی

پایه بابلر 16 ایران دریپ

0 از 0
پایه بابلر 16 ایران دریپ

استعلام موجودی

زانو داخل لوله irrysis 6 ایران دریپ

0 از 0
زانو داخل لوله irrysis 6 ایران دریپ

استعلام موجودی

سربابلر 135 لیتر ایران دریپ

0 از 0
سربابلر 135 لیتر ایران دریپ

استعلام موجودی

بست انتهایی T2 12 ایران دریپ

0 از 0
بست انتهایی T2 12 ایران دریپ

استعلام موجودی

بست انتهایی T1 16 ایران دریپ

0 از 0
بست انتهایی T1 16 ایران دریپ

استعلام موجودی

بست انتهایی T2 20 ایران دریپ

0 از 0
بست انتهایی T2 20 ایران دریپ

استعلام موجودی

پایه بابلر 12 ایران دریپ

0 از 0
پایه بابلر 12 ایران دریپ

استعلام موجودی

پایه بابلر 8 ایران دریپ

0 از 0
پایه بابلر 8 ایران دریپ

استعلام موجودی

رابط داخل لوله T2 20*20 ایران دریپ

0 از 0
رابط داخل لوله T2 20*20 ایران دریپ

استعلام موجودی

سربابلر 190 لیتر ایران دریپ

0 از 0
سربابلر 190 لیتر ایران دریپ

استعلام موجودی

سربابلر 30 لیتر ایران دریپ

0 از 0
سربابلر 30 لیتر ایران دریپ

استعلام موجودی

سربابلر 300 لیتر ایران دریپ

0 از 0
سربابلر 300 لیتر ایران دریپ

استعلام موجودی

سربابلر 400 لیتر ایران دریپ

0 از 0
سربابلر 400 لیتر ایران دریپ

استعلام موجودی

سربابلر 75 لیتر ایران دریپ

0 از 0
سربابلر 75 لیتر ایران دریپ

استعلام موجودی

سه راه داخل لوله 16*16 ایران دریپ

0 از 0
سه راه داخل لوله 16*16 ایران دریپ

استعلام موجودی

انواع قطعات ابیاری

قطعات آبیاری شامل انواع مختلفی از محصولات می شود که از میان آن ها می توان به نازل، بست، زانو، سه راه، رابط  و ... می شود.

021-22683706 بالا