0
ورود به پنل کاربری

قطعات آبیاری

بست 8 میلیمتری مه پاش ایران دریپ

0 از 0
بست 8 میلیمتری مه پاش ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

بوشن T2 1/2 پلاستیکی ایران دریپ

0 از 0
بوشن T2 1/2 پلاستیکی ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پایه بابلر 16 ایران دریپ

0 از 0
پایه بابلر 16 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

رابط داخل لوله A-C T1 12*12 ایران دریپ

0 از 0
رابط داخل لوله A-C T1 12*12 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

زانو داخل لوله irrysis 6 ایران دریپ

0 از 0
زانو داخل لوله irrysis 6 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

سربابلر 135 لیتر ایران دریپ

0 از 0
سربابلر 135 لیتر ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

سه راه داخل لوله irrysis 16*1/2 ایران دریپ

0 از 0
سه راه داخل لوله irrysis 16*1/2 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

گیره نگهدارنده لوله 16 ایران دریپ

0 از 0
گیره نگهدارنده لوله 16 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

نازل بابلر 30 لیتر آبی ایران دریپ

0 از 0
نازل بابلر 30 لیتر آبی ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

نازل بابلر 135 لیتر سفید ایران دریپ

0 از 0
نازل بابلر 135 لیتر سفید ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

بست ابتدایی 6 میلیمتری T0 ایران دریپ

0 از 0
بست ابتدایی 6 میلیمتری T0 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

بست ابتدایی 8 میلیمتری T0 ایران دریپ

0 از 0
بست ابتدایی 8 میلیمتری T0 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

بست ابتدایی فشاری 12 T1 ایران دریپ

0 از 0
بست ابتدایی فشاری 12 T1 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

بست ابتدایی فشاری 16 T1 ایران دریپ

0 از 0
بست ابتدایی فشاری 16 T1 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

بست انتهایی T2 12 ایران دریپ

0 از 0
بست انتهایی T2 12 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

بست انتهایی T1 16 ایران دریپ

0 از 0
بست انتهایی T1 16 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

بست انتهایی T2 20 ایران دریپ

0 از 0
بست انتهایی T2 20 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پایه بابلر 12 ایران دریپ

0 از 0
پایه بابلر 12 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پایه بابلر 8 ایران دریپ

0 از 0
پایه بابلر 8 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

رابط داخل لوله A-C T1 16*16 ایران دریپ

0 از 0
رابط داخل لوله A-C T1 16*16 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

رابط داخل لوله T2 20*20 ایران دریپ

0 از 0
رابط داخل لوله T2 20*20 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

زانو داخل لوله irrysis 16 ایران دریپ

0 از 0
زانو داخل لوله irrysis 16 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

سربابلر 190 لیتر ایران دریپ

0 از 0
سربابلر 190 لیتر ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

سربابلر 30 لیتر ایران دریپ

0 از 0
سربابلر 30 لیتر ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

سربابلر 300 لیتر ایران دریپ

0 از 0
سربابلر 300 لیتر ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

سربابلر 400 لیتر ایران دریپ

0 از 0
سربابلر 400 لیتر ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

سربابلر 75 لیتر ایران دریپ

0 از 0
سربابلر 75 لیتر ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

سه راه داخل لوله B T1 12*12 ایران دریپ

0 از 0
سه راه داخل لوله B T1 12*12 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

سه راه داخل لوله B T1 16*12 ایران دریپ

0 از 0
سه راه داخل لوله B T1 16*12 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

سه راه داخل لوله 16*16 ایران دریپ

0 از 0
سه راه داخل لوله 16*16 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

سه راه داخل لوله irrysis 6*6 ایران دریپ

0 از 0
سه راه داخل لوله irrysis 6*6 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

انواع قطعات ابیاری

قطعات آبیاری شامل انواع مختلفی از محصولات می شود که از میان آن ها می توان به نازل، بست، زانو، سه راه، رابط  و ... می شود.

نمایش بیشتر