0
ورود به پنل کاربری

تجهیزات آبیاری

آبپاش چکشی 1/2 irrisys s4 ایران دریپ

0 از 0
آبپاش چکشی 1/2 irrisys s4 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

آبپاش چکشی 1/4 irrisys s5 ایران دریپ

0 از 0
آبپاش چکشی 1/4 irrisys s5 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

آبپاش چکشی irrisys s2 ایران دریپ

0 از 0
آبپاش چکشی  irrisys s2 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

آبپاش کبری irrisys ایران دریپ

0 از 0
آبپاش کبری irrisys ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

آبپاش مخفی شونده irrisys H1 ایران دریپ

0 از 0
آبپاش مخفی شونده irrisys H1 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

آبپاش مخفی شونده irrisys H2 ایران دریپ

0 از 0
آبپاش مخفی شونده irrisys H2 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

آبپاش مخفی شونده irrisys H3 ایران دریپ

0 از 0
آبپاش مخفی شونده irrisys H3 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

آبپاش مخفی شونده irrisys H4 ایران دریپ

0 از 0
آبپاش مخفی شونده irrisys H4 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پاشنده قابل تنظیم ایران دریپ

0 از 0
پاشنده قابل تنظیم ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

آچار پانچر اسپیتر فلزی ایران دریپ

0 از 0
آچار پانچر اسپیتر فلزی ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پانچر پلاستیکی 2016 ایران دریپ

0 از 0
پانچر پلاستیکی 2016 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

دریپر 10 لیتر irrisys 8207c ایران دریپ

0 از 0
دریپر 10 لیتر irrisys 8207c ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

دریپر 164 ایران دریپ

0 از 0
دریپر 164 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

دریپر 4 لیتر irrisys 8207c ایران دریپ

0 از 0
دریپر 4 لیتر irrisys 8207c ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

دریپر رو خط 4 لیتر در ساعت ایران دریپ

0 از 0
دریپر رو خط 4 لیتر در ساعت ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

فشار شکن 1 واحدی 3/4 اینچ ایران دریپ

0 از 0
فشار شکن 1 واحدی 3/4 اینچ ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

فشار شکن 2 واحدی 1 1/2 اینچ ایران دریپ

0 از 0
فشار شکن 2 واحدی 1 1/2 اینچ ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

فشار شکن 4 واحدی 2 اینچ ایران دریپ

0 از 0
فشار شکن 4 واحدی 2 اینچ ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

فشار شکن 6 واحدی 2 اینچ ایران دریپ

0 از 0
فشار شکن 6 واحدی 2 اینچ ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

فشار شکن 10 واحدی 1 اینچ ایران دریپ

0 از 0
فشار شکن 10 واحدی 1 اینچ ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

فیلتر دیسکی 1 اینچ irrisys ایران دریپ

0 از 0
فیلتر دیسکی 1 اینچ irrisys ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

فیلتر دیسکی 3/4 اینچ irrisys ایران دریپ

0 از 0
فیلتر دیسکی 3/4 اینچ irrisys ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

فیلتر دیسکی 2.5 اینچ ایران دریپ

0 از 0
فیلتر دیسکی 2.5 اینچ ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

مه پاش 4 نازله ایران دریپ

0 از 0
مه پاش 4 نازله ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

مه پاش تک نازله ایران دریپ

0 از 0
مه پاش تک نازله ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

میکرو پاشنده ایران دریپ

0 از 0
میکرو پاشنده ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

بابلر ایران دریپ

0 از 0
بابلر ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

تجهیزات آبیاری و کاربرد آن ها

در بخش آبیاری تجهیزات آبیاری بسیار مهم و کاربردی هستند از جمله این تجهیزات می توان به آبپاش، پانچر، دریپر، فشار شکن، مه پاش و ... اشاره کرد.

نمایش بیشتر