تجهیزات آبیاری

آبپاش رونیکس مدل RH-4010 آبپاش رونیکس مدل RH-4010

298,800 تومان

جنس: پلاستیک

نوع: آبپاش

مشخصات کامل
آبپاش رونیکس مدل RH-4012 آبپاش رونیکس مدل RH-4012

419,800 تومان

جنس: پلاستیک

نوع: آبپاش

مشخصات کامل
آبپاش چکشی 1 اینچ دو نازله irrisys s3 ایران دریپ آبپاش چکشی 1 اینچ دو نازله irrisys s3 ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

نوع: آبپاش

مشخصات کامل
آبپاش چکشی 1/2 irrisys s4 ایران دریپ آبپاش چکشی 1/2 irrisys s4 ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

نوع: آبپاش

مشخصات کامل
آبپاش چکشی 1/4 irrisys s5 ایران دریپ آبپاش چکشی 1/4 irrisys s5 ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

نوع: آبپاش

مشخصات کامل
آبپاش چکشی irrisys s2 ایران دریپ آبپاش چکشی  irrisys s2 ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

نوع: آبپاش

مشخصات کامل
آبپاش چکشی قابل تنظیم 1/2 irrisys s1 ایران دریپ آبپاش چکشی قابل تنظیم 1/2 irrisys s1 ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

نوع: آبپاش

مشخصات کامل
آبپاش کبری irrisys ایران دریپ آبپاش کبری irrisys ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

نوع: آبپاش

مشخصات کامل
آبپاش مخفی شونده irrisys H1 ایران دریپ آبپاش مخفی شونده irrisys H1 ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

نوع: آبپاش

مشخصات کامل
آبپاش مخفی شونده irrisys H2 ایران دریپ آبپاش مخفی شونده irrisys H2 ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

نوع: آبپاش

مشخصات کامل
آبپاش مخفی شونده irrisys H3 ایران دریپ آبپاش مخفی شونده irrisys H3 ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

نوع: آبپاش

مشخصات کامل
آبپاش مخفی شونده irrisys H4 ایران دریپ آبپاش مخفی شونده irrisys H4 ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

نوع: آبپاش

مشخصات کامل
پاشنده قابل تنظیم ایران دریپ پاشنده قابل تنظیم ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

نوع: پانچر

مشخصات کامل
آچار پانچر اسپیتر فلزی ایران دریپ آچار پانچر اسپیتر فلزی ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

نوع: پانچر

مشخصات کامل
آچار اسپیتر و پانچر پلاستیکی ایران دریپ آچار اسپیتر و پانچر پلاستیکی ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

نوع: پانچر

مشخصات کامل
پانچر پلاستیکی 2016 ایران دریپ پانچر پلاستیکی 2016 ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

نوع: پانچر

مشخصات کامل
دریپر 10 لیتر irrisys 8207c ایران دریپ دریپر 10 لیتر irrisys 8207c ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

نوع: دریپر

مشخصات کامل
دریپر 164 ایران دریپ دریپر 164 ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

نوع: دریپر

مشخصات کامل
دریپر 4 لیتر irrisys 8207c ایران دریپ دریپر 4 لیتر irrisys 8207c ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

نوع: دریپر

مشخصات کامل
دریپر توربو 8 لیتر قابل شستشو T1 ایران دریپ دریپر توربو 8 لیتر قابل شستشو T1 ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

نوع: دریپر

مشخصات کامل
دریپر میکروفلاپر 4 لیتر در ساعت ایران دریپ دریپر میکروفلاپر 4 لیتر در ساعت ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

نوع: دریپر

مشخصات کامل
دریپر رو خط 4 لیتر در ساعت ایران دریپ دریپر رو خط 4 لیتر در ساعت ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

نوع: دریپر

مشخصات کامل
فشار شکن 1 واحدی 3/4 اینچ ایران دریپ فشار شکن 1 واحدی 3/4 اینچ ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

نوع: فشار شکن

مشخصات کامل
فشار شکن 2 واحدی 1 1/2 اینچ ایران دریپ فشار شکن 2 واحدی 1 1/2 اینچ ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

نوع: فشار شکن

مشخصات کامل
فشار شکن 4 واحدی 2 اینچ ایران دریپ فشار شکن 4 واحدی 2 اینچ ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

نوع: فشار شکن

مشخصات کامل
فشار شکن 6 واحدی 2 اینچ ایران دریپ فشار شکن 6 واحدی 2 اینچ ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

نوع: فشار شکن

مشخصات کامل
فشار شکن 10 واحدی 1 اینچ ایران دریپ فشار شکن 10 واحدی 1 اینچ ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

نوع: فشار شکن

مشخصات کامل
فیلتر دیسکی 1 اینچ irrisys ایران دریپ فیلتر دیسکی 1 اینچ irrisys ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

نوع: فیلتر دیسکی

مشخصات کامل
فیلتر دیسکی 3/4 اینچ irrisys ایران دریپ فیلتر دیسکی 3/4 اینچ irrisys ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

نوع: فیلتر دیسکی

مشخصات کامل
فیلتر دیسکی 2 اینچ 10 مترمکعب irrisys ایران دریپ فیلتر دیسکی 2 اینچ 10 مترمکعب irrisys ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

نوع: فیلتر دیسکی

مشخصات کامل
فیلتر دیسکی 2 اینچ 20 مترمکعب irrisys ایران دریپ فیلتر دیسکی 2 اینچ 20 مترمکعب irrisys ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

نوع: فیلتر دیسکی

مشخصات کامل
فیلتر دیسکی 2.5 اینچ ایران دریپ فیلتر دیسکی 2.5 اینچ ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

نوع: فیلتر دیسکی

مشخصات کامل
فیلتر دیسکی 3 اینچ توربو 130 میکرون TL ایران دریپ فیلتر دیسکی 3 اینچ توربو 130 میکرون TL ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

نوع: فیلتر دیسکی

مشخصات کامل

تجهیزات آبیاری و کاربرد آن ها

در بخش آبیاری تجهیزات آبیاری بسیار مهم و کاربردی هستند از جمله این تجهیزات می توان به آبپاش، پانچر، دریپر، فشار شکن، مه پاش و ... اشاره کرد.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا