0
ورود به پنل کاربری

تجهیزات آبیاری

آبپاش چکشی 1 اینچ دو نازله irrisys s3 ایران دریپ

آبپاش چکشی 1 اینچ دو نازله irrisys s3 ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیک

نوع: آبپاش

مشخصات کامل

آبپاش چکشی 1/2 irrisys s4 ایران دریپ

آبپاش چکشی 1/2 irrisys s4 ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیک

نوع: آبپاش

مشخصات کامل

آبپاش چکشی 1/4 irrisys s5 ایران دریپ

آبپاش چکشی 1/4 irrisys s5 ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیک

نوع: آبپاش

مشخصات کامل

آبپاش چکشی irrisys s2 ایران دریپ

آبپاش چکشی  irrisys s2 ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیک

نوع: آبپاش

مشخصات کامل

آبپاش چکشی قابل تنظیم 1/2 irrisys s1 ایران دریپ

آبپاش چکشی قابل تنظیم 1/2 irrisys s1 ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیک

نوع: آبپاش

مشخصات کامل

آبپاش کبری irrisys ایران دریپ

آبپاش کبری irrisys ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیک

نوع: آبپاش

مشخصات کامل

آبپاش مخفی شونده irrisys H1 ایران دریپ

آبپاش مخفی شونده irrisys H1 ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیک

نوع: آبپاش

مشخصات کامل

آبپاش مخفی شونده irrisys H2 ایران دریپ

آبپاش مخفی شونده irrisys H2 ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیک

نوع: آبپاش

مشخصات کامل

آبپاش مخفی شونده irrisys H3 ایران دریپ

آبپاش مخفی شونده irrisys H3 ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیک

نوع: آبپاش

مشخصات کامل

آبپاش مخفی شونده irrisys H4 ایران دریپ

آبپاش مخفی شونده irrisys H4 ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیک

نوع: آبپاش

مشخصات کامل

پاشنده قابل تنظیم ایران دریپ

پاشنده قابل تنظیم ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیک

نوع: پانچر

مشخصات کامل

آچار پانچر اسپیتر فلزی ایران دریپ

آچار پانچر اسپیتر فلزی ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیک

نوع: پانچر

مشخصات کامل

آچار اسپیتر و پانچر پلاستیکی ایران دریپ

آچار اسپیتر و پانچر پلاستیکی ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیک

نوع: پانچر

مشخصات کامل

پانچر پلاستیکی 2016 ایران دریپ

پانچر پلاستیکی 2016 ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیک

نوع: پانچر

مشخصات کامل

دریپر 10 لیتر irrisys 8207c ایران دریپ

دریپر 10 لیتر irrisys 8207c ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیک

نوع: دریپر

مشخصات کامل

دریپر 164 ایران دریپ

دریپر 164 ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیک

نوع: دریپر

مشخصات کامل

دریپر 4 لیتر irrisys 8207c ایران دریپ

دریپر 4 لیتر irrisys 8207c ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیک

نوع: دریپر

مشخصات کامل

دریپر توربو 4 لیتر قابل شستوشو irrisys 8207e-pc ایران دریپ

دریپر توربو 4 لیتر قابل شستوشو irrisys 8207e-pc ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیک

نوع: دریپر

مشخصات کامل

دریپر توربو 8 لیتر قابل شستشو T1 ایران دریپ

دریپر توربو 8 لیتر قابل شستشو T1 ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیک

نوع: دریپر

مشخصات کامل

دریپر میکروفلاپر 4 لیتر در ساعت ایران دریپ

دریپر میکروفلاپر 4 لیتر در ساعت ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیک

نوع: دریپر

مشخصات کامل

دریپر رو خط 4 لیتر در ساعت ایران دریپ

دریپر رو خط 4 لیتر در ساعت ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیک

نوع: دریپر

مشخصات کامل

فشار شکن 1 واحدی 3/4 اینچ ایران دریپ

فشار شکن 1 واحدی 3/4 اینچ ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیک

نوع: فشار شکن

مشخصات کامل

فشار شکن 2 واحدی 1 1/2 اینچ ایران دریپ

فشار شکن 2 واحدی 1 1/2 اینچ ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیک

نوع: فشار شکن

مشخصات کامل

فشار شکن 4 واحدی 2 اینچ ایران دریپ

فشار شکن 4 واحدی 2 اینچ ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیک

نوع: فشار شکن

مشخصات کامل

فشار شکن 6 واحدی 2 اینچ ایران دریپ

فشار شکن 6 واحدی 2 اینچ ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیک

نوع: فشار شکن

مشخصات کامل

فشار شکن 10 واحدی 1 اینچ ایران دریپ

فشار شکن 10 واحدی 1 اینچ ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیک

نوع: فشار شکن

مشخصات کامل

فیلتر دیسکی 1 اینچ irrisys ایران دریپ

فیلتر دیسکی 1 اینچ irrisys ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیک

نوع: فیلتر دیسکی

مشخصات کامل

فیلتر دیسکی 3/4 اینچ irrisys ایران دریپ

فیلتر دیسکی 3/4 اینچ irrisys ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیک

نوع: فیلتر دیسکی

مشخصات کامل

فیلتر دیسکی 2 اینچ 10 مترمکعب irrisys ایران دریپ

فیلتر دیسکی 2 اینچ 10 مترمکعب irrisys ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیک

نوع: فیلتر دیسکی

مشخصات کامل

فیلتر دیسکی 2 اینچ 20 مترمکعب irrisys ایران دریپ

فیلتر دیسکی 2 اینچ 20 مترمکعب irrisys ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیک

نوع: فیلتر دیسکی

مشخصات کامل

فیلتر دیسکی 2.5 اینچ ایران دریپ

فیلتر دیسکی 2.5 اینچ ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیک

نوع: فیلتر دیسکی

مشخصات کامل

فیلتر دیسکی 3 اینچ توربو 130 میکرون TL ایران دریپ

فیلتر دیسکی 3 اینچ توربو 130 میکرون TL ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیک

نوع: فیلتر دیسکی

مشخصات کامل

مه پاش 4 نازله ایران دریپ

مه پاش 4 نازله ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیک

نوع: مه پاش

مشخصات کامل

مه پاش تک نازله ایران دریپ

مه پاش تک نازله ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیک

نوع: مه پاش

مشخصات کامل

میکرو پاشنده ایران دریپ

میکرو پاشنده ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیک

نوع: میکروپاشنده

مشخصات کامل

بابلر ایران دریپ

بابلر ایران دریپ

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیک

نوع: بابلر

مشخصات کامل

تجهیزات آبیاری و کاربرد آن ها

در بخش آبیاری تجهیزات آبیاری بسیار مهم و کاربردی هستند از جمله این تجهیزات می توان به آبپاش، پانچر، دریپر، فشار شکن، مه پاش و ... اشاره کرد.

021-22683706 تماس
تماس
بالا