0
ورود به پنل کاربری

سنسور فیبر نوری

سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF3RX-P

0 از 0
سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF3RX-P

استعلام موجودی

نمایشگر: ندارد

منبع تغذیه: 12-24VDC

پاسخ زمانی: 1 میلی ثانیه

مشخصات کامل

سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF4RP

0 از 0
سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF4RP

استعلام موجودی

نمایشگر: ندارد

منبع تغذیه: فرکانس 1 0.5 میلی ثانیه فرکانس 2 0.7 میلی ثانیه

پاسخ زمانی: فرکانس 1 0.5 میلی ثانیه - فرکانس 2 0.7 میلی ثانیه

مشخصات کامل

سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF4GP

0 از 0
سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF4GP

استعلام موجودی

نمایشگر: ندارد

منبع تغذیه: 12-24VDC

پاسخ زمانی: فرکانس 1 0.5 میلی ثانیه - فرکانس 2 0.7 میلی ثانیه

مشخصات کامل

سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF4R-E

0 از 0
سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF4R-E

استعلام موجودی

نمایشگر: ندارد

منبع تغذیه: 12-24VDC

پاسخ زمانی: فرکانس 1 0.5 میلی ثانیه - فرکانس 2 0.7 میلی ثانیه

مشخصات کامل

سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF4G-E

0 از 0
سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF4G-E

استعلام موجودی

نمایشگر: ندارد

منبع تغذیه: 12-24VDC

پاسخ زمانی: فرکانس 1 0.5 میلی ثانیه - فرکانس 2 0.7 میلی ثانیه

مشخصات کامل

سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF4R-R

0 از 0
سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF4R-R

استعلام موجودی

نمایشگر: ندارد

منبع تغذیه: 12-24VDC

پاسخ زمانی: فرکانس 1 0.5 میلی ثانیه - فرکانس 2 0.7 میلی ثانیه

مشخصات کامل

سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF4G-R

0 از 0
سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF4G-R

استعلام موجودی

نمایشگر: ندارد

منبع تغذیه: 12-24VDC

پاسخ زمانی: فرکانس 1 Max. 0.5ms فرکانس 2 Max. 0.7ms

مشخصات کامل

سنسور فیبر موری و کاربرد آن

سنسور های فیبر نوری همانطور که از نام ان پیداست توسط ارسال و دریافت نور کار می کند.

 
 
021-22683706 بالا