سنسور فیبر نوری

سنسور فیبر موری و کاربرد آن

سنسور های فیبر نوری همانطور که از نام ان پیداست توسط ارسال و دریافت نور کار می کند.

 
 

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا