0
ورود به پنل کاربری

تجهیزات حرکتی

استپر موتور آتونیکس مدل A8K-M566

استپر موتور آتونیکس مدل A8K-M566

استعلام موجودی

حداکثر گشتاور: 8.3

جریان نامی: 1.4A-Phase

مشخصات کامل

استپر موتور آتونیکس مدل A16K-M569

استپر موتور آتونیکس مدل A16K-M569

استعلام موجودی

حداکثر گشتاور: 16.6

جریان نامی: 1.4A-Phase

مشخصات کامل

استپر موتور آتونیکس مدل A21K-M596

استپر موتور آتونیکس مدل A21K-M596

استعلام موجودی

حداکثر گشتاور: 21

جریان نامی: 1.4A-Phase

مشخصات کامل

استپر موتور آتونیکس مدل A41K-M599

استپر موتور آتونیکس مدل A41K-M599

استعلام موجودی

حداکثر گشتاور: 41

جریان نامی: 1.4A-Phase

مشخصات کامل

استپر موتور آتونیکس مدل A63K-M5913

استپر موتور آتونیکس مدل A63K-M5913

استعلام موجودی

حداکثر گشتاور: 63

جریان نامی: 1.4A-Phase

مشخصات کامل

استپر موتور آتونیکس مدل A35K-M566-G5

استپر موتور آتونیکس مدل A35K-M566-G5

استعلام موجودی

حداکثر گشتاور: 35

جریان نامی: 1.4A-Phase

مشخصات کامل

استپر موتور آتونیکس مدل A50K-M566-G10

استپر موتور آتونیکس مدل A50K-M566-G10

استعلام موجودی

حداکثر گشتاور: 50

جریان نامی: 1.4A-Phase

مشخصات کامل

استپر موتور آتونیکس مدل A140K-M599-G5

استپر موتور آتونیکس مدل A140K-M599-G5

استعلام موجودی

حداکثر گشتاور: 140

جریان نامی: 1.4A-Phase

مشخصات کامل

استپر موتور آتونیکس مدل A200K-M599-G10

استپر موتور آتونیکس مدل A200K-M599-G10

استعلام موجودی

حداکثر گشتاور: 200

جریان نامی: 1.4A-Phase

مشخصات کامل

درایور استپ موتور آتونیکس مدل MD5-ND14

درایور استپ موتور آتونیکس مدل MD5-ND14

استعلام موجودی

منبع تغذیه: 20-35VDC

رزولوشن: FULL STEP(1-division), HALF STEP(2-division)

مشخصات کامل

درایور استپ موتور آتونیکس مدل MD5-HD14

درایور استپ موتور آتونیکس مدل MD5-HD14

استعلام موجودی

منبع تغذیه: 20-35VDC

رزولوشن: FULL STEP(1-division), HALF STEP(2-division), Micro STEP(4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250-division)

مشخصات کامل

درایور استپ موتور آتونیکس مدل MD5-HD14-2X

درایور استپ موتور آتونیکس مدل MD5-HD14-2X

استعلام موجودی

منبع تغذیه: 20-35VDC

رزولوشن: FULL STEP(1-division), HALF STEP(2-division), Micro STEP(4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250-division)

مشخصات کامل

درایور استپ موتور آتونیکس مدل MD5-HD14-3X

درایور استپ موتور آتونیکس مدل MD5-HD14-3X

استعلام موجودی

منبع تغذیه: 20-35VDC

رزولوشن: FULL STEP(1-division), HALF STEP(2-division), Micro STEP(4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250-division)

مشخصات کامل

درایور استپ موتور آتونیکس مدل MD5-HF14-AO

درایور استپ موتور آتونیکس مدل MD5-HF14-AO

استعلام موجودی

منبع تغذیه: 100-220VAC

رزولوشن: FULL STEP(1-division), HALF STEP(2-division), Micro STEP(4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250-division)

مشخصات کامل

درایور استپ موتور آتونیکس مدل MD5-HF28

درایور استپ موتور آتونیکس مدل MD5-HF28

استعلام موجودی

منبع تغذیه: 100-220VAC

رزولوشن: FULL STEP(1-division), HALF STEP(2-division), Micro STEP(4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250-division)

مشخصات کامل

کنترلر استپ موتور آتونیکس مدل PMC-1HS-232

کنترلر استپ موتور آتونیکس مدل PMC-1HS-232

استعلام موجودی

نوع: مستقل

سری: PMC-1HS

مشخصات کامل

کنترلر استپ موتور آتونیکس مدل PMC-1HS-USB

کنترلر استپ موتور آتونیکس مدل PMC-1HS-USB

استعلام موجودی

نوع: مستقل

سری: PMC-1HS

مشخصات کامل

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-42SA

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-42SA

استعلام موجودی

سری: AiC

نوع عملکرد درایور: Bipolar constant current Drive

مشخصات کامل

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-42MA

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-42MA

استعلام موجودی

سری: AiC

نوع عملکرد درایور: Bipolar constant current Drive

مشخصات کامل

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-42LA

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-42LA

استعلام موجودی

سری: AiC

نوع عملکرد درایور: Bipolar constant current Drive

مشخصات کامل

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-56SA

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-56SA

استعلام موجودی

سری: AiC

نوع عملکرد درایور: Bipolar constant current Drive

مشخصات کامل

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-56MA

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-56MA

استعلام موجودی

سری: AiC

نوع عملکرد درایور: Bipolar constant current Drive

مشخصات کامل

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-56LA

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-56LA

استعلام موجودی

سری: AiC

نوع عملکرد درایور: Bipolar constant current Drive

مشخصات کامل

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-60SA

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-60SA

استعلام موجودی

سری: AiC

نوع عملکرد درایور: Bipolar constant current Drive

مشخصات کامل

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-60MA

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-60MA

استعلام موجودی

سری: AiC

نوع عملکرد درایور: Bipolar constant current Drive

مشخصات کامل

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-60LA

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-60LA

استعلام موجودی

سری: AiC

نوع عملکرد درایور: Bipolar constant current Drive

مشخصات کامل

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-D-42SA

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-D-42SA

استعلام موجودی

سری: AiC-D

نوع عملکرد درایور: Bipolar constant current Drive

مشخصات کامل

آشنایی با تجهیزات حرکتی

تجهیزات حرکتی متفاوتی در این دسته محصولی وجود دارد که از میان آن ها می توان به کنترلر حرکت، استپر موتورها، درایور استپر موتور و استپر موتور حلقه بسته اشاره کرد.

021-22683706 تماس
تماس
بالا