0
ورود به پنل کاربری

تجهیزات حرکتی

استپر موتور آتونیکس مدل A8K-M566

0 از 0
استپر موتور آتونیکس مدل A8K-M566

استعلام موجودی

جریان نامی: 1.4A-Phase

حداکثر گشتاور: 8.3

زاویه استپ پایه:

مشخصات کامل

استپر موتور آتونیکس مدل A16K-M569

0 از 0
استپر موتور آتونیکس مدل A16K-M569

استعلام موجودی

جریان نامی: 1.4A-Phase

حداکثر گشتاور: 16.6

زاویه استپ پایه:

مشخصات کامل

استپر موتور آتونیکس مدل A21K-M596

0 از 0
استپر موتور آتونیکس مدل A21K-M596

استعلام موجودی

جریان نامی: 1.4A-Phase

حداکثر گشتاور: 21

زاویه استپ پایه:

مشخصات کامل

استپر موتور آتونیکس مدل A41K-M599

0 از 0
استپر موتور آتونیکس مدل A41K-M599

استعلام موجودی

جریان نامی: 1.4A-Phase

حداکثر گشتاور: 41

زاویه استپ پایه:

مشخصات کامل

استپر موتور آتونیکس مدل A63K-M5913

0 از 0
استپر موتور آتونیکس مدل A63K-M5913

استعلام موجودی

جریان نامی: 1.4A-Phase

حداکثر گشتاور: 63

زاویه استپ پایه:

مشخصات کامل

استپر موتور آتونیکس مدل A35K-M566-G5

0 از 0
استپر موتور آتونیکس مدل A35K-M566-G5

استعلام موجودی

جریان نامی: 1.4A-Phase

حداکثر گشتاور: 35

زاویه استپ پایه:

مشخصات کامل

استپر موتور آتونیکس مدل A50K-M566-G10

0 از 0
استپر موتور آتونیکس مدل A50K-M566-G10

استعلام موجودی

جریان نامی: 1.4A-Phase

حداکثر گشتاور: 50

زاویه استپ پایه:

مشخصات کامل

استپر موتور آتونیکس مدل A140K-M599-G5

0 از 0
استپر موتور آتونیکس مدل A140K-M599-G5

استعلام موجودی

جریان نامی: 1.4A-Phase

حداکثر گشتاور: 140

زاویه استپ پایه:

مشخصات کامل

استپر موتور آتونیکس مدل A200K-M599-G10

0 از 0
استپر موتور آتونیکس مدل A200K-M599-G10

استعلام موجودی

جریان نامی: 1.4A-Phase

حداکثر گشتاور: 200

زاویه استپ پایه:

مشخصات کامل

درایور استپ موتور آتونیکس مدل MD5-ND14

0 از 0
درایور استپ موتور آتونیکس مدل MD5-ND14

استعلام موجودی

رزولوشن: FULL STEP(1-division), HALF STEP(2-division)

منبع تغذیه: 20-35VDC

مشخصات کامل

درایور استپ موتور آتونیکس مدل MD5-HD14

0 از 0
درایور استپ موتور آتونیکس مدل MD5-HD14

استعلام موجودی

رزولوشن: FULL STEP(1-division), HALF STEP(2-division), Micro STEP(4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250-division)

منبع تغذیه: 20-35VDC

مشخصات کامل

درایور استپ موتور آتونیکس مدل MD5-HD14-2X

0 از 0
درایور استپ موتور آتونیکس مدل MD5-HD14-2X

استعلام موجودی

رزولوشن: FULL STEP(1-division), HALF STEP(2-division), Micro STEP(4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250-division)

منبع تغذیه: 20-35VDC

مشخصات کامل

درایور استپ موتور آتونیکس مدل MD5-HD14-3X

0 از 0
درایور استپ موتور آتونیکس مدل MD5-HD14-3X

استعلام موجودی

رزولوشن: FULL STEP(1-division), HALF STEP(2-division), Micro STEP(4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250-division)

منبع تغذیه: 20-35VDC

مشخصات کامل

درایور استپ موتور آتونیکس مدل MD5-HF14-AO

0 از 0
درایور استپ موتور آتونیکس مدل MD5-HF14-AO

استعلام موجودی

رزولوشن: FULL STEP(1-division), HALF STEP(2-division), Micro STEP(4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250-division)

منبع تغذیه: 100-220VAC

مشخصات کامل

درایور استپ موتور آتونیکس مدل MD5-HF28

0 از 0
درایور استپ موتور آتونیکس مدل MD5-HF28

استعلام موجودی

رزولوشن: FULL STEP(1-division), HALF STEP(2-division), Micro STEP(4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250-division)

منبع تغذیه: 100-220VAC

مشخصات کامل

کنترلر استپ موتور آتونیکس مدل PMC-4B-PCI

0 از 0
کنترلر استپ موتور آتونیکس مدل PMC-4B-PCI

استعلام موجودی

نوع: برد

سری: PMC-4B

مشخصات کامل

کنترلر استپ موتور آتونیکس مدل PMC-1HS-232

0 از 0
کنترلر استپ موتور آتونیکس مدل PMC-1HS-232

استعلام موجودی

نوع: مستقل

سری: PMC-1HS

مشخصات کامل

کنترلر استپ موتور آتونیکس مدل PMC-1HS-USB

0 از 0
کنترلر استپ موتور آتونیکس مدل PMC-1HS-USB

استعلام موجودی

نوع: مستقل

سری: PMC-1HS

مشخصات کامل

کنترلر استپ موتور آتونیکس مدل PMC-2HS-232

0 از 0
کنترلر استپ موتور آتونیکس مدل PMC-2HS-232

استعلام موجودی

نوع: مستقل

سری:

مشخصات کامل

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-42SA

0 از 0
درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-42SA

استعلام موجودی

نوع عملکرد درایور: Bipolar constant current Drive

سری: AiC

حداکثر جریان کاری:

مشخصات کامل

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-42MA

0 از 0
درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-42MA

استعلام موجودی

نوع عملکرد درایور: Bipolar constant current Drive

سری: AiC

حداکثر جریان کاری:

مشخصات کامل

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-42LA

0 از 0
درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-42LA

استعلام موجودی

نوع عملکرد درایور: Bipolar constant current Drive

سری: AiC

حداکثر جریان کاری:

مشخصات کامل

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-56SA

0 از 0
درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-56SA

استعلام موجودی

نوع عملکرد درایور: Bipolar constant current Drive

سری: AiC

حداکثر جریان کاری:

مشخصات کامل

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-56MA

0 از 0
درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-56MA

استعلام موجودی

نوع عملکرد درایور: Bipolar constant current Drive

سری: AiC

حداکثر جریان کاری:

مشخصات کامل

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-56LA

0 از 0
درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-56LA

استعلام موجودی

نوع عملکرد درایور: Bipolar constant current Drive

سری: AiC

حداکثر جریان کاری:

مشخصات کامل

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-60SA

0 از 0
درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-60SA

استعلام موجودی

نوع عملکرد درایور: Bipolar constant current Drive

سری: AiC

حداکثر جریان کاری:

مشخصات کامل

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-60MA

0 از 0
درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-60MA

استعلام موجودی

نوع عملکرد درایور: Bipolar constant current Drive

سری: AiC

حداکثر جریان کاری:

مشخصات کامل

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-60LA

0 از 0
درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-60LA

استعلام موجودی

نوع عملکرد درایور: Bipolar constant current Drive

سری: AiC

حداکثر جریان کاری:

مشخصات کامل

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-D-42SA

0 از 0
درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-D-42SA

استعلام موجودی

نوع عملکرد درایور: Bipolar constant current Drive

سری: AiC-D

حداکثر جریان کاری:

مشخصات کامل

آشنایی با تجهیزات حرکتی

تجهیزات حرکتی متفاوتی در این دسته محصولی وجود دارد که از میان آن ها می توان به کنترلر حرکت، استپر موتورها، درایور استپر موتور و استپر موتور حلقه بسته اشاره کرد.

021-22683706 بالا