0
ورود به پنل کاربری

سنسور درب و پرده نوری

سنسور درب آتونیکس مدل ADS-AF

0 از 0
سنسور درب آتونیکس مدل ADS-AF
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

سنسور درب آتونیکس مدل ADS-AE

0 از 0
سنسور درب آتونیکس مدل ADS-AE
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

سنسور درب آتونیکس مدل ADS-SE

0 از 0
سنسور درب آتونیکس مدل ADS-SE
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

سنسور درب آتونیکس مدل ADS-SE1-1channel

0 از 0
سنسور درب آتونیکس مدل ADS-SE1-1channel
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

سنسور درب آتونیکس مدل ADS-SE2-2channel

0 از 0
سنسور درب آتونیکس مدل ADS-SE2-2channel
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

سنسور پرده نوری آتونیکس مدل BW20-08

0 از 0
سنسور پرده نوری آتونیکس مدل BW20-08
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

سنسور پرده نوری آتونیکس مدل BW20-12

0 از 0
سنسور پرده نوری آتونیکس مدل BW20-12
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

سنسور پرده نوری آتونیکس مدل BW20-16

0 از 0
سنسور پرده نوری آتونیکس مدل BW20-16
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

سنسور درب و پرده نوری و کاربرد آن

ای این نوع سنسور ها معمولا برای باز و بسته کردن در های وردی درب آسانسور و ... استفاده می شود.

نمایش بیشتر