سنسور درب و پرده نوری

سنسور درب و پرده نوری و کاربرد آن

ای این نوع سنسور ها معمولا برای باز و بسته کردن در های وردی درب آسانسور و ... استفاده می شود.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا