0
ورود به پنل کاربری

سنسور درب و پرده نوری

سنسور درب آتونیکس مدل ADS-AF

سنسور درب آتونیکس مدل ADS-AF

استعلام موجودی

نوع تشخیص: یکطرفه (Diffuse Reflective)

مشخصات کامل

سنسور درب آتونیکس مدل ADS-AE

سنسور درب آتونیکس مدل ADS-AE

استعلام موجودی

نوع تشخیص: یکطرفه (Diffuse Reflective)

مشخصات کامل

سنسور درب آتونیکس مدل ADS-SE

سنسور درب آتونیکس مدل ADS-SE

استعلام موجودی

نوع تشخیص: دوطرفه (Through beam)

مشخصات کامل

سنسور درب آتونیکس مدل ADS-SE1-1channel

سنسور درب آتونیکس مدل ADS-SE1-1channel

استعلام موجودی

نوع تشخیص: دوطرفه (Through beam)

مشخصات کامل

سنسور درب آتونیکس مدل ADS-SE2-2channel

سنسور درب آتونیکس مدل ADS-SE2-2channel

استعلام موجودی

نوع تشخیص: دوطرفه (Through beam)

مشخصات کامل

سنسور پرده نوری آتونیکس مدل BW20-08

سنسور پرده نوری آتونیکس مدل BW20-08

استعلام موجودی

نوع تشخیص: دوطرفه تک پرتو (Through Beam)

فاصله تشخیص: 0.1 تا 7 متر

فاصله محور اپتیکال: 20 میلیمتر

مشخصات کامل

سنسور پرده نوری آتونیکس مدل BW20-12

سنسور پرده نوری آتونیکس مدل BW20-12

استعلام موجودی

نوع تشخیص: دوطرفه تک پرتو (Through Beam)

فاصله تشخیص: 0.1 تا 7 متر

فاصله محور اپتیکال: 20 میلیمتر

مشخصات کامل

سنسور پرده نوری آتونیکس مدل BW20-16

سنسور پرده نوری آتونیکس مدل BW20-16

استعلام موجودی

نوع تشخیص: دوطرفه تک پرتو (Through Beam)

فاصله تشخیص: 0.1 تا 7 متر

فاصله محور اپتیکال: 20 میلیمتر

مشخصات کامل

سنسور درب و پرده نوری و کاربرد آن

ای این نوع سنسور ها معمولا برای باز و بسته کردن در های وردی درب آسانسور و ... استفاده می شود.

021-22683706 تماس
تماس
بالا