0
ورود به پنل کاربری

استپر موتور حلقه بسته

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-42SA

0 از 0
درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-42SA

استعلام موجودی

نوع عملکرد درایور: Bipolar constant current Drive

سری: AiC

حداکثر جریان کاری:

مشخصات کامل

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-42MA

0 از 0
درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-42MA

استعلام موجودی

نوع عملکرد درایور: Bipolar constant current Drive

سری: AiC

حداکثر جریان کاری:

مشخصات کامل

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-42LA

0 از 0
درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-42LA

استعلام موجودی

نوع عملکرد درایور: Bipolar constant current Drive

سری: AiC

حداکثر جریان کاری:

مشخصات کامل

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-56SA

0 از 0
درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-56SA

استعلام موجودی

نوع عملکرد درایور: Bipolar constant current Drive

سری: AiC

حداکثر جریان کاری:

مشخصات کامل

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-56MA

0 از 0
درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-56MA

استعلام موجودی

نوع عملکرد درایور: Bipolar constant current Drive

سری: AiC

حداکثر جریان کاری:

مشخصات کامل

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-56LA

0 از 0
درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-56LA

استعلام موجودی

نوع عملکرد درایور: Bipolar constant current Drive

سری: AiC

حداکثر جریان کاری:

مشخصات کامل

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-60SA

0 از 0
درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-60SA

استعلام موجودی

نوع عملکرد درایور: Bipolar constant current Drive

سری: AiC

حداکثر جریان کاری:

مشخصات کامل

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-60MA

0 از 0
درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-60MA

استعلام موجودی

نوع عملکرد درایور: Bipolar constant current Drive

سری: AiC

حداکثر جریان کاری:

مشخصات کامل

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-60LA

0 از 0
درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-60LA

استعلام موجودی

نوع عملکرد درایور: Bipolar constant current Drive

سری: AiC

حداکثر جریان کاری:

مشخصات کامل

درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-D-42SA

0 از 0
درایور استپر موتور آتونیکس مدل AiC-D-42SA

استعلام موجودی

نوع عملکرد درایور: Bipolar constant current Drive

سری: AiC-D

حداکثر جریان کاری:

مشخصات کامل

آشنایی با استپر موتور حلقه بسته

به طور کلی از استپرموتور حلقه بسته برای کنترل و تنظیم دور موتور استفاده می شود و این محصول در سری ها و جریان های مختلف یافت می شود.

021-22683706 بالا