فروش ویژه
منو
جستجوی پیشرفته

الکتروپمپ دیزل ساز سری DB160/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 45
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 8.4
 • ساخت : ایران
0 از 0

1,615,000 تومان

الکتروپمپ دیزل ساز سری DB210/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 50
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 8.4
 • ساخت : ایران
0 از 0

2,250,000 تومان

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.00

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 33
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : ایران
0 از 0

910,000 تومان

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.01

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 33
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : ایران
2 از 5

990,000 تومان

الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/00

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 52.5
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.6
 • ساخت : ایران
0 از 0

1,030,000 تومان

الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 52.5
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.6
 • ساخت : ایران
0 از 0

1,050,000 تومان

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM16

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.4 اسب
 • فشار یا هد-متر : 43.4
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 2.22
 • ساخت : ایران
0 از 0

504,000 تومان

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM45

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 40
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
 • ساخت : ایران
0 از 0

510,000 تومان

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM80

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 65
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
 • ساخت : ایران
1 از 5

700,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 0.75KW-1HP

 • توان موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

640,800 تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 1.1KW-1.5HP

 • توان موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

681,600 تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 1.5KW-2HP

 • توان موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

898,800 تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 2.2KW-3HP

 • توان موتور (کیلووات) : 2.2
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

1,014,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 3KW-4HP

 • توان موتور (کیلووات) : 3
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

1,402,800 تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 4KW-5.5HP

 • توان موتور (کیلووات) : 4
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

1,611,600 تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 5.5KW-7.5HP

 • توان موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

2,324,400 تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 7.5KW-10HP

 • توان موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

2,590,800 تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز YE2 11KW-15HP

 • توان موتور (کیلووات) : 11
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

4,072,800 تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز YE2 15KW-20HP

 • توان موتور (کیلووات) : 15
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

4,464,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز YE2 18.5KW-25HP

 • توان موتور (کیلووات) : 18.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

5,044,800 تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 0.75KW-1HP

 • توان موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

716,400 تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 1.1KW-1.5HP

 • توان موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

888,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 1.5KW-2HP

 • توان موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

1,018,800 تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 2.2KW-3HP

 • توان موتور (کیلووات) : 2.2
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

1,362,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 3KW-4HP

 • توان موتور (کیلووات) : 3
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

1,544,400 تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 4KW-5.5HP

 • توان موتور (کیلووات) : 4
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

1,774,800 تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 5.5KW-7.5HP

 • توان موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

2,415,600 تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 7.5KW-10HP

 • توان موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

2,912,400 تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز YE2 11KW-15HP

 • توان موتور (کیلووات) : 11
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

4,137,600 تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز YE2 15KW-20HP

 • توان موتور (کیلووات) : 15
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

4,936,800 تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز YE2 18.5KW-25HP

 • توان موتور (کیلووات) : 18.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

6,460,800 تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 0.37KW-0.5HP

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 0.75KW-1HP

 • توان موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

918,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 1.1KW-1.5HP

 • توان موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

1,092,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 1.5KW-2HP

 • توان موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

1,296,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 2.2KW-3HP

 • توان موتور (کیلووات) : 2.2
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

1,610,400 تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 3KW-4HP

 • توان موتور (کیلووات) : 3
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

2,052,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 4KW-5.5HP

 • توان موتور (کیلووات) : 4
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

2,488,800 تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 5.5KW-7.5HP

 • توان موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

2,836,800 تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز YE2 7.5KW-10HP

 • توان موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

3,861,600 تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز YE2 11KW-15HP

 • توان موتور (کیلووات) : 11
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

4,744,800 تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز YE2 15KW-20HP

 • توان موتور (کیلووات) : 15
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

6,550,800 تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز YE2 18.5KW-25HP

 • توان موتور (کیلووات) : 18.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

7,776,000 تومان

الکتروپمپ خودمکش چدنی دیزل ساز سری DAB150

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.5KW
 • میزان آبدهی : 6.6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 51
0 از 0

2,091,600 تومان

الکتروپمپ خودمکش چدنی دیزل ساز سری DAB200

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 2.2KW
 • میزان آبدهی : 6.6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 62
0 از 0

2,115,600 تومان

الکتروپمپ دیزل ساز سری DS100/2

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.74KW
 • میزان آبدهی : 48
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 12.5
1 از 5

866,400 تومان

الکتروپمپ دیزل ساز سری DS150/2

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.1KW
 • میزان آبدهی : 42
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 13
0 از 0

1,215,600 تومان

الکتروپمپ دیزل ساز سری DS200/2

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.5KW
 • میزان آبدهی : 48
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 14
0 از 0

1,850,000 تومان