0
ورود به پنل کاربری

وم

الکتروموتور سه فاز VEM-0.12KW-3000rpm

0 از 0
الکتروموتور سه فاز VEM-0.12KW-3000rpm
مشاهده جزئیات

1,339,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز VEM-0.18KW-3000rpm

0 از 0
الکتروموتور سه فاز VEM-0.18KW-3000rpm
مشاهده جزئیات

1,339,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز VEM-0.6KW-1500rpm

0 از 0
الکتروموتور سه فاز VEM-0.6KW-1500rpm
مشاهده جزئیات

1,352,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز VEM-0.12KW-1500rpm

0 از 0
الکتروموتور سه فاز VEM-0.12KW-1500rpm
مشاهده جزئیات

1,352,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز VEM-0.18KW-1500 rpm

0 از 0
الکتروموتور سه فاز VEM-0.18KW-1500 rpm
مشاهده جزئیات

1,418,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز VEM-0.25KW-3000rpm

0 از 0
الکتروموتور سه فاز VEM-0.25KW-3000rpm
مشاهده جزئیات

1,418,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز VEM-0.25KW-1500rpm

0 از 0
الکتروموتور سه فاز VEM-0.25KW-1500rpm
مشاهده جزئیات

1,439,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز VEM-0.37KW-3000rpm

0 از 0
الکتروموتور سه فاز VEM-0.37KW-3000rpm
مشاهده جزئیات

1,464,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز VEM-0.37KW-1500rpm

0 از 0
الکتروموتور سه فاز VEM-0.37KW-1500rpm
مشاهده جزئیات

1,578,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز VEM-0.55KW-3000rpm

0 از 0
الکتروموتور سه فاز VEM-0.55KW-3000rpm
مشاهده جزئیات

1,625,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز VEM-0.55KW-1500rpm

0 از 0
الکتروموتور سه فاز VEM-0.55KW-1500rpm
مشاهده جزئیات

1,807,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز VEM-0.75KW-3000rpm

0 از 0
الکتروموتور سه فاز VEM-0.75KW-3000rpm
مشاهده جزئیات

1,876,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز VEM-0.75KW-1500rpm

0 از 0
الکتروموتور سه فاز VEM-0.75KW-1500rpm
مشاهده جزئیات

1,990,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز VEM-1.1KW-3000rpm

0 از 0
الکتروموتور سه فاز VEM-1.1KW-3000rpm
مشاهده جزئیات

2,128,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز VEM-1.1KW-1500rpm

0 از 0
الکتروموتور سه فاز VEM-1.1KW-1500rpm
مشاهده جزئیات

2,357,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز VEM-1.5KW-3000rpm

0 از 0
الکتروموتور سه فاز VEM-1.5KW-3000rpm
مشاهده جزئیات

2,608,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز VEM-1.5KW-1500rpm

0 از 0
الکتروموتور سه فاز VEM-1.5KW-1500rpm
مشاهده جزئیات

2,791,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز VEM-2.2KW-3000rpm

0 از 0
الکتروموتور سه فاز VEM-2.2KW-3000rpm
مشاهده جزئیات

3,294,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز VEM-2.2KW-1500rpm

0 از 0
الکتروموتور سه فاز VEM-2.2KW-1500rpm
مشاهده جزئیات

3,546,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز VEM-3KW-3000rpm

0 از 0
الکتروموتور سه فاز VEM-3KW-3000rpm
مشاهده جزئیات

4,004,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز VEM-3KW-1500rpm

0 از 0
الکتروموتور سه فاز VEM-3KW-1500rpm
مشاهده جزئیات

4,187,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز VEM-4KW-3000rpm

0 از 0
الکتروموتور سه فاز VEM-4KW-3000rpm
مشاهده جزئیات

4,943,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز VEM-4KW-1500rpm

0 از 0
الکتروموتور سه فاز VEM-4KW-1500rpm
مشاهده جزئیات

5,148,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز VEM-5.5KW-3000rpm

0 از 0
الکتروموتور سه فاز VEM-5.5KW-3000rpm
مشاهده جزئیات

6,497,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز VEM-5.5KW-1500rpm

0 از 0
الکتروموتور سه فاز VEM-5.5KW-1500rpm
مشاهده جزئیات

6,819,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز VEM-7.5KW-3000rpm

0 از 0
الکتروموتور سه فاز VEM-7.5KW-3000rpm
مشاهده جزئیات

8,328,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز VEM-7.5KW-1500rpm

0 از 0
الکتروموتور سه فاز VEM-7.5KW-1500rpm
مشاهده جزئیات

8,626,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز VEM-11KW-3000rpm

0 از 0
الکتروموتور سه فاز VEM-11KW-3000rpm
مشاهده جزئیات

11,302,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز VEM-11KW-1500rpm

0 از 0
الکتروموتور سه فاز VEM-11KW-1500rpm
مشاهده جزئیات

11,509,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز VEM-15KW-3000rpm

0 از 0
الکتروموتور سه فاز VEM-15KW-3000rpm
مشاهده جزئیات

14,620,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز VEM-15KW-1500rpm

0 از 0
الکتروموتور سه فاز VEM-15KW-1500rpm
مشاهده جزئیات

15,239,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز VEM-18.5KW-3000rpm

1 از 5
الکتروموتور سه فاز VEM-18.5KW-3000rpm
مشاهده جزئیات

17,251,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز VEM-18.5KW-1500rpm

0 از 0
الکتروموتور سه فاز VEM-18.5KW-1500rpm
مشاهده جزئیات

18,235,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز VEM-22KW-3000rpm

0 از 0
الکتروموتور سه فاز VEM-22KW-3000rpm
مشاهده جزئیات

20,821,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز VEM-22KW-1500rpm

0 از 0
الکتروموتور سه فاز VEM-22KW-1500rpm
مشاهده جزئیات

21,302,000تومان

استعلام موجودی

آشنایی با برند وم

شرکت VEM در سال 1886 در آلمان تاسیس شد. این شکرت فعالیت فروش خود را از اروپا شروع کرد و طول نکشید که حوزه فعالیتش را بسط داد و توانست محصولاتش را به جهانیان معرفی کند. تلاش های بی وقفه و کارایی بالای این شرکت باعث شد که تبدیل به یکی از پرچم داران صنعت طراحی و تولید الکترو موتور شود. کیفیت بالای این برند باعث شد که شرکت VEM در ایران طرفداران زیادی پیدا کند. با بهره گیری از استانداردهای به روز VEM توانسته  مشتریان زیادی در سراسر جهان پیدا  کند. ناگفته نماند که دید جهانی شرکت توجه مشتریان زیادی را در سراسر جهان به خود جلب کرده است و سهم زیادی از بازار جهانی را در اختیار گرفته است.

نمایش بیشتر