0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

ساید چنل گرینکو مدل 2RB 210-7AA11

 • برق : تکفاز
 • سایز دهانه ورودی : 1 1/4 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1 1/4 اینچ
 • دور موتور rpm : 2800
 • توان موتور (اسب) : 0.5
0 از 0

3,150,000 تومان

ساید چنل گرینکو مدل 2RB 410-7AA11

 • برق : تکفاز
 • سایز دهانه ورودی : 1 1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1 1/2 اینچ
 • دور موتور rpm : 2800
 • توان موتور (اسب) : 1
0 از 0

4,200,000 تومان

ساید چنل گرینکو مدل 2RB 510-7AA21

 • برق : تکفاز
 • سایز دهانه ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 2 اینچ
 • دور موتور rpm : 2800
 • توان موتور (اسب) : 2
0 از 0

4,725,000 تومان

ساید چنل گرینکو مدل 2RB 410-7AH16

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 1 1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1 1/2 اینچ
 • دور موتور rpm : 2800
 • توان موتور (اسب) : 1.1
0 از 0

4,410,000 تومان

ساید چنل گرینکو مدل 2RB 510-7AH26

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 2 اینچ
 • دور موتور rpm : 2800
 • توان موتور (اسب) : 2
0 از 0

5,460,000 تومان

ساید چنل گرینکو مدل 2RB 610-7AH16

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 2 1/4 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 2 1/4 اینچ
 • دور موتور rpm : 2800
 • توان موتور (اسب) : 3
0 از 0

6,825,000 تومان

ساید چنل گرینکو مدل 2RB 710-7AH37

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 2 اینچ
 • دور موتور rpm : 2800
 • توان موتور (اسب) : 5.5
0 از 0

11,025,000 تومان

ساید چنل گرینکو مدل 2RB 810-7AH27

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 2 1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 2 1/2 اینچ
 • دور موتور rpm : 2800
 • توان موتور (اسب) : 10
0 از 0

19,950,000 تومان

ساید چنل گرینکو مدل 2RB 420-7HH46

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 1 1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1 1/2 اینچ
 • دور موتور rpm : 2800
 • توان موتور (اسب) : 3
0 از 0

11,550,000 تومان

ساید چنل گرینکو مدل 2RB 520-7HH57

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 2 1/4 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 2 1/4 اینچ
 • دور موتور rpm : 2800
 • توان موتور (اسب) : 5.5
0 از 0

15,750,000 تومان

ساید چنل گرینکو مدل 2RB 720-7HH57

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 2 1/4 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 2 1/4 اینچ
 • دور موتور rpm : 2800
 • توان موتور (اسب) : 10
0 از 0

36,750,000 تومان