بارلی

ست کنترل قابل تنظیم دیجیتال بارلی مدل PC-58P ست کنترل قابل تنظیم دیجیتال بارلی مدل PC-58P

استعلام موجودی

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 10 بار

توان: 2.2 کیلو وات

برق: تکفاز

مشخصات کامل
کلید کنترل اتوماتیک قطع کن دار بارلی مدل PC-2A کلید کنترل اتوماتیک قطع کن دار بارلی مدل PC-2A

181,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: اتوماتیک پمپ

مشخصات کامل
ست کنترل بارلی مدل PC-13A  ست کنترل بارلی مدل PC-13A

949,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 10 بار

توان: 1.1 کیلو وات

برق: تکفاز

مشخصات کامل
ست کنترل بارلی مدل PC-10  ست کنترل بارلی مدل PC-10

974,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 10 بار

توان: 1.1 کیلو وات

برق: تکفاز

مشخصات کامل
ست کنترل بارلی مدل PC-19  ست کنترل بارلی مدل PC-19

1,022,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 10 بار

توان: 1.1 کیلو وات

برق: تکفاز

مشخصات کامل
ست کنترل بارلی مدل PC-59N  ست کنترل بارلی مدل PC-59N

1,450,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 10 بار

توان: 1.1 کیلو وات

برق: تکفاز

مشخصات کامل
الکتروموتور 1 اسب سه فاز بارلی 1400 دور مدل Y2-802-4 الکتروموتور 1 اسب سه فاز بارلی 1400 دور مدل Y2-802-4

2,740,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور 1400 دور 1.1 کیلووات سه فاز بارلی مدل Y2-90S-4 الکتروموتور 1400 دور 1.1 کیلووات سه فاز بارلی مدل Y2-90S-4

3,340,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز بارلی 2 اسب 1400 دور مدل Y2- 90L-4 الکتروموتور سه فاز بارلی 2 اسب 1400 دور مدل Y2- 90L-4

3,800,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2اسب_1.5kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور تکفاز بارلی 1400 دور 2 اسب کلاچ دار مدل YC-100L2-4 الکتروموتور تکفاز بارلی  1400 دور 2 اسب کلاچ دار مدل YC-100L2-4

5,690,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2اسب_1.5kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور 3 اسب سه فاز 1400 دور بارلی مدل Y2-100 L1-4 الکتروموتور 3 اسب سه فاز 1400 دور بارلی مدل Y2-100 L1-4

5,780,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب -2.2kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور 4 اسب بارلی 1400 دور سه فاز مدل Y2-100 L2-4 الکتروموتور 4 اسب بارلی 1400 دور سه فاز مدل Y2-100 L2-4

5,930,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 4 اسب -3kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور 3 اسب کلاچ دار 1400 دور تک فاز بارلی مدل YC-112M-4 الکتروموتور 3 اسب کلاچ دار 1400 دور تک فاز بارلی مدل YC-112M-4

7,020,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب -2.2kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز بارلی 5.5 اسب 3000 دور Y2-112M-2 الکتروموتور سه فاز بارلی 5.5 اسب 3000 دور Y2-112M-2

7,140,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب -4kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور بارلی 4 کیلووات سه فاز 1400 دور مدل Y2-112M-4 الکتروموتور بارلی 4 کیلووات سه فاز 1400 دور مدل Y2-112M-4

7,300,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب -4kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور 1400 دور سه فاز 7.5 اسب بارلی مدل Y2-132S-4 الکتروموتور 1400 دور سه فاز 7.5 اسب بارلی مدل Y2-132S-4

9,990,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب -5.5kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور 7.5 اسب بارلی 3000 دور سه فاز مدل Y2-132S1-2 الکتروموتور 7.5 اسب بارلی 3000 دور سه فاز مدل Y2-132S1-2

10,190,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب -5.5kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 3000 دور 7.5 کیلووات بارلی مدل Y2-132S2-2 الکتروموتور سه فاز 3000 دور 7.5 کیلووات بارلی مدل Y2-132S2-2

10,580,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 10 اسب -7.5kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز بارلی 10 اسب 1400 دور مدل Y2-132M-4 الکتروموتور سه فاز بارلی 10 اسب 1400 دور مدل Y2-132M-4

11,850,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 10 اسب -7.5kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور 3000 دور سه فاز بارلی 15 اسب مدل Y2-160M1-2 الکتروموتور 3000 دور سه فاز بارلی 15 اسب مدل Y2-160M1-2

17,460,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 15 اسب -11kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور بارلی 3000 دور 20 اسب سه فاز مدل Y2-160M2-2 الکتروموتور بارلی 3000 دور 20 اسب سه فاز مدل Y2-160M2-2

19,110,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 20 اسب -15kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور 1400 دور 20 اسب بارلی سه فاز مدل Y2-160L-4 الکتروموتور 1400 دور 20 اسب بارلی سه فاز مدل Y2-160L-4

20,630,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 20 اسب -15kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور 25 اسب بارلی سه فاز 3000 دور مدل Y2-160L-2 الکتروموتور 25 اسب بارلی سه فاز 3000 دور مدل Y2-160L-2

21,560,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 25 اسب -18.5kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور 3000 دور بارلی 22 کیلووات سه فاز مدل Y2-180M-2 الکتروموتور 3000 دور بارلی 22 کیلووات سه فاز مدل Y2-180M-2

26,320,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 30 اسب -22kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور 25 اسب سه فاز 1400 دور بارلی مدل Y2-180M-4 الکتروموتور 25 اسب سه فاز 1400 دور بارلی مدل Y2-180M-4

26,320,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 25 اسب -18.5kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1400 دور بارلی 30 اسب مدل Y2-180L-4 الکتروموتور سه فاز 1400 دور بارلی 30 اسب مدل Y2-180L-4

28,040,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 30 اسب -22kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور بارلی 30 کیلووات 1400 دور سه فاز مدل Y2-200L-4 الکتروموتور بارلی 30 کیلووات 1400 دور سه فاز مدل Y2-200L-4

35,280,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 40 اسب -30kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1400 دور 50 اسب بارلی مدل Y2-225S-4 الکتروموتور سه فاز 1400 دور 50 اسب بارلی مدل Y2-225S-4

43,880,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 50 اسب -37kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
1

آشنایی با برند بارلی

بارلی یکی از تولید کننده گان مطرح جهانی در تولید انواع ست کنترل ها و کنترل سوئیچ ها در کشور چین است.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا