بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

توان تک

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 16.4 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 16.4 200

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 15

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 16 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 65.4 F 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 65.4 F 200

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 15.6 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 15.6 210

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 20

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 40.6 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 40.6 210

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 19

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش توان تک مدل HTP 28M پمپ لجن کش توان تک مدل HTP 28M

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 19

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 34.4 F 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 34.4 F 200

استعلام موجودی

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 13

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 45.4 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 45.4 200

استعلام موجودی

توان: 1.7 اسب -1.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 11

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 45 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 70.6 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 70.6 200

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 19

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 70 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 70.6 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 70.6 200

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 19

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 70 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش توان تک مدل HTP 28VF پمپ لجن کش توان تک مدل HTP 28VF

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 21

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 10 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 62.6 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 62.6 210

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 19

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 62 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 40.6 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 40.6 210

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 19

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 51.6 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 51.6 210

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 19

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 51 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش توان تک مدل TMK 15.7 پمپ لجن کش توان تک مدل TMK 15.7

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 54 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش توان تک مدل TMK 22.7 پمپ لجن کش توان تک مدل TMK 22.7

استعلام موجودی

توان: 3.5 اسب -2.6kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 72 متر مکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 80.4 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 80.4 200

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 80 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 27.6 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 27.6 210

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 21

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 62.6 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 62.6 210

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 19

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 62 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 34.4 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 34.4 200

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 13

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 34

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 45.4 F 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 45.4 F 200

استعلام موجودی

توان: 1.7 اسب -1.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 11

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 45 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 13.6 D 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 13.6 D 210

استعلام موجودی

توان: 1.4 اسب -1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 19

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 13 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 13.6 F D 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 13.6 F D 210

استعلام موجودی

توان: 1.4 اسب -1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 19

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 13 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش توان تک مدل HTP 28MF پمپ لجن کش توان تک مدل HTP 28MF

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 19

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش توان تک مدل HTP 28V پمپ لجن کش توان تک مدل HTP 28V

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 21

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 10 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 16.4 F 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 16.4 F 200

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 15

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 16 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 65.4 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 65.4 200

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 65.4 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 65.4 200

استعلام موجودی

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 15.6 F 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 15.6 F 210

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 20

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 27.6 F 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 27.6 F 210

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 21

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 80.4 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 80.4 200

استعلام موجودی

توان: 2.5 اسب_ 1.8kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 80 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 40.6 F 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 40.6 F 210

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 19

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 51.6 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 51.6 210

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 19

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 51 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش توان تک مدل TMK 18.7 پمپ لجن کش توان تک مدل TMK 18.7

استعلام موجودی

توان: 2.5 اسب_ 1.8kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 62 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TMR 18.4 پمپ کف کش توان تک مدل TMR 18.4

8,120,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 11.4 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 18.4 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 18.4 210

8,120,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 13.8 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TMR 14.4 پمپ کف کش توان تک مدل TMR 14.4

8,120,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 13.8 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 14 متر

مشخصات کامل
1 2 3 ... »

آشنایی با برند توان تک 

توان تک که فعالیت خود را در سال 1362 آغاز کرد، اولین تولید کننده فلوتر مکانیکی برای پمپ کفکش در ایران است.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا