توان تک

پمپ کف کش توان تک مدل TMR 14.4 پمپ کف کش توان تک مدل TMR 14.4

8,120,000 تومان

%3

7,876,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 13.8 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 14 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TMR 18.4 پمپ کف کش توان تک مدل TMR 18.4

8,120,000 تومان

%3

7,876,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 11.4 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 18.4 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 18.4 210

8,120,000 تومان

%3

7,876,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 13.8 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 18.4 F 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 18.4 F 210

8,770,000 تومان

%3

8,507,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 13.8 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TMR 14.4 F پمپ کف کش توان تک مدل TMR 14.4 F

8,770,000 تومان

%3

8,507,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 13.8 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 14 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TMR 18.4 F پمپ کف کش توان تک مدل TMR 18.4 F

8,770,000 تومان

%3

8,507,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 11.4 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TMR 16.6 پمپ کف کش توان تک مدل TMR 16.6

9,770,000 تومان

%3

9,477,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 18 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 16 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 15.6 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 15.6 200

9,770,000 تومان

%3

9,477,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 17.7 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 34.4 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 34.4 210

10,200,000 تومان

%3

9,894,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 13.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 34 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TMR 34.4 پمپ کف کش توان تک مدل TMR 34.4

10,200,000 تومان

%3

9,894,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12.3 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 34 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 15.6 F 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 15.6 F 200

10,420,000 تومان

%3

10,107,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 17.7 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TMR 16.6 F پمپ کف کش توان تک مدل TMR 16.6 F

10,420,000 تومان

%3

10,107,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 18 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 16 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TMR 30.6 پمپ کف کش توان تک مدل TMR 30.6

10,750,000 تومان

%3

10,428,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 18.6 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 27.6 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 27.6 200

10,750,000 تومان

%3

10,428,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 18.6 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 34.4 F 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 34.4 F 210

10,850,000 تومان

%3

10,524,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 13.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 34 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TMR 34.4 F پمپ کف کش توان تک مدل TMR 34.4 F

10,850,000 تومان

%3

10,524,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12.3 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 34 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 27.6 S F 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 27.6 S F 200

11,400,000 تومان

%3

11,058,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 19

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TMR 30.6 F پمپ کف کش توان تک مدل TMR 30.6 F

11,400,000 تومان

%3

11,058,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 18.6 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TMR 50.4 پمپ کف کش توان تک مدل TMR 50.4

11,410,000 تومان

%3

11,068,000 تومان

توان: 2.5 اسب_ 1.8kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12.3 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 50.4 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 50.4 210

11,410,000 تومان

%3

11,068,000 تومان

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 13.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 50.4 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 50.4 210

11,410,000 تومان

%3

11,068,000 تومان

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 13.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TMR 50.4 F پمپ کف کش توان تک مدل TMR 50.4 F

12,060,000 تومان

%3

11,698,000 تومان

توان: 2.5 اسب_ 1.8kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12.3 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 50.4 F 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 50.4 F 210

12,060,000 تومان

%3

11,698,000 تومان

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 13.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش توان تک مدل TPD 12.6 پمپ لجن کش توان تک مدل TPD 12.6

12,280,000 تومان

%3

11,912,000 تومان

توان: 1.4 اسب -1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 28 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TMR 40.6 پمپ کف کش توان تک مدل TMR 40.6

12,290,000 تومان

%3

11,921,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 18.6 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TMR 40.6 پمپ کف کش توان تک مدل TMR 40.6

12,290,000 تومان

%3

11,921,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 18.6 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 40.6 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 40.6 200

12,290,000 تومان

%3

11,921,000 تومان

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 18.6 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 40.6 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 40.6 200

12,290,000 تومان

%3

11,921,000 تومان

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 18.6 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TMR 40.6 F پمپ کف کش توان تک مدل TMR 40.6 F

12,940,000 تومان

%3

12,552,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 18.6 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 40.6 F 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 40.6 F 200

12,940,000 تومان

%3

12,552,000 تومان

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 18.6 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TMR 65.4 پمپ کف کش توان تک مدل TMR 65.4

12,950,000 تومان

%3

12,562,000 تومان

توان: 2.6 اسب_ 2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12.3 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 65.4 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 65.4 210

12,950,000 تومان

%3

12,562,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 13.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TMR 65.4 پمپ کف کش توان تک مدل TMR 65.4

12,950,000 تومان

%3

12,562,000 تومان

توان: 2.6 اسب_ 2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12.3 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 65.4 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 65.4 210

12,950,000 تومان

%3

12,562,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 13.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 51.6 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 51.6 200

12,960,000 تومان

%3

12,571,000 تومان

توان: 2.6 اسب_ 2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 18.6 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 51 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 51.6 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 51.6 200

12,960,000 تومان

%3

12,571,000 تومان

توان: 2.6 اسب_ 2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 18.6 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 51 متر

مشخصات کامل
1 2 3 ... »

آشنایی با برند توان تک 

توان تک که فعالیت خود را در سال 1362 آغاز کرد، اولین تولید کننده فلوتر مکانیکی برای پمپ کفکش در ایران است.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا