بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

اسپیکو

پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP4-20-1 پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP4-20-1

18,396,000 تومان

%4

17,661,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 200

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18

مشخصات کامل
پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP4-40-1 پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP4-40-1

19,400,000 تومان

%4

18,624,000 تومان

توان: 1.8 اسب -1.3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 36

مشخصات کامل
پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP4-60-1 پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP4-60-1

21,868,000 تومان

%4

20,993,000 تومان

توان: 2.6 اسب_ 2kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 55

مشخصات کامل
پمپ اسپلش اسپیکو مدل SPL-181 پمپ اسپلش اسپیکو مدل SPL-181

23,606,000 تومان

%4

22,662,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4500

مشخصات کامل
پمپ آب اسپلش اسپیکو مدل SPL-183 پمپ آب اسپلش اسپیکو مدل SPL-183

23,715,000 تومان

%4

22,766,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4500

مشخصات کامل
پمپ کف کش 3 اینچ اسپیکو مدل S-15-1 پمپ کف کش 3 اینچ اسپیکو مدل S-15-1

23,878,000 تومان

%4

22,923,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP8-20-1-SS پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP8-20-1-SS

24,046,000 تومان

%4

23,084,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 750

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18

مشخصات کامل
پمپ کف کش 2 اینچ اسپیکو مدل S38-1 پمپ کف کش 2 اینچ اسپیکو مدل S38-1

24,494,000 تومان

%4

23,514,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 26

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 38 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP6-32-1-SS پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP6-32-1-SS

24,825,000 تومان

%4

23,832,000 تومان

توان: 2.6 اسب_ 2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 450

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 32

مشخصات کامل
پمپ کف کش 3 اینچ اسپیکو مدل S-20-1 پمپ کف کش 3 اینچ اسپیکو مدل S-20-1

26,382,000 تومان

%4

25,327,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 48

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP8-20-3-SS-OV پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP8-20-3-SS-OV

27,376,000 تومان

%4

26,281,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 750

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18

مشخصات کامل
پمپ اسپلش اسپیکو مدل SPL-381 پمپ  اسپلش اسپیکو مدل SPL-381

28,113,000 تومان

%4

26,988,000 تومان

توان: 2.6 اسب_ 2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6000 لیتر در دقیقه

مشخصات کامل
پمپ آب اسپلش اسپیکو مدل SPL-383 پمپ آب اسپلش اسپیکو مدل SPL-383

28,222,000 تومان

%4

27,093,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6000

مشخصات کامل
پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP6-45-3-SS-OV پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP6-45-3-SS-OV

30,002,000 تومان

%4

28,802,000 تومان

توان: 3.5 اسب -2.6kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 420

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 45

مشخصات کامل
پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP8-35-3-SS-OV پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP8-35-3-SS-OV

30,385,000 تومان

%4

29,170,000 تومان

توان: 3.5 اسب -2.6kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 720

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 35

مشخصات کامل
پمپ آب شناور اسپیکو مدل SO-2-2-1-SS SPM1-50 پمپ آب شناور اسپیکو مدل SO-2-2-1-SS SPM1-50

31,705,000 تومان

%4

30,437,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 400

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30

مشخصات کامل
پمپ اسپلش اسپیکو مدل SPL-383-OV پمپ اسپلش اسپیکو مدل SPL-383-OV

32,667,000 تومان

%4

31,360,000 تومان

توان: 2.6 اسب_ 2kw

مشخصات کامل
پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP6-60-3-SS-OV پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP6-60-3-SS-OV

33,830,000 تومان

%4

32,477,000 تومان

توان: 4 اسب_ 3kw

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60

مشخصات کامل
پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP8-50-3-SS-OV پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP8-50-3-SS-OV

33,923,000 تومان

%4

32,566,000 تومان

توان: 4.5 اسب -3.3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 700

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50

مشخصات کامل
پمپ لجن کش اسپیکو مدل C-10-3-OV پمپ لجن کش اسپیکو مدل C-10-3-OV

34,568,000 تومان

%4

33,185,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 650

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 10

مشخصات کامل
پمپ لجن کش اسپیکو مدل P-12-3-OV پمپ لجن کش اسپیکو مدل P-12-3-OV

34,978,000 تومان

%4

33,579,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 720

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12

مشخصات کامل
پمپ آب شناور اسپیکو مدل SO-3-2-3-SS SPM3(0.75-4) پمپ آب شناور اسپیکو مدل SO-3-2-3-SS SPM3(0.75-4)

35,750,000 تومان

%4

34,320,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 700

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30

مشخصات کامل
پمپ آب شناور اسپیکو مدل SO-3-2-3-CH SPM3(0.75-4) پمپ آب شناور اسپیکو مدل SO-3-2-3-CH SPM3(0.75-4)

35,750,000 تومان

%4

34,320,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 800

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30

مشخصات کامل
پمپ آب شناور اسپیکو مدل SO-2-3-3-SS SPM3(0.75-4 پمپ آب شناور اسپیکو مدل SO-2-3-3-SS SPM3(0.75-4

35,750,000 تومان

%4

34,320,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 400

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 45

مشخصات کامل
پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP8-30-1-SS پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP8-30-1-SS

35,884,000 تومان

%4

34,449,000 تومان

توان: 3.5 اسب -2.6kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 720

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30

مشخصات کامل
پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP8-60-3-SS-OV پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP8-60-3-SS-OV

36,404,000 تومان

%4

34,948,000 تومان

توان: 5.5 اسب_4kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 670

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60

مشخصات کامل
پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP6-75-3-SS-OV پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP6-75-3-SS-OV

36,404,000 تومان

%4

34,948,000 تومان

توان: 4.5 اسب -3.3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 420

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 75

مشخصات کامل
پمپ آب شناور اسپیکو مدل SO-3-3-3-SS SPM3(0.75-4) پمپ آب شناور اسپیکو مدل SO-3-3-3-SS SPM3(0.75-4)

38,015,000 تومان

%4

36,494,000 تومان

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 480

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 45

مشخصات کامل
پمپ لجن کش اسپیکو مدل C-10-1-K پمپ لجن کش اسپیکو مدل C-10-1-K

38,097,000 تومان

%4

36,574,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 650

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 10

مشخصات کامل
پمپ آب شناور اسپیکو مدل SO-2-4-3-SS SPM3(0.75-4 پمپ آب شناور اسپیکو مدل SO-2-4-3-SS SPM3(0.75-4

38,950,000 تومان

%4

37,392,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 350

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60

مشخصات کامل
پمپ لجن کش اسپیکو مدل I-15-3-OV پمپ لجن کش اسپیکو مدل I-15-3-OV

39,024,000 تومان

%4

37,463,000 تومان

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15

مشخصات کامل
پمپ لجن کش اسپیکو مدل P-12-1-K پمپ لجن کش اسپیکو مدل P-12-1-K

40,767,000 تومان

%4

39,136,000 تومان

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12

مشخصات کامل
پمپ شناور اسپیکو مدل SO-3-4-3-SS SPM3(0.75-4) پمپ  شناور اسپیکو مدل SO-3-4-3-SS SPM3(0.75-4)

41,643,000 تومان

%4

39,977,000 تومان

توان: 5.5 اسب_4kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 450

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 58

مشخصات کامل
پمپ آب شناور اسپیکو مدل SO-2-5-3-SS SPM3(5.5-7.5 پمپ آب شناور اسپیکو مدل SO-2-5-3-SS SPM3(5.5-7.5

42,229,000 تومان

%4

40,540,000 تومان

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 350

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 75

مشخصات کامل
1 2 ... »

آشنایی با برند اسپیکو

این برند که از تولید کنندگان مطرح ایرانی است در زمینه طراحی و تولید انواع پمپ سیالات همانند پمپ کفکش، شناور و لجنکش به فعالیت می پردازد.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا