0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

پمپ کفکش 2 اینچ اسپیکو مدل S18-1-ST

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 31.2
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 18
0 از 0

تومان

پمپ کفکش 2 اینچ اسپیکو مدل S28-1-ST

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 31.2
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 18
0 از 0

تومان

پمپ کفکش 2 اینچ اسپیکو مدل S32-3-ST

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 25.2
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 32
0 از 0

تومان

پمپ کفکش 2 اینچ اسپیکو مدل S38-1

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 25.2
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 38
0 از 0

تومان

پمپ کفکش 2 اینچ اسپیکو مدل S38-3

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 25.2
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 38
0 از 0

تومان

پمپ کفکش 3 اینچ اسپیکو مدل S-15-1

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 42
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 15
0 از 0

تومان

پمپ کفکش 3 اینچ اسپیکو مدل S-20-1

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 48
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 15
0 از 0

تومان

پمپ کفکش 3 اینچ اسپیکو مدل S-25-3

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 49.8
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 25
0 از 0

تومان

پمپ کفکش 2 اینچ اسپیکو مدل S-18-A-3

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 32.4
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 18
0 از 0

تومان

پمپ کفکش 2 اینچ اسپیکو مدل S32-AX

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 33.6
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 32
0 از 0

تومان

پمپ کفکش 2 اینچ اسپیکو مدل SI-23-1

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 28.8
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 23
0 از 0

تومان

پمپ کفکش 2 اینچ اسپیکو مدل SI-23-3

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 28.8
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 23
0 از 0

تومان

پمپ کفکش 2 اینچ اسپیکو مدل S18-3-ST

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 31.2
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 18
0 از 0

تومان