فروش ویژه
0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

پمپ آب خانگی نوید موتور PM 45

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • جنس پروانه : برنج
 • فشار یا هد-متر : 40
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 2.4
0 از 0

1,062,000 تومان

پمپ آب نوید موتور PM 80

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • جنس پروانه : برنج
 • فشار یا هد-متر : 65
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
1 از 5

1,487,000 تومان

پمپ آب نوید موتور PMT 80

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 اسب
 • جنس پروانه : برنج
 • فشار یا هد-متر : 65
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
0 از 0

1,416,000 تومان

پمپ آب خانگی نوید موتور CM 100

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • فشار یا هد-متر : 33
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
0 از 0

1,935,000 تومان

پمپ آب نوید موتور CMT 100

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 اسب
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • فشار یا هد-متر : 33
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
0 از 0

1,843,000 تومان

پمپ آب نوید موتور CAM 100

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • فشار یا هد-متر : 52
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
0 از 0

2,124,000 تومان

پمپ آب خانگی نوید موتور CAMT 100

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 اسب
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • فشار یا هد-متر : 52
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
0 از 0

2,023,000 تومان

پمپ آب نوید موتور CB 160

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • فشار یا هد-متر : 53
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 7.2
0 از 0

3,177,000 تومان

پمپ آب خانگی نوید موتور CBT 160

 • برق : سه فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • فشار یا هد-متر : 53
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 7.2
0 از 0

3,110,000 تومان

پمپ آب خانگی نوید موتور CB 210

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • فشار یا هد-متر : 58
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 8.4
0 از 0

3,545,000 تومان

پمپ آب نوید موتور CBT 210

 • برق :
 • توان :
 • جنس پروانه :
 • فشار یا هد-متر :
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت :
0 از 0

3,378,000 تومان

پمپ آب نوید موتور CBT 310

 • برق :
 • توان :
 • جنس پروانه :
 • فشار یا هد-متر :
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت :
0 از 0

3,678,000 تومان

پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل CS 100/2

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 20
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 12
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

2,543,000 تومان

پمپ آب نوید موتور CST 100/2

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 13
 • قدرت موتور :
0 از 0

2,468,000 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل CS 150/2

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 35
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 13
 • قدرت موتور :
0 از 0

3,465,000 تومان

پمپ آب نوید موتور CST 150/2

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 35
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 13
 • قدرت موتور :
0 از 0

3,343,000 تومان

پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل CS 200/2

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 35
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 16
 • قدرت موتور :
0 از 0

3,868,000 تومان

پمپ آب نوید موتور CST 200/2

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 35
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 16
 • قدرت موتور :
0 از 0

3,411,000 تومان

پمپ آب نوید موتور CH 160

 • برق :
 • جنس پروانه :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) :
 • قدرت موتور :
0 از 0

4,075,000 تومان

پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل CHT 160

 • برق :
 • جنس پروانه :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) :
 • قدرت موتور :
0 از 0

3,995,000 تومان

پمپ آب نوید موتور CH 210

 • برق :
 • جنس پروانه :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) :
 • قدرت موتور :
0 از 0

4,319,000 تومان

پمپ آب نوید موتور CHT 210

 • برق :
 • جنس پروانه :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) :
 • قدرت موتور :
0 از 0

4,089,000 تومان

پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل CHT 310

 • برق :
 • جنس پروانه :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) :
 • قدرت موتور :
0 از 0

4,202,000 تومان

پمپ آب نوید موتور S100 1in

 • توان : 1.8 اسب
 • سایز ورودی و خروجی : 1 اینچ
 • توان پمپ : 1.4kw
 • میزان آبدهی : 5.7
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 1.7
0 از 0

1,377,000 تومان

پمپ آب نوید موتور S100 1.1/4in

 • توان : 1.8 اسب
 • سایز ورودی و خروجی : 1.1/4 اینچ
 • توان پمپ : 1.4kw
 • میزان آبدهی : 5.7
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 1.7
0 از 0

1,377,000 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل 2in HV

 • توان : 1/6 اسب
 • سایز ورودی و خروجی : 2 اینچ
 • توان پمپ : 1.1 kw
 • میزان آبدهی : 13.6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 2.2
0 از 0

2,027,000 تومان

پمپ آب نوید موتور 2in AA

 • توان : 1.2 اسب
 • سایز ورودی و خروجی : 2 اینچ
 • توان پمپ : 0.9
 • میزان آبدهی : 22.7
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6.2
0 از 0

2,679,000 تومان

پمپ آب نوید موتور 1.1/2in AA

 • توان : 1.2 اسب
 • سایز ورودی و خروجی : 1.1/2 اینچ
 • توان پمپ : 0.9
 • میزان آبدهی : 13.6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6.2
0 از 0

2,679,000 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل 2in AA(3/4)

 • توان : 3/4 اسب
 • سایز ورودی و خروجی : 2 اینچ
 • توان پمپ : 2.5
 • میزان آبدهی : 27.3
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6
0 از 0

3,436,000 تومان

پمپ آب نوید موتور 3in LD

 • توان : 1/6 اسب
 • سایز ورودی و خروجی : 3 اینچ
 • توان پمپ : 1.2 kw
 • میزان آبدهی : 22.7
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 3.3
0 از 0

2,892,000 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل 3in PD37

 • توان : 1.2 اسب
 • سایز ورودی و خروجی : 3 اینچ
 • توان پمپ : 0.9kw
 • میزان آبدهی : 27.3
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6.3
0 از 0

3,399,000 تومان

پمپ آب نوید موتور 3in PD38

 • توان : 3/4 اسب
 • سایز ورودی و خروجی : 3 اینچ
 • توان پمپ : 2.5kw
 • میزان آبدهی : 27.3
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6.5
0 از 0

3,765,000 تومان

پمپ آب نوید موتور 2in A6 تکفاز

 • توان : 1 اسب
 • سایز ورودی و خروجی : 2 اینچ
 • توان پمپ : 0.7kw
 • میزان آبدهی : 22.7
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8.2
0 از 0

5,782,000 تومان

پمپ آب نوید موتور 2in A7 تکفاز

 • توان : 1.5 اسب
 • سایز ورودی و خروجی : 2 اینچ
 • توان پمپ : 1.1kw
 • میزان آبدهی : 27.3
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 11.6
0 از 0

6,376,000 تومان

پمپ آب نوید موتورمدل 3in PD40 تکفاز

 • توان : 1.5 اسب
 • سایز ورودی و خروجی : 3 اینچ
 • توان پمپ : 1.1kw
 • میزان آبدهی : 28.4
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 7.4
0 از 0

6,819,000 تومان

پمپ آب نوید موتور 16-50 تکفاز

 • توان : 1 اسب
 • سایز ورودی و خروجی :
 • توان پمپ : 0.7kw
 • میزان آبدهی : 18.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 9.10
0 از 0

6,257,000 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل 20-50 تکفاز

 • توان : 2 اسب
 • سایز ورودی و خروجی :
 • توان پمپ : 1.5kw
 • میزان آبدهی : 18.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 15.2
0 از 0

7,076,000 تومان

پمپ آب نوید موتور 16-65 تکفاز

 • توان : 1.5 اسب
 • سایز ورودی و خروجی :
 • توان پمپ : 1.1kw
 • میزان آبدهی : 45.4
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 9.7
0 از 0

6,767,000 تومان

پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل 20-65 تکفاز

 • توان : 3 اسب
 • سایز ورودی و خروجی :
 • توان پمپ : 2.2kw
 • میزان آبدهی : 45.4
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 15.1
0 از 0

7,905,000 تومان

پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل NM25-40 130

 • توان :
 • سایز ورودی و خروجی : 1 اینچ
 • توان پمپ : 32/50/65w
 • میزان آبدهی : 2.82
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 4
0 از 0

1,543,000 تومان

پمپ آب نوید موتور NM25-40 180

 • توان :
 • سایز ورودی و خروجی : 1 اینچ
 • توان پمپ : 32/50/65w
 • میزان آبدهی : 2.82
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 4
0 از 0

1,543,000 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل NM25-60 130

 • توان :
 • سایز ورودی و خروجی : 1 اینچ
 • توان پمپ : 55/70/100w
 • میزان آبدهی : 3
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6
0 از 0

1,775,000 تومان

پمپ آب نوید موتورNM25-60 180

 • توان :
 • سایز ورودی و خروجی : 1 اینچ
 • توان پمپ : 55/70/100w
 • میزان آبدهی : 3
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6
0 از 0

1,775,000 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل NM32-40 180

 • توان :
 • سایز ورودی و خروجی : 1.1/4 اینچ
 • توان پمپ : 32/50/65w
 • میزان آبدهی : 3.18
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 4
0 از 0

1,856,000 تومان

پمپ آب نوید موتورNM32-60 180

 • توان :
 • سایز ورودی و خروجی : 1.1/4 اینچ
 • توان پمپ : 55/70/100w
 • میزان آبدهی : 3.48
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6
0 از 0

2,087,000 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل NM25-80 180

 • توان :
 • سایز ورودی و خروجی : 1 اینچ
 • توان پمپ : 135/190/245w
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8
0 از 0

2,783,000 تومان

پمپ آب نوید موتور NM32-80 180

 • توان :
 • سایز ورودی و خروجی : 1.1/4 اینچ
 • توان پمپ : 135/190/245w
 • میزان آبدهی : 8
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8
0 از 0

2,899,000 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل NM40-80 F200

 • توان :
 • سایز ورودی و خروجی : 1.1/4 اینچ
 • توان پمپ : 135/190/245w
 • میزان آبدهی : 8
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8
0 از 0

3,363,000 تومان

پمپ آب نوید موتور SCP-AI 4/70

 • توان :
 • سایز ورودی و خروجی : 2 اینچ
 • توان پمپ : 144w
 • میزان آبدهی : 10
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : _
0 از 0

8,830,000 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل NCP-AI 5/125

 • توان :
 • سایز ورودی و خروجی : 2 اینچ
 • توان پمپ : 301w
 • میزان آبدهی : 18
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : _
0 از 0

14,418,000 تومان